Expertisecentra

bijzondere zorg, lijst ECZA
Sommige aandoeningen zijn zo zeldzaam, dat er maar enkele patiënten in Nederland zijn. Maar er zijn zoveel verschillende zeldzame aandoeningen dat in totaal bijna een miljoen Nederlanders aan een zeldzame aandoening lijden. Dat kan variëren van zeldzame tumoren en stofwisselingsziekten tot aangeboren hartafwijkingen en chromosoomafwijkingen. Veel van deze patiënten kunnen terecht in Amsterdam UMC.

Onze expertisecentra voor zeldzame aandoeningen, erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), via een procedure begeleid door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) kunt u vinden in deze lijst:

Erkende Expertisecentra