Opname en behandeling Locatie AMC

U bent of wordt binnenkort opgenomen in Amsterdam UMC, locatie AMC, voor een operatie of een behandeling. Dan is het prettig om te weten wat u kunt verwachten.

  Dag van opname

  Op de dag van de opname wordt u verwacht op de verpleegafdeling waar u wordt behandeld. De receptiemedewerker in de ontvangsthal kan u uitleggen hoe u op de afdeling komt en waar u verwacht wordt.

  Op de verpleegafdeling

  Op de verpleegafdeling meldt u zich bij de balie. Een verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de balie van de afdeling, of bij een verpleegkundige. Ook spreekt de afdelingsarts met u. Misschien wordt er nog extra onderzoek bij u gedaan, dat hangt af van de reden van uw opname.

  Polsbandje

  U krijgt ook een polsbandje. Daarop staan uw naam en uw patiëntregistratienummer. Vanwege de veiligheid is het verplicht om tijdens uw verblijf dit bandje te dragen. Wij controleren daarmee uw patiëntgegevens, bijvoorbeeld bij onderzoeken en in situaties waarin u zelf niet kunt praten.

  Bij een operatie

  De behandelend arts vertelt u over de operatie en eventuele pijn of andere bijeffecten. Was u in de periode voorafgaand aan uw opname in de polikliniek? Dan bent u waarschijnlijk al doorverwezen naar het spreekuur van de anesthesioloog voor de preoperatieve screening (in het kort: POS).

  Op dit POS-spreekuur bespreekt de anesthesioloog de verschillende mogelijkheden van verdoving (narcose) met u. De arts met wie u voor de operatie spreekt, is niet altijd de arts die u opereert.

  Voor de operatie (of bij een bloedafname) kan het zijn dat wij u meerdere keren om uw voorletters, geboortedatum en de operatie vragen. Dit is een veiligheidscontrole die elke zorgverlener moet doen.

  Uw bed en kamer

  Bij het indelen van de kamers wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met uw ziekte en uw persoonlijke omstandigheden. De één- en tweepersoonskamers zijn voor patiënten die ernstig ziek zijn en veel rust nodig hebben.

  De verpleegkundige legt u uit hoe de knopjes op en rond uw bed werken. Dat zijn knopjes om uw bed in te stellen, een verpleegkundige op te roepen en voor de bediening van de verlichting. Het kan gebeuren dat u in de loop van de opname van kamer of verpleegafdeling moet wisselen, met het oog op uw behandeling of om een andere belangrijke reden.

  Uw zorgverleners

  Amsterdam UMC leidt artsen, specialisten verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen op. Allemaal krijgen zij hun scholing voor een belangrijk deel op de afdeling. U ziet dus verschillende mensen op uw kamer. Zij zullen zich met naam en functie voorstellen.

  Uw hoofdbehandelaar

  Uw hoofdbehandelaar is de arts die het overzicht houdt over uw gezondheid en behandeling. De hoofdbehandelaar is op de hoogte van het verloop van uw ziekte. Alles wat u over uw behandeling wilt weten kunt u aan haar of hem vragen.

  U krijgt ook te maken met andere specialisten en arts-assistenten. Zij onderzoeken en behandelen u en rapporteren hun bevindingen aan de hoofdbehandelaar. Als de hoofdbehandelaar niet aanwezig is, wordt hij/zij vervangen door een collega behandelend arts, die ook op de hoogte is van uw situatie.

  Medicijngebruik tijdens uw opname

  Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. De behandelend arts schrijft deze voor na overleg met u. Misschien herkent u sommige medicijnen niet, terwijl het toch de medicijnen zijn die u thuis ook al gebruikte. De reden kan zijn dat medicijnen van de ziekenhuisapotheek er vaak anders uitzien of anders heten, terwijl ze wel dezelfde werkzame stoffen bevatten.

  Tijdens uw opname kunt u de verpleegkundige vragen om een overzicht van uw ziekenhuismedicijnen. Van elk medicijn is een informatiefolder beschikbaar. Vraag hiernaar als u meer wilt weten.

  Bijwerkingen

  Als u denkt last te krijgen van bijwerkingen van medicijnen, meld dit dan direct bij de arts of verpleegkundige.

  'Artsenronde’ en onderzoek

  Elke dag komt de behandelend arts samen met de verpleegkundige van de afdeling bij u langs om te bespreken hoe het gaat. We noemen dat ‘artsenronde’ of ‘visite’. De artsenronde is ook het moment voor u om vragen te stellen over uw ziekte en/of behandeling. Soms doet de arts een onderzoek of een behandeling bij u aan bed.

  Het kan ook voorkomen dat u voor onderzoek en behandeling op verschillende plaatsen in het ziekenhuis moet zijn. U wordt dan altijd begeleid door een verpleegkundige of door een medewerker van patiëntenvervoer.

  Gespreksonderwerpen tijdens de artsenronde

  • uw ziekte

  • uw behandeling

  • uw operatie

  • uw zorgen

  • uw vooruitzichten

  • uitslagen onderzoek

  • mogelijke problemen na de operatie (complicaties)

  • medicijnen

  • dieet

  • herstelperiode (leefregels, beperkingen)

  • wanneer naar huis?

  • controlebezoeken op de polikliniek?

  Waar kunt u terecht met vragen?

  Tijdens de artsenronde kunt u vragen over uw behandeling of ziekte stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u met vragen terecht bij de verpleegkundige. Als er op een ander moment vragen bij u opkomen, is het handig die even op te schrijven.

  Uitstel van een ingreep

  Het kan voorkomen dat een operatie of onderzoek op het laatste moment moet worden uitgesteld. Dat gebeurt nooit zonder belangrijke reden. Hoewel wij zoveel mogelijk volgens een planning werken, kan er iets gebeuren dat we niet verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een spoedeisende operatie. We begrijpen dat dit voor u heel vervelend is. Daarom proberen we uw operatie dan zo snel mogelijk opnieuw in te plannen. Soms kan dit binnen dezelfde opname, soms wordt u ontslagen en later opnieuw opgenomen.

  Tips voor een gesprek met de arts of verpleegkundige

  • Bedenk van tevoren wat u verwacht van het gesprek. Is er iets wat u dwars zit, is iets onduidelijk, heeft u pijn, wilt u iets weten over een ingreep, duidelijkheid over de uitslag van een onderzoek?

  • Soms is het handig als een familielid aanwezig is bij het gesprek. Door uw ziekte of een ingreep bent u misschien gespannen of minder helder. Twee horen meer dan één! U kunt het met de verpleegkundige afspreken als u wilt dat er iemand bij is.

  • Voel u vrij om te vragen wat u wilt weten over uw ziekte, behandeling, vooruitzichten en om zaken aan de orde te stellen die u hoog zitten! Het is volkomen begrijpelijk als u vragen hebt, ook als het gaat over dingen die al eerder zijn besproken.

  Uw verblijf

  Eten en drinken

  De voedingsassistent vraagt aan u wat u wilt eten en drinken.

  De eetmomenten op een dag zijn:

  • 08.00 – 09.00 uur: ontbijt

  • 10.00 - 11.00 uur: smoothie

  • 12.00 – 13.00 uur: lunch

  • 15.00 - 16.00 uur: tussendoortje

  • 17.00 – 18.30 uur: avondeten (ook maaltijdsalades of sandwiches mogelijk)

  • 19.00 – 19.30 uur: toetje, drankjes, snack voor de avond

  U kunt uw maaltijden tijdens uw verblijf zelf samenstellen. Halal en vegetarische maaltijden zijn altijd te krijgen. Eet u koosjer? Dan is het handig als u dat een dag tevoren laat weten. Ook met andere levensovertuigingen houden we graag rekening. Heeft u een dieet of allergie? Geef het door aan uw arts. Lees meer over eten en drinken op locatie AMC.

  Koelkast

  U kunt uw eten en drinken bewaren in een koelkast voor patiënten op de afdeling. Alles moet afgedekt zijn met een deksel of (aluminium)folie. Plak er altijd een sticker op met uw naam, geboortedatum, de datum waarop het in de koelkast is gezet en de datum waarop de verpakking is geopend.

  Bezoek ontvangen

  Uw bezoekers zijn van harte welkom op locatie AMC. Wel vragen we u om niet met te veel mensen tegelijk aan het bed te zitten. Vraag uw bezoekers hun komst zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen. Respecteer ook de rust en de privacy van de andere patiënten op de afdeling. 

  Bezoektijden verschillen per afdeling. Op de meeste verpleegafdelingen zijn bezoekers welkom tussen 15.00 uur ’s middags en 20.00 uur ’s avonds. Voor de Intensive Care, de Hartbewaking, de verkoeverkamer en het Verloscentrum gelden andere regels: daar wordt bezoek gepland in overleg met de centrale verpleegbalie van de afdeling.

  Mensen die last hebben van verkoudheid, griep of andere besmettelijke ziekten, kunnen hun bezoek aan u beter uitstellen. Veel patiënten hebben door hun ziekte minder weerstand en kunnen sneller ziek worden.

  Tablet aan het bed

  Op sommige verpleegafdelingen is er een iPad aan het nachtkastje bij uw bed. U kunt hierop televisie kijken of radio luisteren. Maar u kunt ook inloggen in uw Mijn Dossier of informatie vinden over uw ziekte of operatie. De verpleegkundige legt uit hoe de tablet werkt.

  Wifi, televisie en radio

  Met uw eigen laptop of mobiele telefoon heeft u overal in het ziekenhuis gratis wifi. Op sommige afdelingen (zoals operatiekamers, verkoever- of uitslaapkamers en de intensive care) kunt u uw telefoon niet gebruiken. Borden geven aan waar mobiele telefoons niet mogen worden gebruikt. Overleg bij twijfel met de verpleegkundige.

  Bloemen en planten

  Vanwege de hygiëne gelden er op verpleegafdelingen regels voor het neerzetten van bloemen en planten. De verpleegkundige kan u er meer over vertellen.

  Post

  Eén keer per dag brengen wij de post rond op de verpleegafdelingen. U ontvangt uw post zonder vertraging als die als volgt is geadresseerd:

  Amsterdam UMC, locatie AMC(Uw naam)Afdeling …Kamer …Meibergdreef 91105 AZ Amsterdam

  Komt er post voor u binnen als u alweer thuis bent? Dan sturen we die naar uw huisadres. Als u zelf post wilt versturen, dan is er een brievenbus op het Verheijplein van het ziekenhuis.

  Een wandeling maken

  Als u niet op bed hoeft te liggen of op de afdeling moet blijven, kunt u een wandeling maken in de algemene ruimten van het ziekenhuis. Denk er dan aan om de verpleegkundige te zeggen dat u een wandeling maakt. Voor opgenomen patiënten is het niet toegestaan het ziekenhuisterrein te verlaten.

  Iets kwijt of gevonden?

  Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? U kunt dit melden bij de receptie op uw afdeling. Het kan ook bij de medewerkers van de balies op de begane grond.

  Voorzieningen voor patiënten en bezoekers

  Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang

  Heeft u algemene vragen over uw ziekte, uw rechten en plichten, over patiëntenverenigingen of voorzieningen op locatie AMC? Dan kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang.

  Heeft u een klacht?

  Bent u niet tevreden over de behandeling, hoe ziekenhuismedewerkers met u omgaan of de organisatie? Probeer dit dan met de betrokken personen te bespreken. Als dat niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de afdeling Patiënten­voorlichting & Klachtenopvang.

  Tolk

  U hebt recht op goede informatie over het onderzoek, de diagnose en de behandeling van uw klacht of aandoening. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, kan de zorgverlener een tolk inschakelen. Meestal is de tolk erbij via de telefoon.

  Maatschappelijk werk

  Ziekte, behandeling en opname kunnen uw leven behoorlijk op z’n kop zetten. Als u in het dagelijks leven problemen heeft of verwacht door uw ziekte of behandeling, kan een van onze medisch maatschappelijk werkers u ondersteunen en goede adviezen geven. Wilt u gebruikmaken van hun ondersteuning, begeleiding of advies? Laat het dan weten aan uw verpleegkundige of arts.

  Geestelijke verzorging

  Ziek zijn roept nogal eens vragen op. Waarom overkomt mij dit? Wat is de zin van dit alles? Door mijn ziekte kijk ik met andere ogen naar mijn leven, maar waar vind ik nieuwe inspiratie? Waar kan ik nog in geloven? Als u uw gedachten en gevoelens op een rij wilt zetten of behoefte heeft aan een luisterend oor, kunt u contact opnemen met een geestelijk verzorger. Hij of zij luistert, voelt mee en helpt u om uw eigen vragen te stellen. U kunt vragen om een islamitisch, humanistisch, protestants of katholiek geestelijk verzorger. Informeer bij de verpleegkunde of neem zelf contact op.

  Geestelijke verzorging, telefoon (020) 566 3425, geestelijkeverzorging@amc.nl

  Stiltecentrum en gebedsruimte

  Op de begane grond tussen de twee ziekenhuispleinen vindt u het Stiltecentrum. Hier is gelegenheid om tot rust te komen, te mediteren, te bidden, gedachten op te schrijven of een kaars aan te steken. U vindt er ook een islamitische gebedsruimte. Elke zondag is er een oecumenische viering voor patiënten en hun familie. Als u niet in staat bent zelf te komen, kan een vrijwilliger u ophalen.

  Beeldende kunst en Museum Vrolik

  In de openbare ruimten van Amsterdam UMC is veel beeldende kunst te zien. De collectie op locatie AMC telt ruim 6000 werken van kunstenaars uit alle belangrijke Nederlandse stromingen.

  Een beroemde verzameling historische skeletten en preparaten op sterk water vindt u in Museum Vrolik. Als u uw patiëntenpolsbandje laat zien, kunt u het museum op werkdagen gratis bezoeken. Museum Vrolik vindt u bij de faculteit Geneeskunde (J0-130).

  Restaurant en winkels

  Aan het plein bij de hoofdingang vindt u een restaurant, een boekhandel en de kapper. Even verderop vindt u aan het Voetenplein (G/H) een AH to go, een drogist, koffiebar Starbucks, een food wall (automatenmuur) en het grote restaurant voor medewerkers, bezoekers en patiënten.

  Kapper en pedicure

  De kapsalon (telefoon 64343) vindt u aan het plein dicht bij de hoofdingang. De pedicure komt een keer per week langs op de verpleegafdeling. Als u zich – tegen betaling – wilt laten behandelen, kunt u via de verpleging een afspraak maken.

  Patiëntenlounge voor ontspanning en ontmoeting

  In de Patiëntenlounge kunt u aanschuiven bij een van de leestafels, computers met internet of spelcomputers gebruiken, naar muziek luisteren of tv kijken. Aan de bar zijn koffie, thee, frisdranken en kleine hapjes te koop.

  Patiëntenlounge, G-toren (G2-214)Open: elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur

  Patiëntenverenigingen

  Voor allerlei ziekten bestaan patiëntenverenigingen. De leden van zulke verenigingen weten hoe het is om met een bepaalde aandoening of handicap te leven. Ze steunen elkaar en kunnen uit eigen ervaring veel praktische adviezen geven, zodat niemand het wiel in z’n eentje opnieuw hoeft uit te vinden. Wilt u hier meer informatie over? Vraag er dan naar op de verpleegafdeling of bij de afdeling Patiëntenvoorlichting (A0).

  Overnachten voor bezoekers

  Op sommige afdelingen kunnen bezoekers/familieleden blijven slapen onder bijzondere omstandigheden. De verpleegkundige kan u daar meer over vertellen. Een (hotel)kamer boeken in de buurt van het ziekenhuis? De afdeling Patiëntenvoorlichting (A0) kan u helpen aan adressen.

  Vrijwilligers

  In Amsterdam UMC werken honderden vrijwilligers. Zij hebben geen verzorgende of verplegende taken, maar zijn er voor de extra’s die uw verblijf fijner kunnen maken. Vrijwilligers ontvangen bijvoorbeeld nieuwe patiënten en kunnen een praatje met u maken.

  Familiekamers

  Enkele verpleegafdelingen hebben een familiekamer. Als familie of partner van een patiënt bent u ook vaak in het ziekenhuis. Voor de patiënt is het fijn dat u zo dichtbij bent. Maar soms is het prettig om op adem te kunnen komen en het ziekenhuis even te vergeten. Samen of alleen. Dat kan in een van onze familiekamers. De familiekamers zijn iedere dag open van 7.00 tot 23.00 uur.

  Geldautomaat

  Geld pinnen kan binnen bij de gele geldautomaat tegenover de kapper, naast de boekenwinkel.

  Rolstoelen en shuttle

  Wie slecht ter been is, kan bij iedere ingang een rolstoel lenen. Wilt u deze na gebruik terugzetten waar u de rolstoel heeft opgehaald? Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur rijdt er ook een shuttle (elektrisch wagentje) binnen locatie AMC (begane grond). Er is plaats voor vijf personen. Als u de shuttle wilt gebruiken, kunt u dit vragen aan de verpleegkundige of de bestuurder van de shuttle bellen op 06 - 20 36 06 22.

  Lees ook