Eerste afspraak locatie AMC

Wanneer u doorverwezen bent door uw huisarts of specialist, krijgt u een afspraak in Amsterdam UMC, locatie AMC. De polikliniek belt u op om een afspraak met u te maken. Wanneer u bent doorverwezen, wordt de afspraak voor u gemaakt.

Voorbereiding op uw bezoek

Wat u meeneemt voor uw eerste bezoek

Voor een afspraak op de polikliniek neemt u het volgende mee:

  • legitimatiebewijs

Neem ook het volgende mee als u dit heeft:

  • patiëntenpas
  • medicatielijst
  • verwijsbrief van huisarts of specialist (indien u via de normale route bent verwezen is dit niet nodig)

Kijk voor specifieke informatie ook bij de Poliklinieken en verpleegafdelingen

Iemand meenemen naar uw afspraak

Normaal gesproken kunt u altijd iemand meenemen naar uw afspraak.

Uw consult opnemen

U mag het gesprek met uw zorgverlener opnemen met uw mobiele telefoon, maar alleen voor privégebruik.
Meld alstublieft even dat u het gesprek opneemt en deel de opname dus nooit met derden.

Inschrijven

Is dit uw eerste bezoek aan Amsterdam UMC, locatie AMC? Of heeft u geen patiëntenpas? Zorg dan dat u 30 minuten voor uw afspraak naar onze locatie komt. U gaat zich namelijk inschrijven bij Patiëntenregistratie. Deze vindt u op de begane grond voor het polikliniekgebouw, ruimte A0 (A-nul). U volgt route 31 om hier te komen. De inschrijfbalie is op werkdagen geopend van 07.30 uur tot 16.30 uur.

U krijgt na uw inschrijving een patiëntenpas. U krijgt deze pas digitaal via Mijn Dossier of u ontvangt een fysieke pas. Hierop staan uw persoonlijke gegevens en uw patiëntnummer. Na de inschrijving gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft en laat u de pas zien. U kunt de pas scannen bij de aanmeldzuil op de poli. Hier helpen ze u verder.

De weg vinden in Amsterdam UMC, locatie AMC

Amsterdam UMC, locatie AMC is een groot ziekenhuis. En hoewel de weg overal goed staat aangegeven en onze medewerkers graag assisteren bij het vinden van uw afdeling, kunt u zich ook voorbereiden. Kijk voor het bezoek waar u moet zijn.

Kijk voor specifieke informatie ook bij de Poliklinieken en verpleegafdelingen

Afspraak

Aanmelden voor uw afspraak op de polikliniek

Bent u aanwezig op de polikliniek waar u uw afspraak heeft? Laat uw zorgverlener dan weten dat u er bent via de Mijn Dossier Amsterdam UMC app. Deze app kunt u gratis downloaden via Google Play of de App Store vanaf 12 juni 2023.

Log in via de app Mijn Dossier Amsterdam UMC en ga naar uw afspraak. Klik op de knop 'Ik ben er'. Dit kan vanaf 15 minuten voor uw afspraak.

Heeft u op het moment van uw afspraak deze app (nog) niet? Dan kunt u zich aanmelden via de aanmeldzuil. Gebruik hiervoor de streepjescode op uw patiëntpas of afspraakbrief.

Meer informatie over Mijn Dossier en het downloaden van de app (beschikbaar vanaf 12 juni 2023) vindt u hier.

Heeft u hulp nodig met Mijn Dossier? Bij het Digipunt in de centrale hal kunnen ze u verder helpen. Of klikt u hier voor de contactgegevens.

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.

Uw bezoek aan de polikliniek

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn en wat u kunt verwachten.

Kijk voor specifieke informatie ook bij de Poliklinieken en verpleegafdelingen

Wachttijd op de polikliniek

We proberen de wachttijden in Amsterdam UMC zo kort mogelijk te houden. Toch duurt het af en toe even. Wachttijden kunnen namelijk langer uitvallen doordat er een spoedgeval tussendoor komt, of doordat een onderzoek langer duurt dan verwacht. Hier valt helaas weinig aan te doen.

Wachttijden worden ook langer wanneer bezoekers te laat komen. Daarom vragen we u op tijd van huis te gaan, dan hoeven anderen ook niet op u te wachten.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Voorzieningen

Bij Amsterdam UMC, locatie AMC doen wij ons best om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. U kunt van onze voorzieningen gebruik maken als u voor een afspraak of bezoek in het ziekenhuis moet zijn.

Belangrijke informatie

Kijk voor specifieke informatie ook bij de Poliklinieken en verpleegafdelingen

  • U heeft altijd een verwijsbrief nodig om een afspraak te maken op de polikliniek. Vaak heeft de verwijzer (bijvoorbeeld uw huisarts) de verwijsbrief al naar ons gestuurd. Toch is het mogelijk dat u deze meekrijgt. U neemt de verwijsbrief dan mee naar Amsterdam UMC, locatie AMC en geeft deze af bij de inschrijfbalie

  • Adreswijzigingen geeft u door bij de inschrijfbalie of per mail: pat.admin@amc.uva.nl
  • Heeft u een budgetpolis afgesloten bij uw verzekeraar? In veel gevallen komen de kosten van de behandeling dan voor eigen rekening. We vragen u deze kosten vooraf te betalen. U kunt ook naar een zorginstelling gaan die wel bij uw verzekeraar is aangesloten. Vraag de huisarts dan om een nieuwe verwijsbrief zodat u bij hen terecht kunt.

  • Geen Nederlandse basisverzekering? Bij een buitenlandse verzekering vragen we u een garantieverklaring van uw verzekeraar af te geven. Hiermee laat uw verzekeraar weten dat de kosten gedekt gaan worden. U kunt de garantieverklaring zelf opvragen bij uw verzekeraar en ons deze toesturen.

  • Helemaal geen ziektekostenverzekering? De kosten komen in de meeste gevallen dan voor eigen rekening. We zullen u hier vooraf over inlichten en vragen u vervolgens deze kosten vooraf te betalen. Pas na betaling krijgt u een afspraak. Wilt u hierover meer weten? Bel dan naar telefoonnummer 020-5661093 of mail naar nav@amc.uva.nl