Europese samenwerking (ERN)

Een ERN is een Europees samenwerkingsverband van expertisecentra op het gebied van een zeldzame ziekte of ziektegroep. Veel erkende expertisecentra in het Amsterdam UMC zijn aangesloten bij zo’n ERN: