Toegankelijkheidsverklaring

Amsterdam UMC probeert zoveel mogelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk en bruikbaar voor verschillende doelgroepen met en zonder beperking.

Soms wordt toegankelijkheid met de Engelse term accessibility aangeduid. Deze verklaring geldt voor deze website (www.amsterdamumc.nl).

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: onze medewerkers toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zoveel mogelijk duurzaam op.

 • Periodieke interne controle: onze redacteirem toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid. De centrale redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de indeling van de pagina’s, de teksten en het beeldmateriaal.

Zaken waar onze Dienst Communicatie op let

 • Filmpjes ondertitelen zodat slechthorenden of mensen die in een gehorige ruimte staan de filmpjes goed kunnen begrijpen;

 • Goede alt-teksten afbeeldingen zodat slechtzienden met voorleessoftware de afbeeldingen kunnen interpreteren;

 • Checken of overal dezelfde indeling is (plek adres, plek knoppen) zodat iedereen goed overzicht kan houden op alle pagina’s;

 • Pdf zoveel mogelijk uitbannen en/of inhoud ook uitschrijven als normale webpage, omdat het downloaden en inzien van een pdf zeer gebruikersonvriendelijk is; zeker op mobiel;

 • Zoveel mogelijk kopjes en lijstjes, omdat dit de tekst makkelijker leesbaar en toegankelijk maakt;

 • Getallen als numeriek èn als getal weergeven;

 • Pop-ups vermijden/onmogelijk maken omdat dit stoort op een mobiele telefoon;

 • Links en menu-items zijn met tab-toets te bereiken en dus (ook) te bedienen door bijv. mensen met hun arm in een mitella;

 • Contrast tussen tekst en achtgrond moet voldoende zijn, zodat de website ook bruikbaar is bij weinig licht of tegenlicht;

 • Kleuren tekst en achtergrond zijn (bijna-)complementair.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier.

Deze toegankelijkheidsverklaring is geactualiseerd op 3 november 2020.