Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Regelmatig leest of hoort u verhalen over een persoonlijke gezondheidsomgeving, ook wel PGO genoemd. Maar wat is dat eigenlijk? Wat is het verschil met Mijn Dossier en wat kunt u ermee in Amsterdam UMC? We geven u graag uitleg.

Wat is een PGO?

PGO is een afkorting voor persoonlijke gezondheidsomgeving. Een PGO is een website en ook vaak een app die u kunt gebruiken om gegevens over uw eigen gezondheid te verzamelen en ook weer te delen. Dat kunnen gegevens over voeding of medicatie zijn, maar ook over uitslagen van medisch onderzoek of de behandeling van een ziekte. De gegevens kunnen afkomstig zijn van bijvoorbeeld uw huisarts, ziekenhuis of fysiotherapeut, maar u kunt ze ook zelf verzameld hebben. Al die gegevens kunt u samenbrengen in een PGO en zo krijgt u inzicht in uw eigen gezondheidssituatie.

Wilt u meer informatie, bekijk dan eens de Kennisclips over PGO's.

Welke PGO’s zijn er?

De beschikbare PGO’s zijn te vinden op de website van Digitale Zorggids. Hier kunt u ook informatie vinden over de eigenschappen van de verschillende PGO’s.

Hoe zit het met de veiligheid van uw gegevens in een PGO?

Om het uitwisselen van gezondheidsgegevens veilig en probleemloos te laten verlopen is het landelijke MedMij Afsprakenstelsel opgesteld. Dit zijn de spelregels voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en burgers. Als aan die standaard wordt voldaan, krijg je als PGO of zorgaanbieder het MedMij label. Amsterdam UMC voldoet ook aan het afsprakenstelsel MedMij waardoor we veilig gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen met een MedMij gecertificeerd PGO. MedMij is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Wat is het verschil tussen een PGO en Mijn Dossier?

In een PGO kunt u gegevens verzamelen van meerdere zorgverleners, zoals van uw fysiotherapeut, apotheker of huisarts. In Mijn Dossier staan alleen uw gegevens van Amsterdam UMC.

  • In een PGO kunnen dus gegevens uit verschillende bronnen naast elkaar worden gezet (bv. uitslagen van verschillende laboratoria). Voor Mijn Dossier is Amsterdam UMC de enige bron
  • In uw PGO bepaalt u zelf op welk moment u (nieuwe) gegevens over uw gezondheid ophaalt. In Mijn Dossier toont Amsterdam UMC altijd de nieuwste informatie.
  • U kunt aan uw PGO zelf informatie toevoegen, zoals uw gewicht of hartslag. Maar ook de brieven en mailwisselingen met uw arts. In Mijn Dossier staat alleen informatie die in uw patiëntendossier van Amsterdam UMC staat.
  • U kunt zelf uw eigen PGO kiezen. Mijn Dossier is het patiëntenportaal dat Amsterdam UMC beschikbaar stelt om informatie met patiënten uit te wisselen. Een PGO vervangt niet het medisch dossier, of Mijn Dossier.
  • Via Mijn Dossier kunt u een bericht sturen naar uw zorgverlener. Ook kunt u uw afspraken met een zorgverlener van Amsterdam UMC beheren in Mijn Dossier. Het PGO biedt deze mogelijkheden niet.

Mag ik zelf een PGO kiezen?

Ja dat mag. Het PGO is van u. Wel is aan te raden om een PGO te kiezen die MedMij gecertificeerd is. Alleen met een MedMij goedgekeurd PGO is het mogelijk om uw gegevens bij Amsterdam UMC op te halen.

Contact

Voor vragen en informatie over ontwikkelingen rond PGO's in Amsterdam UMC kunt u contact opnemen met ons patiëntenloket via 020-4443336 of patientenloket@amsterdamumc.nl.