Naar huis na een opname bij Emma Kinderziekenhuis

Naar huis

Meestal vindt het vertrek (‘ontslag’) uit het ziekenhuis in de ochtend plaats. Voor u met uw kind weggaat, spreekt u nog met de behandelend arts. In dat gesprek krijgt u richtlijnen voor eventueel medicijngebruik en dieet, en tips over zaken die u met het oog op de genezing beter wel of juist niet kunt toestaan. Met de verpleegkundige heeft u een ontslaggesprek aan de hand van een formulier. Daarin kunt u aangeven of u voldoende bent voorbereid op het weer thuis zijn met uw kind, en eventuele vragen stellen. Ook kunt u vertellen hoe u en uw kind de opname in het Emma Kinderziekenhuis AMC hebben ervaren. Zo helpt u ons de zorg te verbeteren.

Nazorg

Wanneer dat nodig is, krijgt u aanvullende richtlijnen voor de verzorging. Veelal wordt er een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de polikliniek. De eerste werkdag na uw ontslag wordt u gebeld door de afdelingssecretaresse van de afdeling. U kunt dan vragen over de opname stellen. Als uw kind thuis nog verpleegkundige zorg nodig heeft, zal de verpleegkundige dit met u bespreken.

Wanneer dat nodig is kan de transferverpleegkundige ingeschakeld worden, die de zorg na ontslag van uw kind uit het ziekenhuis regelt. Het is goed mogelijk dat uw kind nog enige tijd nodig heeft om te verwerken wat er allemaal in het ziekenhuis is gebeurd. Sommige kinderen zijn opeens bang om alleen gelaten te worden, hebben moeite om te gaan slapen of plassen plotseling weer in bed. Over het algemeen verdwijnen deze reacties na korte tijd. Bij blijvende klachten kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker die uw kind in het ziekenhuis heeft begeleid, via telefoonnummer 020 - 566 5674.

Kijkt u ook op de website: www.nahetziekenhuis.nl

Follow Me nazorgprogramma

Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC heeft voor specifieke ziektebeelden een nazorgprogramma waarin we uitgebreide nazorg bieden aan uw kind: het Follow Me spreekuur. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, krijgt u een oproep via uw behandelend arts voor het Follow Me spreekuur.

Meer over Follow Me

Kwaliteit van leven in kaart (KLIK)

KLIK is een methode om in kaart te brengen hoe het gaat met kinderen en hun ouders/verzorgers die onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis. Veel van de afdelingen van Emma Kinderziekenhuis doen mee aan het klikprogramma. Als u een brief heeft ontvangen over KLIK, kunt u zich aanmelden voor de vragenlijsten op KLIK (hetklikt.nu).

Lees ook

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC'