Wachttijdbemiddeling

In academische ziekenhuizen vindt met name complexe, tertiaire zorg plaats en in mindere mate
zogenaamde 'planbare hoog-volume zorg'. Het is vooraf niet altijd mogelijk de wachttijd tot een eerste consult of behandeling in te schatten. Deze hangt af van medisch inhoudelijke factoren zoals urgentie, voorgeschiedenis, indicatie, aanwezigheid meerdere ziektebeelden en van samenwerkingsverbanden met andere instellingen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.