Rookvrij

Amsterdam UMC is volledig rookvrij. Dit betekent dat er in het ziekenhuis en op ons terrein niet gerookt wordt. Ook geen e-sigaretten. Amsterdam UMC wil dat het ziekenhuis een zo gezond mogelijke omgeving is voor iedereen.

Wat betekent dit voor u als u wordt opgenomen in het ziekenhuis?

Als u wilt stoppen met roken, kunt u bij uw behandelaar terecht voor advies en ondersteuning. Als u het moeilijk vindt om tijdens uw verblijf niet te roken, dan is het het beste om dit te bespreken met uw behandelend arts. Een tijdelijke rookstop kan leiden tot ontwenningsverschijnselen. Uw arts kan dan, tijdens uw opnamen, bijvoorbeeld nicotinevervangers geven.

Heeft u een afspraak op de polikliniek?

Als u naar het ziekenhuis komt, vragen wij u om niet te roken gedurende uw verblijf op ons terrein. Wilt u roken? Dan vragen wij u om hiermee te wachten tot u het ziekenhuisterrein heeft verlaten. Meer informatie over stoppen met roken en gestopt blijven, is te vinden op www.ikstopnu.nl.

Hoe groot is het rookvrije terrein?

Amsterdam UMC heeft 2 locaties: locatie AMC en locatie VUmc. Op de plattegronden van de locatie AMC en VUmc zijn de rookvrije gebieden aangegeven. Het blauwe vlak geeft aan waar de terreinen rookvrij zijn.

Heeft u vragen?

Een aantal vragen hebben wij al beantwoord. Als u een andere vraag heeft, kijk dan bij Vragen en klachten waar u deze het best kunt stellen.

Wat is een rookvrij ziekenhuis?

Een rookvrij ziekenhuis streeft naar een zo gezond mogelijke omgeving zonder roken. Hieronder valt ook het roken van (soft)drugs, e-sigaretten en smeltsigaretten. Niemand rookt, er zijn geen asbakken of rookplekken, geen peuken en geen verkoop of afbeeldingen van rookwaren op het terrein.

Waarom kiest Amsterdam UMC voor een rookvrij ziekenhuis en rookvrij terrein?

Amsterdam UMC wil dat het ziekenhuis een zo gezond mogelijke omgeving is voor iedereen. We voorkomen hiermee directe en indirecte blootstelling aan rook en helpen mensen die willen stoppen.

We geven het goede voorbeeld in de stad en in het land en dragen zo bij aan een cultuur waarin niet-roken de norm is. We voldoen daarmee aan de wens van een groot deel van de bevolking.

Wanneer is het doel van een rookvrij ziekenhuis bereikt voor Amsterdam UMC?

Als niet-roken in en rondom het ziekenhuis de norm is. Niet-roken is normaal en voelt niet als een opgelegde maatregel.

Waarom zou ik stoppen met roken?

Roken is de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor ziekte en sterfte. Er sterven in Nederland meer mensen door roken dan door drank, drugs, misdaad en verkeer bij elkaar. Op dit moment zijn dat er 20.000 per jaar.

Hoe wordt omgegaan met patiënten die in het ziekenhuis verblijven en niet willen stoppen met roken?

Patiënten die in het ziekenhuis verblijven, krijgen nicotinevervangers aangeboden. Iedereen die wil roken, vragen we om niet op het ziekenhuisterrein te roken.

Hoe wordt omgegaan met patiënten die in het ziekenhuis verblijven, niet van het terrein af kunnen en niet kúnnen stoppen met roken?

Het kan voorkomen dat een patiënt die in het ziekenhuis verblijft en bedlegerig is door omstandigheden niet kan stoppen met roken. Nicotinevervangers kunnen dan soms een oplossing bieden. Als dit niet werkt, dan kan hij contact opnemen met zijn behandelend arts. De arts denkt mee over een individuele oplossing.

Is rook op kleren en huid echt schadelijk?

Rokers dragen nicotine en andere giftige stoffen op hun huid en in hun kleren. De gevolgen hiervan zijn onderzocht. Uit een onderzoek naar pasgeborenen op een intensive care voor pasgeborenen bleek het volgende. In de urine van de pasgeborenen van wie de verzorger rookte, werden nicotineresten gevonden. Ook vonden de onderzoekers nicotineresten op meubels en op de couveuses van dezelfde afdeling.

Zijn er meer ziekenhuizen in Nederland of in andere landen rookvrij?

Niet-roken in en rondom ziekenhuizen is al algemeen aanvaard in Groot-Brittannië, Australië en grote delen van de Verenigde Staten. In Nederland en zelfs in Amsterdam zijn al meerdere ziekenhuizen volledig rookvrij, zoals het OLVG en het Antonie van Leeuwenhoek. Ook zijn steeds meer sportverenigingen en scholen rookvrij.

Waarom wordt er niet meer aandacht geschonken aan andere ongezonde factoren zoals alcohol, drugs en ongezonde voeding?

Roken is de grootste vermijdbare risicofactor voor ziekte en sterfte in Nederland. Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen van roken. Elk jaar zo’n 20.000 Nederlanders. Er valt dus een enorme gezondheidswinst te behalen.

Is het nieuwe rookvrij-beleid niet betuttelend? Geef mensen een vrije keuze.

Een vrije én een bewuste keuze, dat is juist precies wat we kinderen willen geven. Als een kind voor zijn 18de verslaafd raakt aan nicotine heeft het geen vrije wil meer. Een verslaving is alles behalve een vrije wil, omdat je dan geen vrije keuze meer hebt. Wekelijks raken nog honderden kinderen verslaafd aan nicotine. We willen dat kinderen en ouders bewust kunnen kiezen voor rookvrij opgroeien en een rookvrije toekomst.

Een vrije keuze willen we ook bieden aan onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Velen ondervinden hinder van de rook van anderen. Een rookvrij ziekenhuisterrein zorgt ervoor dat mensen niet in aanraking komen met tabaksrook, peuken en as als ze op ons terrein zijn

Als ik buiten rook, heeft niemand daar toch last van?

Het verminderen van tabaksgebruik in de openbare ruimte helpt om niet-roken de norm te maken. Als je anderen ziet roken of als je dingen ziet die aan sigaretten doen denken, krijg je trek in een sigaret. Niet-roken in openbare ruimte voorkomt ook dat kinderen in aanraking komen met roken. Zien roken doet roken, en dat willen we voorkomen.

Daarnaast is meeroken schadelijk voor mensen die niet roken.

Ik moet toch zelf weten of ik rook?

Inderdaad moet iedereen zelf weten of hij rookt. Net zoals anderen zelf moeten weten of ze dat niet doen, en om hun kinderen er vrij van te houden. De vrijheid van de één, eindigt waar de onvrijheid van de ander begint. De vrijheid om een kind rookvrij te kunnen laten opgroeien moet, gezien de ernstige gezondheidsschade van roken en meeroken, zwaar wegen.

Alles wordt voor ons bepaald tegenwoordig. Je mag straks niks meer: niet roken, geen alcohol drinken, enzovoort.

Amsterdam UMC vindt het vanzelfsprekend om kinderen en patiënten die hier komen én onze medewerkers te beschermen tegen de gevolgen van roken. We willen dat er steeds minder mensen ziek worden en sterven als gevolg van roken. Nog steeds sterven duizenden mensen aan de gevolgen van roken.

Ik heb een vraag of een klacht over het rookbeleid. Waar kan ik met mijn vraag of klacht terecht?

Met vragen of klachten over het rookbeleid kunt u terecht bij rookvrij@amc.nl of rookvrij@vumc.nl. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen. Voor meer informatie over ‘klachten’ kunt u hier terecht.