Overige vragen

Dit zijn overige veelgestelde vragen over Mijn Dossier. Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan naar telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur).

Er staat een fout in Mijn Dossier. Wat moet ik doen?

De informatie in Mijn Dossier komt rechtstreeks uit uw medisch dossier. De gegevens over ‘actuele gezondheidsproblemen’, ‘medicijnen’ en ‘allergieën’ kunt u zelf aanvullen in Mijn Dossier. Uw zorgverlener controleert deze aanvullingen bij een volgende afspraak. Daarna wordt de informatie pas toegevoegd aan uw medisch dossier. Als andere medische informatie volgens u niet klopt, dan kunt u dit vertellen tijdens uw volgende afspraak in het ziekenhuis. Of stuur een bericht via het kopje 'Berichten' in Mijn Dossier. Kies voor de optie 'Bericht aan polikliniek of afdeling'.

Hoe kan ik in Mijn Dossier persoonlijke gegevens veranderen?

Via het menu ‘Accountinstellingen’ in Mijn Dossier kunt u persoonlijke gegevens veranderen. Via 'Wachtwoord' wijzigen kunt u uw wachtwoord of beveiligingsvraag veranderen. Via 'Persoonlijke informatie' kunt u bijvoorbeeld uw adres en e-mailadres veranderen.

U kunt uw gebruikersnaam niet veranderen via Mijn Dossier. Daarvoor kunt u bellen naar 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur).

Kan ik gegevens uit Mijn Dossier downloaden en printen? 

U kunt sommige gegevens printen, zoals uw uitslagen en uw afsprakenoverzicht. U ziet dan rechts bovenin een printericoon staan. Als u hierop klikt kunt u de informatie van die pagina printen. Ook kunt u uw bezoeksamenvattingen downloaden en printen. Uw bezoeksamenvattingen vindt u via ‘Afspraken en bezoeken’. Ga naar uw lijst met bezoeken uit het verleden. Ziet u geen printericoon op de pagina? Dan kunt u die pagina printen door tegelijkertijd de toetsen Ctrl en P in te drukken op uw toetsenbord.

Hoe kan ik via Mijn Dossier herhaalrecepten aanvragen?

Als u met uw zorgverlener heeft afgesproken dat u via Mijn Dossier herhaalrecepten kunt aanvragen, vindt u deze in Mijn Dossier via 'Medicijnen'. Klik op 'Herhaalrecepten aanvragen’. Ziet u geen recepten? Vraag dit na bij uw zorgverlener van Amsterdam UMC of vraag een herhaalrecept aan uw huisarts.

Ik ben ingelogd in Mijn Dossier, maar er staat geen informatie in. Hoe kan dat?

Ziet u geen informatie staan in Mijn Dossier? Dan is er op dit moment nog geen informatie uit uw medische dossier beschikbaar in Mijn Dossier. In Mijn Dossier ziet u de gegevens die vanaf 25 oktober 2015 in het AMC en 13 maart 2016 in VUmc ingevoerd zijn. Oudere gegevens zijn wel zichtbaar voor uw zorgverleners, maar niet voor u via Mijn Dossier.

Waarom kan ik maar een deel van mijn medisch dossier zien? En wat kan ik dan niet zien?

Om technische redenen kunt u gegevens van vóór 25 oktober 2015 (locatie AMC) of vóór 13 maart 2016 (locatie VUmc) niet zien in Mijn Dossier.

Daarnaast staan helaas niet alle uitslagen in Mijn Dossier. Onder andere de volgende uitslagen kunnen om technische redenen (nog) niet worden bekeken:

  • een aantal uitslagen van het bloedtransfusielab
  • een aantal uitslagen van speciële hematologie
  • een aantal uitslagen van Microbiologie locatie AMC
  • uitslagen van het genetisch lab
  • hartfunctie-onderzoeksresultaten
  • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
  • longfunctie-onderzoeksresultaten
  • metabole labresultaten
  • KNO-onderzoeksresultaten

Waarom kan ik geen gegevens van voor 25 oktober 2015 (AMC) en 13 maart 2016 (VUmc) zien?

Sinds 25 oktober 2015 werkt het AMC en sinds 13 maart 2016 werkt het VUmc met het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens van vóór deze tijd zijn digitaal overgezet en voor de zorgverlener beschikbaar. Om technische redenen kunt u als patiënt deze gegevens niet zien in Mijn Dossier. U heeft het recht om uw volledig medisch dossier in te zien. Meer informatie hierover leest u op de pagina Uw medisch dossier van locatie AMC of locatie VUmc.

Hoe kan ik informatie uit Mijn Dossier printen?

Op veel pagina’s in Mijn Dossier staat rechts bovenin een printericoon. Als u hierop klikt kunt u de informatie van die pagina printen. Denk aan berichten, afspraken of een overzicht van uw medicijnen. Ziet u geen printericoon op de pagina? Dan kunt u die pagina printen door tegelijkertijd de toetsen Ctrl en P in te drukken op uw toetsenbord.

Wat is het verschil tussen Mijn Dossier en het Landelijke Schakelpunt (LSP)?

Er is een verschil tussen het LSP, waarin gegevens worden uitgewisseld tussen afzonderlijke zorgorganisaties, en een ‘intern’ Elektronisch Patiënt Dossier zoals in Amsterdam UMC. Alleen zorgverleners van Amsterdam UMC die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben recht op inzage in uw gegevens. Uw huisarts en/of verwijzer krijgt een samenvatting van de behandeling per digitale brief.

Mijn vraag over Mijn Dossier staat niet op de website, met wie kan ik contact opnemen?

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of e-mail: patientenloket@amsterdamumc.nl. Zet in de e-mail uw patiëntnummer, geboortedatum en mobiel telefoonnummer.