In het Emma Kinderziekenhuis kunt u met uw kind terecht voor complexe, acute en chronische aandoeningen. Aandoeningen die vaker voorkomen of juist heel zeldzaam zijn. Om uw kind de beste zorg te bieden werken we samen met u, als ouder en/of verzorger. De behandeling die we uw kind bieden is van hoge kwaliteit en van topniveau. Daarbij kijken we niet alleen naar de ziekte van het kind, maar begeleiden we u en uw kind ook in het omgaan met de ziekte en de behandeling.

Kinderactiviteiten
Psychosociale zorg Medewerkers van de Psychosociale Afdeling (PSA) van Amsterdam UMC helpen bij het voorkomen of het verminderen van nadelige gevolgen van ziekte en medische behandeling op het geestelijk welzijn van u of uw kind.

Kinderwebsite Speciaal voor kinderen: www.emmakids.nl. Alles wat uw kind wil weten over Emma.

Stichting Steun Emma De Stichting ondersteunt het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC bij het bieden van de allerbeste zorg aan ernstig zieke kinderen. Samen beter worden.