Huisregels

Amsterdam UMC wil het verblijf voor iedereen zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. Daarom geldt een aantal huisregels.

Bezoektijden en bezoekregels

Bezoek ontvangen

De algemene bezoektijden van Amsterdam UMC zijn van 11.00 uur tot 20.00 uur. Er zijn maximaal 2 volwassen bezoekers tegelijk toegestaan per patiënt. Er mogen maximaal 2 kinderen onder de 13 jaar mee met een volwassen bezoeker.

De bezoekregels van Amsterdam UMC.

Als u op bezoek komt

Tijdens de bezoekuren gaan de verpleging en de behandeling uiteraard gewoon door. Het kan dus zijn dat wij u vragen even de kamer te verlaten. U kunt dan in de conversatieruimte van de afdeling te wachten. Wij vragen u bovendien rekening te houden met de etenstijden van de patiënten: van 11.30 tot 12.30 uur en van 16.30 tot 17.30 uur.

Bezoek kan vermoeiend zijn voor de patiënt of medepatiënten. Het liefst duurt een bezoek niet langer dan een uur. Misschien is de patiënt die u bezoekt weer aan de beterende hand, maar andere patiënten kunnen hun rust nog hard nodig hebben. Houd bezoek met kinderen kort. Heel kleine kinderen kunt u beter niet meenemen. Kinderen onder de twaalf jaar mogen alleen onder begeleiding in het ziekenhuis rondlopen mits de tijdelijke Corona bezoekregels dit toestaan.

Infectiegevaar

In een ziekenhuis wordt altijd gelet op het voorkomen van infecties. Bent u verkouden of heeft u last van griep of andere infecties? Stel uw bezoek dan uit. Mensen die in het ziekenhuis liggen, zijn vaak extra vatbaar.

Rookvrij

Amsterdam UMC is volledig rookvrij. Dit betekent dat er in het ziekenhuis en op ons terrein niet gerookt wordt. Ook geen e-sigaretten. Lees meer over rookvrij Amsterdam UMC

Telefoneren en internet

In het ziekenhuis mag u alleen in de conversatieruimten en de centrale hal mobiel bellen. Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat anderen geen last van uw gesprek hebben. Wilt u op de verpleegafdeling bellen? Vraag dan aan de verpleging of dit kan. Met uw eigen laptop of smartphone heeft u overal in het ziekenhuis gratis toegang tot internet. Op sommige afdelingen (zoals operatiekamers, recovery of uitslaapkamer en de intensive care) kunt u uw smartphone en laptop niet gebruiken. Bij twijfel kunt u even overleggen met de verpleging.

Bloemen

Op de intensive-careafdeling en de verpleegafdeling KNO/oogheelkunde mogen geen bloemen staan vanwege infectiegevaar. Wij verzoeken u om op alle verpleegafdelingen geen vaste planten mee te nemen. Potaarde kan namelijk een bron zijn van infecties.

Informeren naar de gezondheidstoestand

In het kader van de privacy van de patiënt kunnen wij geen informatie aan derden geven. U kunt bij de contactpersoon van de patiënt informeren naar de gezondheidstoestand. De patiënt wijst deze contactpersoon zelf aan.

Beeld- en geluidsopnamen

U mag een gesprek met uw arts in de spreekkamer opnemen. De geluidsopname is alleen voor privégebruik bedoeld. Zo kunt u thuis nog eens rustig luisteren naar de informatie van de arts. Vertel uw arts dat u het gesprek wilt opnemen.

Een video of geluidsopname voor sociale of andere media mag u alleen maken met schriftelijke toestemming van de afdeling Communicatie van Amsterdam UMC (020 - 566 2421). Ook heeft u schriftelijke toestemming nodig van de mensen die worden opgenomen. Als u zich niet houdt aan deze regels, dan kunnen wij u vragen de opnames te vernietigen.

In het uiterste geval kunnen wij de apparatuur in beslag nemen.

Zonder toestemming mag u de opnames en de inhoud van de opnames op geen enkele manier delen, in welke vorm en op welk medium dan ook.

Algemene omgangsvormen

 1. In Amsterdam UMC gaan we respectvol met elkaar om. Agressief taalgebruik, lichamelijke agressie, intimidatie en discriminatie zijn niet toegestaan.
 2. Amsterdam UMC is een rookvrij gebied.
 3. In Amsterdam UMC is cameratoezicht aanwezig.
 4. Mobiel bellen mag, maar niet overal in de gebouwen. Waar het niet mag, staat dit duidelijk aangegeven.
 5. Op openbare plekken in Amsterdam UMC is het niet toegestaan alcohol of drugs te gebruiken.
 6. Bent u geen medewerker van Amsterdam UMC, patiënt, bezoeker of student? Meld u dan eerst bij de receptie of bij uw contactpersoon binnen Amsterdam UMC.
 7. Bent u bezoeker van een patiënt? U bent welkom tijdens de bezoektijden van de afdeling waar de patiënt verblijft. Met het oog op de rust mogen er in principe niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij een patiënt.
 8. Maak de lift vrij als er een patiënt in een bed met de lift vervoerd moet worden.
 9. Voertuigen parkeren of stallen is voor eigen risico Amsterdam UMC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan auto’s, fietsen, motoren etc. die op het Amsterdam UMC-terrein worden neergezet. Dat geldt voor voertuigen in alle parkeergarages, op alle parkeerterreinen en in alle fietsenstallingen.
 10. Dieren mogen niet mee naar binnen Vanwege de kans op infectieziekten zijn dieren niet welkom in Amsterdam UMC. Hulphonden en de kinderboerderijdieren vormen hierop een uitzondering.
 11. Neem geen dure spullen mee naar Amsterdam UMC Diefstal komt ook in Amsterdam UMC voor. Berg waardevolle spullen in elk geval op in een kluisje of afsluitbare kast.
 12. In Amsterdam UMC volgen we de regels voor de (brand)veiligheid.
 13. Bezoekers en externe werknemers volgen aanwijzingen van beveiligers van Amsterdam UMC en andere bevoegde medewerkers op.
 14. Gevonden voorwerpen graag afgeven bij de receptiebalies Teruggevonden voorwerpen zijn af te halen bij de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis.
 15. Medewerkers van Amsterdam UMC en externe werknemers laten duidelijk zien wie ze zijn. Medewerkers van Amsterdam UMC dragen in het gebouw hun personeelsbadge (op locatie VUmc is het dragen van bedrijfskleding met een naamplaatje voldoende). Medewerkers van leveranciers en externe bedrijven dragen een badge of logo van hun eigen organisatie. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan.
 16. Externe werknemer? Vraag uw opdrachtgever naar de veiligheidsregels.