Cliëntenraad

Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van patiënten (cliënten) in zorginstellingen, zoals ziekenhuizen. De wettelijke basis is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Amsterdam UMC kent per 1 januari 2022 één cliëntenraad die is ontstaan door het samengaan van de cliëntenraden van het AMC en het VUmc.

Wat zijn de taken van een cliëntenraad?

De cliëntenraad levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening in de breedste zin. In de Wmcz staat onder meer een aantal onderwerpen waarover de raad van bestuur van Amsterdam UMC verplicht is advies aan de cliëntenraad te vragen.

De cliëntenraad is uitdrukkelijk geen klachteninstantie, klachtenloket of klachtencommissie. Bij het team van de klachtenfunctionarissen, kunt u terecht met vragen en klachten. Zij zijn te bereiken via: klachten@amsterdamumc.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: vragen en klachten.

Wat is de werkwijze van de cliëntenraad?

De cliëntenraad ziet toe op de belangenbehartiging van Amsterdam UMC patiënten.

Dit door het actief en nauwlettend volgen van beleid en actualiteiten die invloed kunnen hebben op kwaliteit van zorg. De cliëntenraad denkt mee met de raad van bestuur en onderhoudt contacten met die geledingen binnen de Amsterdam UMC organisatie die bepalend zijn voor de kwaliteit van zorg. Leden nemen deel aan commissies binnen het ziekenhuis op het gebied van Kwaliteit, Patiëntendossier, Ethiek, etc. De cliëntenraad bepaalt jaarlijks enkele speerpunten die meer aandacht behoeven (onderwerpen waar de cliëntenraad veel belang aan hecht) en die door enkele leden worden behartigd.

De cliëntenraad vergadert één keer per maand.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

 • Bart de Beurs
 • Johan Bongers
 • Connie Bremer
 • Ellen Forbes (vicevoorzitter en plv. voorzitter)
 • Anat Fuldauer
 • Steven Haverkamp
 • Lizet Middelweerd (vicevoorzitter en plv. voorzitter)
 • Bauco Moerkercken van der Meulen
 • Marjolein Schenkel

  Ondersteuning

  • Helen Blokpoel (ambtelijk secretaris)
  • Margret Kwantes (ambtelijk secretaris)

  De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@amsterdamumc.nl