Vragen en klachten

Wie kan u helpen met informatie over rechten en plichten, procedures en voorzieningen, of klachten? 

Bij de medewerkers van de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang (locatie AMC) of Servicecentrum patiënt & zorgverlener (locatie VUmc) kunt u terecht met vragen of klachten.

Bij de Emma Infotheek kunt u terecht voor alle informatie rondom de behandeling van een kind, en Informatie en tips voor ouders die namens hun kind behandelbeslissingen moeten nemen. Ook helpt de infotheek bij andere informatievoorziening, bijvoorbeeld bij spreekbeurten.