Uitwisselen gegevens

In Amsterdam UMC maken we voor het uitwisselen van gegevens en beelden zoveel mogelijk gebruik van de methodes Care Everywhere (uitwisselen tussen Epic ziekenhuizen), Twiin en XDS. Wanneer dit niet mogelijk is of de patiënt heeft eerder geen toestemming gegeven voor het delen van medische gegevens, kunt u gebruik maken van het digitaal aanvraagformulier.

Medische gegevens die onder andere kunnen worden aangevraagd:

 • Groeigegevens
 • Kopie brieven​ (poliklinisch en/of klinisch)
 • Laboratorium gegevens
 • OK verslagen
 • Pathologie verslagen
 • Radiologiebeelden en verslagen
 • Voorgeschiedenis​

  Procedure

  Vul het aanvraagformulier in en geef aan bij welke afdeling de patiënt bekend is in het Amsterdam UMC. Op die manier komt de aanvraag direct bij de juiste afdeling terecht. Let op! Momenteel is dit alleen mogelijk voor de afdelingen Kindergeneeskunde en Klinisch genetica.

  We vragen u om toestemming van de patiënt te vragen en te bevestigen in de aanvraag zodat wij zeker weten dat de patiënt is geïnformeerd over deze aanvraag en akkoord is. Gebruik hiervoor onderstaand toestemmingsformulier.

  Na het sturen van het informatieverzoek zal het worden behandeld door de afdeling waar de patiënt bekend is. We streven ernaar om binnen 15 werkdagen de opgevraagde informatie te versturen. Dit gebeurt per veilig e-mailadres dat is opgegeven in het aanvraagformulier of via Twiin/XDS in het geval van radiologiebeelden.

  Bij een spoedaanvraag graag telefonisch contact met het betreffende specialisme.

  Wie kan een verzoek aanvragen?

  Het aanvraagformulier is te gebruiken door zorgverleners met een informatieverzoek over een patiënt van Amsterdam UMC. Dit formulier is niet te gebruiken door patiënten zelf of door instanties of externe belangenbehartigers met een informatieverzoek.

  Niet volledig ingevulde formulieren zullen wij niet in behandeling nemen.

  Contactgegevens

  Heeft u vragen over uw informatieverzoek? Neem dan contact op met het betreffende specialisme.

  Aanvragen

  Naar het aanvraagformulier