Opname en behandeling Locatie VUmc

U bent of wordt binnenkort opgenomen in Amsterdam UMC, locatie VUmc, voor een operatie of een behandeling. Dan is het prettig om te weten wat u kunt verwachten.

Lees ook

   Dag van de opname

   Op de dag van de opname meldt u zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. Onze verpleegafdelingen vindt u in het ziekenhuisgebouw aan de De Boelelaan 1117. Bij de ingang van dit gebouw is een receptie waar u de weg kunt vragen. Ook kan één van onze gastvrouwen of -heren u begeleiden naar de verpleegafdeling waar u moet zijn. Iedere verpleegafdeling heeft een receptiebalie, die altijd bemand is. Hier kunnen u en uw bezoek terecht met vragen.

   Op de verpleegafdeling

   Op de verpleegafdeling meldt u zich bij de receptiebalie. Een verpleegkundige leidt u rond over de afdeling en vraagt enkele gegevens die belangrijk zijn. Ook spreekt de afdelingsarts met u. Afhankelijk van de reden voor opname, vindt er eventueel extra onderzoek plaats. Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de verpleegkundige of de receptiebalie.

   Polsbandje

   Op de eerste dag van uw opname krijgt u een polsbandje. Daarop staan uw naam en uw patiëntregistratienummer. Vanwege de veiligheid is het verplicht om tijdens uw verblijf dit bandje te dragen. Wij controleren daarmee uw patiëntgegevens, bijvoorbeeld bij onderzoeken en in situaties waarin u zelf niet kunt praten.

   Kamers op de verpleegafdelingen

   Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer. Onze verpleegafdelingen hebben kamers met één tot vier bedden. Bij het indelen van de kamers houden we zo veel mogelijk rekening met uw ziekte en uw persoonlijke omstandigheden. De één- en tweepersoonskamers zijn voor patiënten die ernstig ziek zijn of rust nodig hebben. Het kan gebeuren dat u in de loop van de opname van kamer of van verpleegafdeling moet wisselen.

   Bij een operatie

   De behandelend arts vertelt u over de ingreep en eventuele pijn of andere bijeffecten. Was u in de periode voor uw opname in de polikliniek? Dan bent u waarschijnlijk al doorverwezen naar het spreekuur van de anesthesioloog voor de preoperatieve screening (kortweg POS). Op dit POS-spreekuur bespreekt de anesthesioloog de verschillende mogelijkheden van verdoving (narcose) met u. De arts met wie u voor de operatie spreekt, is niet altijd de arts die u opereert. Voor de operatie (of bij een bloedafname) kan het zijn dat wij u meerdere keren om uw voorletters, geboortedatum en de operatie vragen. Dit is een veiligheidscontrole die elke zorgverlener moet doen.

   Uw zorgverleners

   Als universitair medisch centrum leidt Amsterdam UMC artsen, specialisten verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen op. Allemaal krijgen zij hun scholing voor een belangrijk deel op de afdeling. U ziet dus verschillende mensen op uw kamer. Zij zullen zich met naam en functie voorstellen.

   Uw hoofdbehandelaar is de arts die het overzicht houdt over uw gezondheid en behandeling. De hoofdbehandelaar is op de hoogte van het verloop van uw ziekte. Alles wat u over uw behandeling wilt weten kunt u aan haar of hem vragen.

   U krijgt ook te maken met andere specialisten en arts-assistenten. Zij onderzoeken en behandelen u en rapporteren hun bevindingen aan de hoofdbehandelaar. Als de hoofdbehandelaar niet aanwezig is, wordt hij/zij vervangen door een collega behandelend arts, die ook op de hoogte is van uw situatie.

   Medicijngebruik tijdens uw opname

   Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. De behandelend arts schrijft deze voor na overleg met u. Misschien herkent u sommige medicijnen niet, terwijl het toch de medicijnen zijn die u thuis ook al gebruikte. De reden kan zijn dat medicijnen van de ziekenhuisapotheek er vaak anders uitzien of anders heten, terwijl ze wel dezelfde werkzame stoffen bevatten.

   Tijdens uw opname kunt u de verpleegkundige vragen om een overzicht van uw ziekenhuismedicijnen. Van elk medicijn is een informatiefolder beschikbaar. Vraag hiernaar als u meer wilt weten.

   Als u denkt last te krijgen van bijwerkingen van medicijnen, meld dit dan direct bij de arts of verpleegkundige.

   'Artsenronde' en onderzoek

   Elke dag komt de behandelend arts samen met de verpleegkundige van de afdeling bij u langs om te bespreken hoe het gaat. We noemen dat ‘artsenronde’ of ‘visite’. De artsenronde is ook het moment voor u om vragen te stellen over uw ziekte en/of behandeling. Schrijf vragen die u heeft van tevoren op. Soms doet de arts een onderzoek of een behandeling bij u aan bed.

   Het kan ook voorkomen dat u voor onderzoek en behandeling op verschillende plaatsen in het ziekenhuis moet zijn. U wordt dan altijd begeleid door een verpleegkundige of door een medewerker van patiëntenvervoer.

   Uitstel van een ingreep

   Het kan voorkomen dat een operatie of onderzoek onder narcose op het laatste moment moet worden uitgesteld. Hoewel wij zoveel mogelijk volgens een planning werken, kan er iets gebeuren dat we niet verwachten. Hierbij kunt u denken aan een spoedeisende operatie. Wij begrijpen dat dit voor u heel vervelend is. Daarom proberen we uw ingreep zo snel mogelijk opnieuw in te plannen. Soms kan dit binnen dezelfde opname, soms wordt u ontslagen en later opnieuw opgenomen.

   Verblijf

   Wij doen onze uiterste best om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Op deze pagina leest u welke faciliteiten we voor u op de verpleegafdeling hebben. En welke regels er gelden.

   Bezoek

   Uw bezoek is van harte welkom van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.30 uur. Voor de intensive-careafdeling gelden andere tijden. Deze tijden kunt u aan de afdeling vragen. Bezoek kan vermoeiend zijn voor u of uw medepatiënten. Daarom zijn maximaal twee bezoekers per patiënt aan het bed toegestaan. Het liefst duurt een bezoek niet langer dan een uur. Meer informatie over het bezoek is te vinden op de pagina Ik wil iemand bezoeken.

   Gastenverblijf

   Familieleden en andere naasten van patiënten kunnen in een van de 25 kamers van het VUmc-gastenverblijf blijven slapen. Lees meer over het Gastenverblijf.

   Televisie, radio, telefoon en internet

   U kunt gratis gebruik maken van televisie bij uw bed. Op de gratis kabelkrant TV-VU van uw televisie (kanaal 9) vindt u hier meer informatie over.

   Via de televisie kunt u ook radio luisteren. Er zijn ongeveer 15 radiozenders, inclusief het interne kerkkanaal van locatie VUmc. U kunt radio luisteren met de koptelefoon die u gratis op de afdeling kunt krijgen.

   In het ziekenhuis mag u alleen in de conversatieruimten en de centrale hal mobiel bellen. Wilt u op de verpleegafdeling bellen? Vraag dan aan de verpleging of dit kan. Met uw eigen laptop of smartphone heeft u overal in het ziekenhuis gratis toegang tot internet. Op sommige afdelingen (zoals operatiekamers, recovery of uitslaapkamer en de intensive care) kunt u uw smartphone en laptop niet gebruiken. Bij twijfel kunt u even overleggen met de verpleging.

   Rookvrij

   Amsterdam UMC is rookvrij. Dit betekent dat er in het gebouw én buiten op ons terrein niet gerookt wordt. Ook geen e-sigaretten. Als u in het ziekenhuis verblijft en gewend bent te roken, kunt u nicotinevervangers krijgen. Meer informatie leest u op onze pagina over Rookvrij Amsterdam UMC.

   Brand en noodsituaties

   Volg bij brand en andere noodsituaties de aanwijzingen van medewerkers. In alle patiëntenkamers en in veel andere ruimtes in Amsterdam UMC, locatie VUmc zijn brandmelders geïnstalleerd. Bij rook of hitte wordt automatisch de brandweer gealarmeerd.

   Eten en drinken

   Op vaste tijden komt de voedingsassistent naar u met eten en/of drinken. U kunt uw maaltijden tijdens uw verblijf zelf samenstellen. Hiervoor komt de voedingsassistent langs met een formulier. Heeft u een dieet of allergie? Of andere wensen? Laat het de voedingsassistent weten. Op iedere verpleegafdeling is een koelkast waar u uw eigen etenswaren kunt bewaren.

   Bloemen en planten

   Op de verpleegafdelingen van Amsterdam UMC, locatie VUmc mogen geen vaste planten staan. Potaarde kan namelijk een bron zijn van infecties. Bloemen mogen soms wel. In de afdelingsbrochure staat of snijbloemen op uw verpleegafdeling zijn toegestaan. Deze brochure ontvangt u bij opname op de verpleegafdeling.

   Post

   Eén keer per dag brengen wij de post rond op de verpleegafdelingen. U ontvangt uw post zonder vertraging als deze als volgt is geadresseerd: 

   Amsterdam UMC, locatie VUmc 
   naam patiënt
   intern adres (etage, letter gebouwdeel, kamernummer, bijvoorbeeld 8B 75)
   postbus 7057
   1007 MB AMSTERDAM 

   Komt er post binnen als u alweer thuis bent? Dan sturen we dit na naar uw huisadres. Voor uitgaande post is er een brievenbus in de centrale hal van het ziekenhuis.

   Voorzieningen

   Bij Amsterdam UMC, locatie VUmc doen wij ons best om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met gratis koffie en thee. Ook van onze andere voorzieningen kunt u gebruik maken als u wordt opgenomen. Van restaurants tot een kapper of cadeaushop. Meer informatie vindt u op onze pagina voorzieningen.

   Vrijwilligers

   In Amsterdam UMC werken op verschillende afdelingen vrijwilligers: onze gastvrouwen en gastheren. Zij hebben geen verzorgende of verplegende taken, maar zijn er voor de extra’s die uw verblijf fijner kunnen maken. Vrijwilligers ontvangen bijvoorbeeld nieuw op te nemen patiënten, begeleiden patiënten bij eventuele onderzoeken en ontslag, en komen een praatje maken als u dat wilt. Ook behoefte aan het contact met een vrijwilliger? Vraag er gerust naar op de afdeling.

   Rechten en plichten

   Als patiënt van Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft u rechten en plichten. Bekijk de informatie over uw rechten en plichten in onze folder Rechten en plichten.

   Lees ook