Naar huis na uw opname bij Locatie VUmc

Voordat u naar huis gaat heeft u (eventueel met uw naaste) een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen.

Lees ook

Wanneer kan ik naar huis?

De dag van vertrek uit het ziekenhuis is niet altijd te voorspellen. Meestal hoort u één of twee dagen van tevoren van uw arts wanneer u wordt ontslagen. Zo heeft u voldoende tijd om vervoer naar  huis en andere zaken te regelen.

Ontslaggesprek

Voordat u naar huis gaat heeft u (eventueel met uw naaste) een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen.

Checklist ontslaggesprek

 • uw ziekte: de diagnose en behandeling
 • de leefregels na ontslag: wat mag u wel en niet (doen)?
 • uw medicatie voor thuis/ krijgt u een recept mee?
 • wondzorg of hechtingen
 • wat te doen bij gezondheidsklachten thuis?
 • (controle)afspraak op de polikliniek
 • hoe heeft u de opname ervaren?
 • vervoer naar huis

Als dat nodig is, krijgt u bij vertrek een afspraak voor controle en verdere behandeling in de polikliniek. Als u thuis extra medicijnen moet gebruiken, krijgt u een recept voor de apotheek. U kunt deze medicijnen bij de apotheek in het ziekenhuis ophalen. De apotheek van het ziekenhuis informeert dan uw eigen apotheek over de veranderingen. Als u dat wilt, krijgt u een overzicht mee naar huis.

Vervoer naar huis

Voor taxivervoer naar huis kunt u medewerkers van de recepties in de hoofdingangen vragen om een taxi te bellen. De kosten voor het vervoer naar huis (of naar een verpleeg- of verzorgingshuis) zijn voor uw eigen rekening.

Weer thuis

Na uw ontslag uit het ziekenhuis kunt u thuis nog gebeld worden door de verpleegkundige van de verpleegafdeling. De verpleegkundige zal vragen hoe het met u gaat en uw vragen beantwoorden. Heeft u problemen door de behandeling? Dan zal zij die proberen op te lossen. De huisarts krijgt, na uw ontslag uit het ziekenhuis, een brief van uw arts. Hierin staan gegevens over de behandeling in het ziekenhuis, eventuele medicijnen en de nabehandeling.

Verzorging thuis of in een verpleeghuis

Voor het ontslag bespreken uw arts en verpleegkundige met u of u na uw vertrek uit het ziekenhuis hulp nodig heeft. Is dat het geval? Dan komt een transfermedewerker bij u aan het bed. Deze medewerker bespreekt met u en eventueel uw naasten, welke hupmiddelen, verpleging en verzorging nodig zijn. Heeft u hulpmiddelen nodig? Dan kan de transfermedewerker u adviseren en de hulpmiddelen voor u aanvragen. De transfermedewerker kan ook de volgende zorg voor u aanvragen:

 • thuiszorg
 • verblijf in een verpleeghuis, verzorgingshuis of zorghotel
 • verblijf in een hospice

Bent u nog niet voldoende hersteld om op korte termijn naar huis te gaan? Dan kunnen we u tijdelijk opnemen op de transferafdeling van ons ziekenhuis. U kunt ook op deze afdeling terecht als er nog geen plaats is in het verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatiekliniek van uw voorkeur. 

Rechten en plichten

Als patiënt van Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft u rechten en plichten. Bekijk de informatie over uw rechten en plichten in onze folder Rechten en plichten.

Lees ook