Beleid verwijsbrief

Regelmatig ontvangen we vragen naar ons beleid rondom verwijsbrieven.  Amsterdam UMC hanteert de volgende regels:
 1. De Zorgverzekeringswet verplicht een verwijzing voor het begin van een medisch-specialistische behandeling. Er is altijd een verwijsbrief nodig voor ziekenhuiszorg voor nieuwe patiënten. De verwijsdatum moet voor het eerste bezoek aan het ziekenhuis liggen. Een patiënt kan dus niet na het eerste polibezoek alsnog een verwijsbrief halen.
 2. Een schriftelijke verwijzing vanuit de 1e lijn is 1 jaar geldig ten opzichte van de afgiftedatum. Datbetekent voor de patiënt/verzekerde dat binnen deze termijn een DBC of Overig Zorgproduct   geopend moet worden. Uitzondering: Bij gender patiënten is de wachttijd vaak langer dan één jaar; met Zilveren Kruis is afgesproken dat de geldigheidstermijn van één jaar niet van toepassing is voor deze categorie patiënten.
 3. Een verwijsbrief blijft geldig zolang de patiënt onder behandeling/controle blijft, ook in het gevalvan bijv. tweejaarlijkse controles. De patiënt wordt dan gezien op verzoek van de behandelaar. In het dossier moet wel worden aangegeven dat de patiënt  nog voor controle komt.- Mocht de arts aangeven dat de patiënt uitbehandeld is, dan is sowieso een verwijsbrief nodig.
 4. Er zijn geen landelijke afspraken over patiënten die zich niet aan de door specialist afgesproken controletermijn houden (bijvoorbeeld controle over 2 jaar). Intern hanteren wij het beleid dat bij een overschrijding van de afgesproken termijn met meer dan een jaar een nieuwe verwijsbrief wordt gevraagd.
 5. Er zijn geen landelijke afspraken over patiënten waarbij de specialist als controletermijn heeft aangegeven: ‘expectatief beleid, retour bij klachten’. In dit geval hanteren wij een termijn van twee jaar en daarna volgt een nieuwe verwijzing.

Wanneer geen verwijzing nodig?

In bepaalde gevallen is er geen verwijzing van de huisarts nodig naar medisch specialistische zorg.(bron: Verwijzen naar medisch-specialistische zorg - Zilveren Kruis)

Dat geldt bij een van de volgende situaties:

 • Als er sprake is van spoedzorg
 • Als de patiënt vanwege dezelfde zorgvraag onder controle moet blijven. Hierbij mag de tussenliggende periode niet langer dan drie jaar zijn
 • Chronische patiënten: hier is de verwijzing meerdere jaren geldig
 • Tertiaire verwijzing: een patiënt met een nieuwe zorgvraag, die wordt gezien op basis van een erkende doorverwijzing door een medisch specialist uit een andere zorginstelling omdat daar de benodigde expertise, kennis, ervaring en/of behandelfaciliteiten voor die zorgvraag niet aanwezig zijn

  Mag vanwege corona een verwijsbrief ouder dan één jaar zijn?

  ZN heeft besloten dat de zorgverzekeraars de verlopen verwijzingen a.g.v. Corona niet af zullen wijzen. Vanwege Corona worden deze voor HT/HR 2020 en 2021 goedgekeurd. Controle vindt wel plaats of er sprake is van een rechtmatige verwijzer, maar een verlopen verwijzing die langer dan 365 dagen geleden is uitgeschreven door de verwijzer voordat de eerste zorgactiviteit wordt uitgevoerd, wordt goedgekeurd.