Opname

Wordt u binnenkort opgenomen voor een operatie of een behandeling? Dan is het prettig om te weten wat u kunt verwachten. Op deze pagina leest u alles over uw opname, verblijf in het ziekenhuis en ontslag uit het ziekenhuis. Ook kunt u lezen hoe u zich kunt voorbereiden op uw opname en verblijf in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Tot slot informeren we u over uw rechten en plichten.

U vindt op deze pagina's alleen algemene informatie over uw opname en verblijf. Medische informatie over uw operatie of behandeling krijgt u van uw behandelend arts of verpleegkundige.

Brochure

U kunt de meeste informatie over opname en verblijf ook downloaden en uitprinten als handzame brochure: Welkom bij Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met ons servicecentrum patiënt en zorgverlener via de knop hieronder. U kunt ook mailen naar zorgsupport@vumc.nl

  Naar servicecentrum patiënt en zorgverlener

  Voorbereiden

  U hoort meestal een week van tevoren van ons opnamebureau wanneer u in ons ziekenhuis wordt verwacht. Ook ontvangt u telefonisch of per brief een naam en telefoonnummer van een contactpersoon. U kunt deze persoon bellen met vragen over uw opname. Op deze pagina vindt u een overzicht van alles waar u thuis al aan moet denken.

  De juiste gegevens

  Het is belangrijk dat de gegevens die we over u hebben kloppen. Wilt u daar al vóórdat u naar de afdeling komt voor zorgen? Het gaat met name om uw contactgegevens (telefoonnummer en adres) en uw verzekeringsgegevens. Die kunt u zelf invoeren in Mijn Dossier of doorgeven bij afdeling Patiëntenregistratie in de hal van het polikliniekgebouw. Als u belt met het ziekenhuis, is het handig als u uw patiëntenpas bij de hand heeft. De ziekenhuismedewerker vraagt namelijk naar het patiëntnummer dat daarop staat.

  Mijn Dossier

  Met Mijn Dossier kunt u uw eigen medisch dossier bekijken. Het is een veilige digitale omgeving waarin u uitslagen en afspraken kunt bekijken, berichten kunt sturen naar zorgverleners en vragenlijsten kunt invullen. Via de app kunt u ook videobellen met uw zorgverlener. Lees meer over Mijn Dossier en aanmelden.

  Uw medicijnen

  Het is erg belangrijk dat de artsen, verpleegkundigen en apotheek weten welke medicijnen u gebruikt. Als u thuis medicijnen gebruikt, neemt u deze dan in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis. De verpleegkundige, arts of apothekersassistente bespreekt de medicijnen met u. U hoort dan of u met uw eigen medicijnen moet doorgaan tijdens de opname.

  Uw contactpersoon

  Wij willen graag weten wie uw contactpersoon is die we in bijzondere gevallen moeten bellen. . Het is dus belangrijk dat u dit van tevoren met iemand afspreekt. Neem zijn of haar gegevens mee op de dag van opname.

  Vervoer van en naar het ziekenhuis

  Amsterdam UMC, locatie VUmc is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Hoe u ons kunt bereiken, kunt u lezen op de pagina contact en route.

  Bent u in het buitenland of niet verzekerd?

  Bent u niet, of in het buitenland verzekerd? Dan kunt u ook terecht in Amsterdam UMC, locatie VUmc. U moet dan wel een voorschotbetaling doen. Voordat u wordt opgenomen, moet u bellen naar de afdeling Debiteurenbeheer via (020) 444 1283. Hier kunt u ook andere vragen stellen over de kosten en betaling van uw behandeling.

  Vragen over betaling en facturen

  Heeft u vragen over bijvoorbeeld uw betaling of factuur, dan kunt u bellen naar de afdeling Facturatie via (020) 444 1275.

  Hulp bij de Nederlandse taal

  Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Laat het ons dan weten. Als het nodig is kan de zorgverlener hulp inschakelen, bijvoorbeeld een tolk. Dit kost u niets.

  Samen beslissen

  U wordt binnenkort opgenomen bij Amsterdam UMC. Amsterdam UMC houdt serieus rekening met uw wensen en voorkeuren. U bent de baas over uw lichaam: u kunt meer invloed hebben op uw behandeling en verzorging dan u misschien denkt. Maar dan moet uw zorgverlener wel weten wat u belangrijk vindt. Daarom vinden wij in Amsterdam UMC ‘Samen Beslissen’ belangrijk.

  Lees meer over:  Samen Beslissen bij Amsterdam UMC

  Wat moet ik meenemen?

  Er is in uw kamer weinig ruimte om spullen op te bergen. Neem dus niet teveel mee! We raden u aan om een opvouwbare tas mee te nemen. Een koffer is niet of moeilijk op te bergen. Wij vragen u het volgende mee te nemen naar het ziekenhuis:

  • bevestigingsbrief opname
  • geldig legitimatiebewijs
  • patiëntenpasje
  • zorgpas
  • medicijnen (in de originele verpakking meenemen)
  • dieetlijst (als u een dieet heeft)
  • extra kleding voor overdag
  • nachtkleding
  • badjas
  • pantoffels/slippers
  • ondergoed
  • toiletartikelen
  • boeken, puzzels, een laptop, iPod of mp3-speler
  • geld of pinpas (om iets te kopen in de winkel of het restaurant)
  • eventueel hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator

  Opname en behandeling

  Op de dag van de opname meldt u zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. Onze verpleegafdelingen vindt u in het ziekenhuisgebouw aan de De Boelelaan 1117. Bij de ingang van dit gebouw is een receptie waar u de weg kunt vragen. Ook kan één van onze gastvrouwen of -heren u begeleiden naar de verpleegafdeling waar u moet zijn. Iedere verpleegafdeling heeft een receptiebalie, die altijd bemand is. Hier kunnen u en uw bezoek terecht met vragen.

  Op de verpleegafdeling

  Op de verpleegafdeling meldt u zich bij de receptiebalie. Een verpleegkundige leidt u rond over de afdeling en vraagt enkele gegevens die belangrijk zijn. Ook spreekt de afdelingsarts met u. Afhankelijk van de reden voor opname, vindt er eventueel extra onderzoek plaats. Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de verpleegkundige of de receptiebalie.

  Polsbandje

  Op de eerste dag van uw opname krijgt u een polsbandje. Daarop staan uw naam en uw patiëntregistratienummer. Vanwege de veiligheid is het verplicht om tijdens uw verblijf dit bandje te dragen. Wij controleren daarmee uw patiëntgegevens, bijvoorbeeld bij onderzoeken en in situaties waarin u zelf niet kunt praten.

  Kamers op de verpleegafdelingen

  Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer. Onze verpleegafdelingen hebben kamers met één tot vier bedden. Bij het indelen van de kamers houden we zo veel mogelijk rekening met uw ziekte en uw persoonlijke omstandigheden. De één- en tweepersoonskamers zijn voor patiënten die ernstig ziek zijn of rust nodig hebben. Het kan gebeuren dat u in de loop van de opname van kamer of van verpleegafdeling moet wisselen.

  Bij een operatie

  De behandelend arts vertelt u over de ingreep en eventuele pijn of andere bijeffecten. Was u in de periode voor uw opname in de polikliniek? Dan bent u waarschijnlijk al doorverwezen naar het spreekuur van de anesthesioloog voor de preoperatieve screening (kortweg POS). Op dit POS-spreekuur bespreekt de anesthesioloog de verschillende mogelijkheden van verdoving (narcose) met u. De arts met wie u voor de operatie spreekt, is niet altijd de arts die u opereert. Voor de operatie (of bij een bloedafname) kan het zijn dat wij u meerdere keren om uw voorletters, geboortedatum en de operatie vragen. Dit is een veiligheidscontrole die elke zorgverlener moet doen.

  Uw zorgverleners

  Als universitair medisch centrum leidt Amsterdam UMC artsen, specialisten verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen op. Allemaal krijgen zij hun scholing voor een belangrijk deel op de afdeling. U ziet dus verschillende mensen op uw kamer. Zij zullen zich met naam en functie voorstellen.

  Uw hoofdbehandelaar is de arts die het overzicht houdt over uw gezondheid en behandeling. De hoofdbehandelaar is op de hoogte van het verloop van uw ziekte. Alles wat u over uw behandeling wilt weten kunt u aan haar of hem vragen.

  U krijgt ook te maken met andere specialisten en arts-assistenten. Zij onderzoeken en behandelen u en rapporteren hun bevindingen aan de hoofdbehandelaar. Als de hoofdbehandelaar niet aanwezig is, wordt hij/zij vervangen door een collega behandelend arts, die ook op de hoogte is van uw situatie.

  Medicijngebruik tijdens uw opname

  Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. De behandelend arts schrijft deze voor na overleg met u. Misschien herkent u sommige medicijnen niet, terwijl het toch de medicijnen zijn die u thuis ook al gebruikte. De reden kan zijn dat medicijnen van de ziekenhuisapotheek er vaak anders uitzien of anders heten, terwijl ze wel dezelfde werkzame stoffen bevatten.

  Tijdens uw opname kunt u de verpleegkundige vragen om een overzicht van uw ziekenhuismedicijnen. Van elk medicijn is een informatiefolder beschikbaar. Vraag hiernaar als u meer wilt weten.

  Als u denkt last te krijgen van bijwerkingen van medicijnen, meld dit dan direct bij de arts of verpleegkundige.

  'Artsenronde' en onderzoek

  Elke dag komt de behandelend arts samen met de verpleegkundige van de afdeling bij u langs om te bespreken hoe het gaat. We noemen dat ‘artsenronde’ of ‘visite’. De artsenronde is ook het moment voor u om vragen te stellen over uw ziekte en/of behandeling. Schrijf vragen die u heeft van tevoren op. Soms doet de arts een onderzoek of een behandeling bij u aan bed.

  Het kan ook voorkomen dat u voor onderzoek en behandeling op verschillende plaatsen in het ziekenhuis moet zijn. U wordt dan altijd begeleid door een verpleegkundige of door een medewerker van patiëntenvervoer.

  Uitstel van een ingreep

  Het kan voorkomen dat een operatie of onderzoek onder narcose op het laatste moment moet worden uitgesteld. Hoewel wij zoveel mogelijk volgens een planning werken, kan er iets gebeuren dat we niet verwachten. Hierbij kunt u denken aan een spoedeisende operatie. Wij begrijpen dat dit voor u heel vervelend is. Daarom proberen we uw ingreep zo snel mogelijk opnieuw in te plannen. Soms kan dit binnen dezelfde opname, soms wordt u ontslagen en later opnieuw opgenomen.

  Verblijf

  Wij doen onze uiterste best om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Op deze pagina leest u welke faciliteiten we voor u op de verpleegafdeling hebben. En welke regels er gelden.

  Bezoek

  Uw bezoek is van harte welkom van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.30 uur. Voor de intensive-careafdeling gelden andere tijden. Deze tijden kunt u aan de afdeling vragen. Bezoek kan vermoeiend zijn voor u of uw medepatiënten. Daarom zijn maximaal twee bezoekers per patiënt aan het bed toegestaan. Het liefst duurt een bezoek niet langer dan een uur. Meer informatie over het bezoek is te vinden op de pagina Ik wil iemand bezoeken.

  Gastenverblijf

  Familieleden en andere naasten van patiënten kunnen in een van de 25 kamers van het VUmc-gastenverblijf blijven slapen. Lees meer over het Gastenverblijf.

  Televisie, radio, telefoon en internet

  U kunt gratis gebruik maken van televisie bij uw bed. Op de gratis kabelkrant TV-VU van uw televisie (kanaal 9) vindt u hier meer informatie over.

  Via de televisie kunt u ook radio luisteren. Er zijn ongeveer 15 radiozenders, inclusief het interne kerkkanaal van locatie VUmc. U kunt radio luisteren met de koptelefoon die u gratis op de afdeling kunt krijgen.

  In het ziekenhuis mag u alleen in de conversatieruimten en de centrale hal mobiel bellen. Wilt u op de verpleegafdeling bellen? Vraag dan aan de verpleging of dit kan. Met uw eigen laptop of smartphone heeft u overal in het ziekenhuis gratis toegang tot internet. Op sommige afdelingen (zoals operatiekamers, recovery of uitslaapkamer en de intensive care) kunt u uw smartphone en laptop niet gebruiken. Bij twijfel kunt u even overleggen met de verpleging.

  Rookvrij

  Amsterdam UMC is rookvrij. Dit betekent dat er in het gebouw én buiten op ons terrein niet gerookt wordt. Ook geen e-sigaretten. Als u in het ziekenhuis verblijft en gewend bent te roken, kunt u nicotinevervangers krijgen. Meer informatie leest u op onze pagina over Rookvrij Amsterdam UMC.

  Brand en noodsituaties

  Volg bij brand en andere noodsituaties de aanwijzingen van medewerkers. In alle patiëntenkamers en in veel andere ruimtes in Amsterdam UMC, locatie VUmc zijn brandmelders geïnstalleerd. Bij rook of hitte wordt automatisch de brandweer gealarmeerd.

  Eten en drinken

  Op vaste tijden komt de voedingsassistent naar u met eten en/of drinken. U kunt uw maaltijden tijdens uw verblijf zelf samenstellen. Hiervoor komt de voedingsassistent langs met een formulier. Heeft u een dieet of allergie? Of andere wensen? Laat het de voedingsassistent weten. Op iedere verpleegafdeling is een koelkast waar u uw eigen etenswaren kunt bewaren.

  Bloemen en planten

  Op de verpleegafdelingen van Amsterdam UMC, locatie VUmc mogen geen vaste planten staan. Potaarde kan namelijk een bron zijn van infecties. Bloemen mogen soms wel. In de afdelingsbrochure staat of snijbloemen op uw verpleegafdeling zijn toegestaan. Deze brochure ontvangt u bij opname op de verpleegafdeling.

  Post

  Eén keer per dag brengen wij de post rond op de verpleegafdelingen. U ontvangt uw post zonder vertraging als deze als volgt is geadresseerd: 

  Amsterdam UMC, locatie VUmc 
  naam patiënt
  intern adres (etage, letter gebouwdeel, kamernummer, bijvoorbeeld 8B 75)
  postbus 7057
  1007 MB AMSTERDAM 

  Komt er post binnen als u alweer thuis bent? Dan sturen we dit na naar uw huisadres. Voor uitgaande post is er een brievenbus in de centrale hal van het ziekenhuis.

  Voorzieningen

  Bij Amsterdam UMC, locatie VUmc doen wij ons best om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met gratis koffie en thee. Ook van onze andere voorzieningen kunt u gebruik maken als u wordt opgenomen. Van restaurants tot een kapper of cadeaushop. Meer informatie vindt u op onze pagina voorzieningen.

  Vrijwilligers

  In Amsterdam UMC werken op verschillende afdelingen vrijwilligers: onze gastvrouwen en gastheren. Zij hebben geen verzorgende of verplegende taken, maar zijn er voor de extra’s die uw verblijf fijner kunnen maken. Vrijwilligers ontvangen bijvoorbeeld nieuw op te nemen patiënten, begeleiden patiënten bij eventuele onderzoeken en ontslag, en komen een praatje maken als u dat wilt. Ook behoefte aan het contact met een vrijwilliger? Vraag er gerust naar op de afdeling.

  Weer naar huis

  De dag van vertrek uit het ziekenhuis is niet altijd te voorspellen. Meestal hoort u één of twee dagen van tevoren van uw arts wanneer u wordt ontslagen. Zo heeft u voldoende tijd om vervoer naar  huis en andere zaken te regelen. Voordat u naar huis gaat heeft u (eventueel met uw naaste) een ontslaggesprek. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Punten die u kunt bespreken zijn:

  Checklist ontslaggesprek

  • uw ziekte: de diagnose en behandeling
  • de leefregels na ontslag: wat mag u wel en niet (doen)?
  • uw medicatie voor thuis/ krijgt u een recept mee?
  • wondzorg of hechtingen
  • wat te doen bij gezondheidsklachten thuis?
  • (controle)afspraak op de polikliniek
  • hoe heeft u de opname ervaren?
  • vervoer naar huis

  Als dat nodig is, krijgt u bij vertrek een afspraak voor controle en verdere behandeling in de polikliniek. Als u thuis extra medicijnen moet gebruiken, krijgt u een recept voor de apotheek. U kunt deze medicijnen bij de apotheek in het ziekenhuis ophalen. De apotheek van het ziekenhuis informeert dan uw eigen apotheek over de veranderingen. Als u dat wilt, krijgt u een overzicht mee naar huis.

  Vervoer naar huis

  Voor taxivervoer naar huis kunt u medewerkers van de recepties in de hoofdingangen vragen om een taxi te bellen. De kosten voor het vervoer naar huis (of naar een verpleeg- of verzorgingshuis) zijn voor uw eigen rekening.

  Weer thuis

  Na uw ontslag uit het ziekenhuis kunt u thuis nog gebeld worden door de verpleegkundige van de verpleegafdeling. De verpleegkundige zal vragen hoe het met u gaat en uw vragen beantwoorden. Heeft u problemen door de behandeling? Dan zal zij die proberen op te lossen. De huisarts krijgt, na uw ontslag uit het ziekenhuis, een brief van uw arts. Hierin staan gegevens over de behandeling in het ziekenhuis, eventuele medicijnen en de nabehandeling.

  Verzorging thuis of in een verpleeghuis

  Voor het ontslag bespreken uw arts en verpleegkundige met u of u na uw vertrek uit het ziekenhuis hulp nodig heeft. Is dat het geval? Dan komt een transfermedewerker bij u aan het bed. Deze medewerker bespreekt met u en eventueel uw naasten, welke hupmiddelen, verpleging en verzorging nodig zijn. Heeft u hulpmiddelen nodig? Dan kan de transfermedewerker u adviseren en de hulpmiddelen voor u aanvragen. De transfermedewerker kan ook de volgende zorg voor u aanvragen:

  • thuiszorg
  • verblijf in een verpleeghuis, verzorgingshuis of zorghotel
  • verblijf in een hospice

  Bent u nog niet voldoende hersteld om op korte termijn naar huis te gaan? Dan kunnen we u tijdelijk opnemen op de transferafdeling van ons ziekenhuis. U kunt ook op deze afdeling terecht als er nog geen plaats is in het verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatiekliniek van uw voorkeur. 

  Rechten en plichten

  Als patiënt van Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft u rechten en plichten. Op deze pagina vindt u uw belangrijkste rechten en plichten. Zo kunt u lezen over de gedrags- en huisregels van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ook vertellen we over ons beroepsgeheim en welke rechten u heeft als het gaat om uw medisch dossier.

  Bekijk de informatie over uw rechten en plichten ook in onze folder Rechten en plichten.