Team

Ellen Forbes
Ellen Forbes Reeds vele jaren heb ik een grote en warme belangstelling voor (academische) ziekenhuizen en de zorg daarbuiten, zoals de huisartsenzorg en verpleeghuiszorg. Ik heb in ziekenhuizen en de maatschappelijke dienstverlening gewerkt. Wat mij door de jaren is opgevallen is de gebrekkige samenwerking en samenhang binnen de gezondheidszorg, waar de patiënt doorgaans de meeste last van heeft. Dit gecombineerd met de grote verbeteringen die noodzakelijk zijn in de communicatie tussen patiënt (en zijn/haar naasten) en de zorgprofessional staat aan de basis van mijn inbreng in de cliëntenraad.
Lizet Middelweerd
Lizet Middelweerd Patiëntparticipatie vraagt om een betrokkenheid van de patiënt bij de eigen behandeling, bij het beleid en bij de richting van de ontwikkelingen in de zorg. De verschillende vormen van patiëntparticipatie samen met medezeggenschap leiden naar mijn mening naar betere zorg. Hier wil ik mij, vanuit mijn werkervaringen als wel mijn directe ervaringen in de zorg, voor inzetten.
Bart de Beurs
Bart de Beurs Nadat ik in 2014 zeer succesvol de operatie Deep Brain Stimulation heb ondergaan heeft Psychiatrie van het AMC mij in 2019 gevraagd lid te willen worden van de cliëntenraad. Ik heb hier ja tegen gezegd omdat ik heb ervaren hoe belangrijk patiëntgerichte zorg is. Naast een scala aan onderwerpen waar je als lid van de cliëntenraad over na moet denken (dit maakt dit vrijwilligerswerk ook zo boeiend) is mijn specifieke aandacht gericht op het patiëntendossier en op aandacht voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
Johan Bongers
Johan Bongers (ervaring: dierenarts-microbioloog; besmettelijke dierziekten en dierenwelzijn)
Ik heb in VUmc in 2018 een by-pass operatie ondergaan. Daarnaast ben ik ervaringsdeskundige op gebied van de ziekte van Lyme en vanuit de Lymevereniging betrokken geweest bij de oprichting van het Nederlands Lymeziekte-Expertisecentrum.
“Ik vind het belangrijk om ook vanuit de periferie van Amsterdam mee te denken over optimale inrichting van specialistische zorg, waarbij optimale voorlichting laagdrempelig toegankelijk is en de patiënt als voorwaardige medebeslisser over zijn zorgtraject wordt gezien”.
Connie Bremer
Connie Bremer Januari 2010 kwam ik als patiënt bij cardiologie in (toen) VUmc. 13 Jaar ervaring in cliëntenraden bij een zorginstelling had ik toen. Die ervaring wilde ik gebruiken in de cliëntenraad van (toen) VUmc. Een cliëntenraad was er toen nog niet. Januari 2017 werd mijn wens vervuld. Bij alle plannen, werkgroepen en commissies, waar ik aan deelneem, vraag ik altijd aandacht voor mensen, die niet of niet goed kunnen lezen en schrijven. Een recept begrijpen, het innemen van medicijnen, het kan allemaal moeilijk zijn. Als dat niet goed gaat, moet je weer naar het ziekenhuis. Zorgverleners moeten duidelijk uitleggen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Of niet moet doen. Iedereen moet dat kunnen begrijpen. Daarnaast is voor veel mensen de digitale wereld lastig. Zij kunnen niet e-mailen. Of op internet iets opzoeken. Of zij hebben moeite met een telefoongesprek. Videobellen is helemaal lastig. Dat is nu voor sommige mensen zo. Dat zal altijd blijven. Daar zal Amsterdam UMC ook altijd rekening mee houden. Naast aandacht voor Amsterdam UMC deel ik mijn leven met mijn twee zoons, mijn broer met Down en - heel belangrijk - klassieke muziek.
Anat Fuldauer
Anat Fuldauer Als mantelzorger zie ik hoe belangrijk de samenwerking is tussen alle disciplines in én buiten het ziekenhuis, om zo goed mogelijke zorg te bieden. Ook zie ik hoe moeilijk het soms is in die keten van zorg, goede aansluiting met andere zorgprofessionals te regelen in de wirwar van (on)mogelijkheden binnen het zorgsysteem.
Ziekenhuizen en zorgprofessionals worden vandaag de dag steeds meer betrokken bij allerlei ontwikkelingen die verder van patiënt en patiëntenzorg afstaan. Vanuit de cliëntenraad wil ik graag helpen de keten te versterken en de cliëntfocus te bewaken. Door samen in gesprek te blijven met alle (keten)partijen en de communicatie niet over de patiënt maar mét de patiënt te voeren.
In het dagelijks leven werk ik als Functionaris Gegevensbescherming in de zorg, eerder werkte ik als organisatie adviseur/ verandermanager, bij de KLM in het bedrijfsleven en in woningcorporaties.
Steven Haverkamp
Steven Haverkamp Zorgaanbieders en zorgontvangers zien de zorg vanuit een eigen perspectief en belang. Een goede balans hiertussen is noodzakelijk. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, regelt voor patiënten medezeggenschap. Zo hebben patiënten invloed op besluiten die hen kunnen raken. Kwaliteit van zorg, goede informatie en communicatie, samen beslissen, toegankelijkheid, etc. zijn belangrijke onderwerpen voor cliënten. Sinds zes jaar zet ik mij in voor de cliëntenraad. Mijn ervaring met werk voor patiëntenorganisaties en mijn ervaring met de zorg neem ik daarin mee.
Jos Kraus
Jos Kraus Grote organisaties kunnen alleen overleven door hun regeltjes en formulieren, maar voor u als patiënt en ook als medewerker kan het een vervelende ervaring zijn. Ik heb 40 jaar in vele lagen van de zorg gewerkt maar altijd op het gebied van samenwerken, afspraken nakomen en klantgericht zijn. Nu wil ik me nu inzetten voor hen die de aansluiting in de zorg (gaan) mislopen omdat alles via computer en telefoon moet.
Bauco Moerkercken van der Meulen
Bauco Moerkercken van der Meulen Sinds oktober 2018 ben ik lid van de cliëntenraad (CR) , aanvankelijk van die van het AMC. Per 1 januari van die van het Amsterdam UMC. Als poli-patiënt (handchirurgie) werd mijn belangstelling gewekt om de informatie en ideeën over de gezondheidszorg, die ik kreeg van mijn nabije omgeving, om te zetten in CR-activiteiten. Als gepensioneerd jurist houd ik me onder meer bezig met de formele (maar ook met de ethische) aspecten van die activiteiten.
Marjolein Schenkel
Marjolein Schenkel In 2018 ben ik lid geworden van de cliëntenraad, in de hoop iets te kunnen bijdragen aan alle ingewikkelde vraagstukken die er rondom de zorg bestaan. Naast zorginhoudelijke
onderwerpen denk ik graag ook mee over thema’s rondom bedrijfsvoering. De cliëntenraad kent leden met heel diverse achtergronden en zo hopen we elkaar goed aan te vullen.