Naar huis na uw opname bij Locatie AMC

Voordat u naar huis gaat heeft u (eventueel met uw naaste) een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen.

Lees ook

Wanneer kan ik naar huis?

De dag van vertrek uit het ziekenhuis is niet altijd te voorspellen. Meestal hoort u één of twee dagen van tevoren van uw arts wanneer u weer naar huis kunt. Zo heeft u genoeg tijd om vervoer naar huis en andere zaken te regelen.

Ontslaggesprek

Voordat u naar huis gaat heeft u (eventueel met uw naaste) een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Bij uw vertrek ontvangt u, indien nodig, een afspraak voor controle en verdere behandeling in de polikliniek. Als u thuis medicijnen moet gebruiken die u vóór uw opname nog niet gebruikte, krijgt u een recept voor de apotheek. De apotheek van het ziekenhuis informeert uw eigen apotheek over de veranderingen. U krijgt als u dat wilt een medicijnen-overzicht mee naar huis.

Verzorging thuis of verpleeghuis

Vóór het ontslag bespreken uw arts en verpleegkundige samen met u of u na uw vertrek nog zorg nodig heeft, en welke dan eventueel. Als in dat gesprek blijkt dat u (tijdelijk) thuis persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft, komt er een ‘transfermedewerker bij u aan bed. Hij/zij bespreekt met u en eventueel met uw naasten welke verpleging en verzorging mogelijk is. U kunt daarbij denken aan:

 • thuiszorg;

 • verblijf in een verpleeg-, verzorgingshuis of zorghotel;

 • verblijf in een hospice.

De transfermedewerker kan deze zorg voor u aanvragen en bespreekt met u welke hulpmiddelen (zoals krukken of een rolstoel) u kunt krijgen via de thuiszorg. Misschien is het nodig is dat u direct na uw ziekenhuisopname wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis, terwijl daar nog geen plaats is. Dan kunt u ter overbrugging verblijven op de transferafdeling van het ziekenhuis.

Huisarts

De huisarts krijgt na uw ontslag uit het ziekenhuis een brief van uw behandelend arts. Hierin staan gegevens over de behandeling in het ziekenhuis, over eventuele medicijnen en over de nabehandeling.

Taxivervoer naar huis

Voor taxivervoer naar huis kunt u medewerkers van de balies bij de ingangen vragen om een taxi te bellen. De kosten voor het vervoer naar huis (of naar een verpleeg- of verzorgingshuis) betaalt u zelf.

 Checklist ontslaggesprek

 • uw ziekte: de diagnose en behandeling

 • de leefregels na ontslag: wat mag u wel en niet (doen)?

 • uw medicatie voor thuis/krijgt u een recept mee?

 • wondzorg of hechtingen

 • wat te doen bij gezondheidsklachten thuis?

 • (controle)afspraak op de polikliniek

 • hoe heeft u de opname ervaren?

 • vervoer naar huis

Laat (nog eens) iets van u horen!

Kwaliteit en veiligheid, onze zorg

Als universitair medisch centrum streeft Amsterdam UMC voortdurend naar de beste kwaliteit van zorg. Die zorg moet doelgericht, veilig en tijdig zijn. De ervaring van onze patiënten met onze zorg- en dienstverlening is daarbij een belangrijke bron van informatie. Het kan zijn dat u één week na uw opname een e-mail van ons krijgt. Daarin nodigen we u uit uw ervaring met ons te delen. Meedoen is altijd vrijwillig en anoniem.

Meer over meedoen

Vragen, complimenten en tips voor verbetering

Heeft u vragen, complimenten of tips voor verbetering? Laat het ons weten! U kunt dat op verschillende manieren doen:

 • U kunt uw reactie achterlaten bij de medewerkers van de afdeling waar u bent behandeld of bij medewerkers van Patiëntenvoorlichting (A0). U kunt uw reactie ook mailen naar patientenvoorlichting@amsterdamumc.nl

 • Sommige afdelingen vragen patiënten een enquête in te vullen. U ontvangt dan een brief met daarin een inlogcode en het verzoek om een enquête via internet in te vullen.

Cliëntenraad

Locatie AMC heeft een eigen cliëntenraad. Die behartigt de belangen van patiënten, adviseert namens hen de raad van bestuur en maakt binnen het ziekenhuis verbeterpunten bespreekbaar. Maandelijks komen de leden samen. Hun voornaamste taak is in de gaten houden wat er in het ziekenhuis beter kan. Ze streven ernaar patiënten zoveel mogelijk te betrekken bij activiteiten om de zorg te verbeteren. De bevoegdheden van deze en andere cliëntenraden van universitair medische centra zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).

Contact: clientenraad@amc.nl.

Steun ons wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek naar nog betere behandelingen kost veel geld. Vaak springen de overheid of andere instanties bij, maar er lopen ook veelbelovende onderzoeken die geen subsidie krijgen. De AMC Foundation zamelt daar geld voor in. Wilt u ons onderzoek steunen? Kijk dan bij ‘AMC Foundation’. Mailen naar amcfoundation@amsterdamumc.nl kan ook.

Lees ook