Patiëntervaringen

Wij verbeteren voortdurend onze zorg- en dienstverlening. Uw ervaringen en tips zijn een belangrijke bron van informatie. We doen daarom onderzoek onder onze patiënten naar hun ervaringen met ons ziekenhuis.

Lees meer

Vragen en klachten

Bij de medewerkers van de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang (locatie AMC) of Servicecentrum patiënt & zorgverlener (locatie VUmc) kunt u terecht met vragen of klachten.

Bij de Emma Infotheek kunt u terecht voor alle informatie rondom de behandeling van een kind, en Informatie en tips voor ouders die namens hun kind behandelbeslissingen moeten nemen. Ook helpt de infotheek bij andere informatievoorziening, bijvoorbeeld bij spreekbeurten.

Ga direct naar: