Voorbereiding opname locatie AMC

U bent of wordt binnenkort opgenomen in Amsterdam UMC, locatie AMC, voor een operatie of een behandeling. Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden.

U leest hier alleen algemene informatie. Over uw eigen operatie of behandeling hoort u alles van uw behandelend arts of verpleegkundige.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van uw verpleegafdeling. Mocht uw vraag dan nog niet beantwoord zijn: u kunt ook terecht bij Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang in het polikliniekgebouw (A0).

Lees ook

Over Amsterdam UMC

Amsterdam UMC is in 2018 ontstaan uit het samengaan van VU medisch centrum (VUmc) en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Sinds het samengaan hebben we het over ‘locatie VUmc’ en ‘locatie AMC’ Als universitair medisch centrum hebben beide locaties drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt er veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het geven van onderwijs en opleiding.

Uw reis naar locatie AMC

Bekijk hoe u op locatie AMC komt via adres, route en parkeren

De weg vinden op locatie AMC

In de ontvangsthal van de hoofdingang van het ziekenhuis vindt u een receptiebalie, waar u de weg kunt vragen naar de afdeling waar u wordt opgenomen.

In het polikiniekgebouw vindt u de weg via de routenummers. In het ziekenhuisgebouw kunt u de borden volgen. Alle ruimten worden aangegeven met een letter en twee getallen. De letter geeft het gebouwdeel aan. Het cijfer daarachter is de verdieping. Het getal na het streepje is het kamernummer. H8-314 betekent dus: gebouw H, 8e verdieping, kamer 314. . De routes en plattegronden van locatie AMC vindt u hier.

Rookvrij Amsterdam UMC

Amsterdam UMC is rookvrij. Dit betekent dat er in het gebouw én buiten op ons terrein niet gerookt wordt. Ook geen e-sigaretten. Als u in het ziekenhuis verblijft en gewend bent te roken, kunt u nicotinevervangers krijgen. Lees meer over een rookvrij Amsterdam UMC.

Voorzichtig met sociale media

Veel mensen zijn actief op sociale media. Ze zetten berichten, filmpjes en foto’s op bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter of hun blog. We vragen bezoekers en patiënten daar zorgvuldig mee om te gaan. Respecteer de privacy van andere patiënten, bezoekers en van medewerkers. Filmpjes of foto’s maken met een mobiel is niet toegestaan zonder toestemming van de betrokkenen.

Aanmelden voor Mijn Dossier

Uw medische gegevens worden opgeslagen in het elektronisch patiënten­dossier (EPD) van Amsterdam UMC. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We doen dat volgens de regels en wetten van de overheid. Op beide locaties van Amsterdam UMC (locatie AMC en locatie VUmc) kunnen zorgverleners die u behandelen uw dossier bekijken.

Met Mijn Dossier kunt u uw eigen medisch dossier bekijken. Altijd en overal. Via de app kunt u ook videobellen met uw zorgverlener. Wilt u Mijn Dossier gebruiken? Ga naar mijndossier.amsterdamumc.nl en klik op ‘Inloggen/Aanmelden DigiD’. Of vraag een activatiecode bij de centrale balie of bij de balie van uw polikliniek. Voor hulp bij aanmelden kunt u bellen naar 020 – 444 33 36.

Uw rechten en plichten

Betere zorg begint met een goed gesprek

U heeft recht op goede zorg en op duidelijke informatie. De zorgverlener geeft u informatie over uw ziekte, de onderzoeken, mogelijke behandelingen en de risico’s van een behandeling. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal dingen af.

Wij vragen naar uw wensen en behoeften. Zo kunt u meedenken en mee­beslissen over uw behandeling. Natuurlijk let de zorgverlener erop dat de kwaliteit van de zorg goed is. Soms kunnen niet alle wensen worden uitgevoerd. Of het wordt duidelijk dat een opname of behandeling in het Amsterdam UMC niet mogelijk is of niet de beste keuze. Wilt u meer weten of begrijpt u de informatie niet helemaal? Laat dit dan weten aan uw zorgverleners. Als het nodig is, kan de zorgverlener hulp inschakelen, zoals een tolk. Dit kost u niets.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten dat u de zorgverlener belangrijke dingen vertelt over uw ziekte, lichamelijke klachten en behandeling. Alleen zo kan de zorgverlener goede zorg bieden. U heeft de plicht om zich aan afspraken te houden (of uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen), de juiste gegevens over uw ziektekostenverzekering door te geven en de rekening op tijd te betalen.

Toestemming voor delen medische gegevens buiten Amsterdam UMC

Bent u niet alleen in Amsterdam UMC onder behandeling, maar ook bij andere zorgverleners? Dan kan het belangrijk zijn dat deze zorgverleners uw medische gegevens kunnen bekijken. Bij de centrale balie vragen wij om uw toestemming voor het elektronisch uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners. Lees hier welke gegevens uw zorgverlener buiten Amsterdam UMC dan kan zien.

Opleiding en onderzoek

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Dat betekent dat u als patiënt te maken krijgt met zorg­verleners die nog in opleiding zijn. Zorgverleners in opleiding werken altijd onder direct toezicht van een gediplomeerd zorgverlener en zijn onderdeel van een behandelteam.

Bij gesprekken, lichamelijke onderzoeken of operaties zijn meestal meerdere personen betrokken. Denk aan een medisch specialist, een arts-assistent, een coassistent en een verpleegkundige. Ook tijdens een opname in het ziekenhuis ziet u vaak meerdere zorgverleners rond uw bed. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In Amsterdam UMC doen we wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat wij u vragen om mee te doen aan onderzoek. U krijgt dan informatie over het doel van het onderzoek en over de voordelen en nadelen van meedoen. U beslist zelf of u wilt meedoen. Ook als u niet meedoet aan onderzoek, zorgen wij zo goed mogelijk voor u.

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal

Tijdens uw onderzoek en/of behandeling slaan we uw medische gegevens op. Soms nemen we lichaamsmateriaal af, zoals bloed, urine of weefsel. Uw gegevens en lichaamsmateriaal kunnen wij goed gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. Wij zorgen voor uw privacy, en delen uw persoonsgegevens niet. Wilt u NIET dat wij uw lichaamsmateriaal gebruiken? Dan kunt u dat laten weten aan uw zorgverlener. U mag dit op elk moment laten weten, u hoeft niet te vertellen waarom. Wij bewaren uw lichaamsmateriaal en gegevens dan alleen voor uw eigen behandeling.

Wat kost uw behandeling en zorg?

Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van uw zorg. Vaak betaalt u zelf ook een deel van de zorg. U betaalt bijvoorbeeld het eigen risico, een eigen bijdrage of een deel van de kosten als u een budgetpolis heeft. Vraag aan uw zorgverzekeraar of uw be­handeling in ons ziekenhuis wordt vergoed. Als u om financiële redenen niet geholpen kunt worden in Amsterdam UMC, kunt u het beste bellen naar uw huisarts. Meer informatie vindt u bij kosten en betaling.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten?

Meer informatie over uw rechten en plichten vindt u bij rechten en plichten

Voordat u wordt opgenomen

Opnamedatum

U hoort meestal een week van tevoren wanneer u in ons ziekenhuis wordt verwacht. Het opnamebureau neemt daarvoor per brief of telefonisch contact met u op. U krijgt dan ook een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die u kunt bellen als u vragen heeft. Het kan gebeuren dat u niet voor de afspraak of operatie kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte. Wilt u dit dan u zo snel mogelijk aan de afdeling/contactpersoon laten weten?

De juiste gegevens

Het is belangrijk dat de gegevens die we over u hebben kloppen. Wilt u daar al vóór u naar de afdeling komt voor zorgen? Het gaat met name om uw contactgegevens (telefoonnummer en adres) en uw verzekeringsgegevens. Die kunt u zelf invoeren in Mijn Dossier of doorgeven bij afdeling Patiëntenregistratie in de hal van het polikliniekgebouw.

Als u belt met het ziekenhuis, is het handig als u uw patiëntenpas bij de hand heeft. De ziekenhuismedewerker vraagt namelijk naar het patiëntnummer dat daarop staat.

Uw medicijnen

Heel belangrijk is ook dat de artsen, verpleegkundigen en apotheek weten welke medicijnen u gebruikt. Als u thuis medicijnen gebruikt, neemt u deze dan in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis. De verpleegkundige, arts of apothekersassistente bespreekt dan met u of u met uw eigen medicijnen moet doorgaan tijdens de opname.

Contactpersoon thuis

Naar wie kan het ziekenhuis bellen als er iets is om - in verband met u - te bespreken of te regelen? Dat horen we graag van u. Neem zijn of haar gegevens alstublieft mee op de dag van uw opname.

Donorregistratie

Misschien bent u geregistreerd als orgaandonor. Het is goed de verpleegkundigen en artsen daarvan op de hoogte te stellen. Dat kunt u al doen bij het opnamegesprek. Wilt u dat ook doen als u een verklaring niet-reanimeren heeft?

Vragen over betaling

Bent u niet verzekerd, of bent u in het buitenland verzekerd? Dan kunt u toch terecht in Amsterdam UMC. U moet dan wel een aanbetaling in de ziekenhuiskosten doen. Neem vóór uw opname contact op met het bureau Niet- en Anders verzekerden (NAV)nav@amc.nl, 020 566 10 93.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld uw betaling of factuur, dan kunt contact opnemen met de afdeling Debiteuren (020 566 2637). Zie voor algemene informatie over betaling kosten en betaling.

Voorbereid thuiskomen

Misschien heeft u straks bij thuiskomst nog extra hulp of zorg nodig. De medewerkers van het transferbureau kunnen u daarover adviseren. Daarna kunt u de zorg zelf regelen. Of wij regelen die voor u, als u dat prettig vindt.

Bij extra zorg aan huis kunt u denken aan het verzorgen van wonden en hulp bij het wassen en aankleden. Maar ook hulp in het huishouden of het bezorgen van maaltijden hoort hierbij. Heeft u een hulpmiddel nodig, zoals een rolstoel, krukken of een hoog-laagbed? Ook die artikelen vragen de medewerkers van het transferbureau graag voor u aan.

Hulp bij de Nederlandse taal

Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Laat het ons dan weten. Als het nodig is kan de zorgverlener hulp inschakelen, bijvoorbeeld een tolk. Dit kost u niets.

Wat moet ik meenemen?

Er is in uw ziekenhuiskamer weinig ruimte. Neem dus niet te veel mee! Gebruik bij voorkeur een opvouwbare tas om uw spullen in mee te nemen, want een koffer is meestal niet goed op te bergen.

 • bevestigingsbrief opname

 • een geldig legitimatiebewijs

 • patiëntenpas

 • verzekeringspas

 • medicijnen (in de originele verpakking)

 • dieetlijst (als u een dieet heeft)

 • extra kleding voor overdag. Denk bijvoorbeeld aan een vest dat makkelijk aan- en uit te trekken is.

 •  nachtkleding, makkelijk aan- en uit te trekken

 • badjas

 • pantoffels en/of badslippers

 • toiletartikelen

 • ondergoed

 • geld of pinpas (om iets te kopen in de winkels)

 • eventueel hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator

  Vanwege het risico op verlies of diefstal kun u kostbare apparaten (laptop, tablet) beter thuis laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade of verlies.

  Lees ook