Educatieve Voorziening

Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordlijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo. Ieder academisch ziekenhuis heeft een Educatieve Voorziening waar een aantal consulenten onderwijsondersteuning werkzaam is. Ook ziekenhuismedewerkers en ouders kunnen de consulent benaderen.
Educatieve voorziening

Met toestemming van de ouders wordt contact onderhouden met de school. Tevens wordt aan school verslag uitgebracht over de geboden onderwijsondersteuning.

Als het nodig mocht zijn, kan eveneens de hulp worden ingeroepen van de consulent zieke leerlingen van de regionale schoolbegeleidingsdienst.

Polikliniek

Ook als uw kind op de polikliniek komt kunt u een beroep doen op de consulenten voor advies en ondersteuning.

Contact

Wilt u in contact komen met een consulent van de Educatieve Voorziening AMC/VUmc of wilt u meer informatie? Kijk dan op deze website : www.educatievevoorzieningamsterdam.nl

Tel: Primair onderwijs: 020-5663353
Tel: Voortgezet onderwijs: 020-5663603

Carla Hendriks, hoofd
Postlocatie H7-270
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

De Educatieve Voorziening maakt deel uit van het landelijk netwerk Ziezon Op de website van Ziezon vindt u meer informatie over alles wat te maken heeft met ziek zijn en onderwijs.

Leren in het ziekenhuis