Uitslagen

Dit zijn veelgestelde vragen over uitslagen en andere medische informatie in Mijn Dossier Amsterdam UMC. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan naar telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of stuur een e-mail naar patientenloket@amsterdamumc.nl. Zet in de e-mail uw patiëntnummer, geboortedatum en mobiel telefoonnummer.

Hoe snel kan ik uitslagen van onderzoeken zien via Mijn Dossier?

Van de meeste onderzoeken kunt u de uitslag vinden in Mijn Dossier. De meeste uitslagen zijn zichtbaar in Mijn Dossier binnen 24 uur nadat een uitslag bekend is. De uitslagen van pathologie, radiologie en SOA zijn meestal later bekend dan labuitslagen.

Om technische redenen kunt u de volgende uitslagen (nog) niet zien via Mijn Dossier:

 • een aantal uitslagen van het bloedtransfusielab
 • een aantal uitslagen van speciële hematologie
 • een aantal uitslagen van microbiologie locatie AMC
 • een aantal uitslagen van het mobiliteitslaboratorium
 • hartfunctie-onderzoeksresultaten
 • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
 • longfunctie-onderzoeksresultaten
 • metabole labresultaten
 • KNO-onderzoek
 • oogheelkundig onderzoek

  HLA-typeringen en resultaten van genetisch onderzoek zijn nooit zichtbaar in Mijn Dossier.

  Kan ik een uitslag eerder zien dan mijn zorgverlener?

  Ja, het is mogelijk dat u een uitslag eerder ziet dan uw zorgverlener. Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen in delen binnenkomen. Verbind daarom géén conclusies aan de resultaten. Bij de volgende afspraak legt uw zorgverlener uit wat de uitslagen betekenen. Uw zorgverlener heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen.

  U kunt ervoor kiezen om uw uitslagen niet te zien via Mijn Dossier. Zie Wat moet ik doen als ik een uitslag niet wil zien? hieronder.

  Wat moet ik doen als ik een uitslag niet wil zien?

  U kunt zelf kiezen of u uw uitslagen wilt zien of niet. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in Mijn Dossier. Ga in het menu naar het onderdeel 'Vragenlijsten' onder 'Mijn Dossier'. Klik op 'Uitslagen tonen of verbergen'. Kies voor 'Uitslagen verbergen' en klik op 'Doorgaan' en daarna op 'Verzenden'. Op elk moment kunt u de uitslagen hier ook weer zichtbaar maken.

  Ik wil geen e-mail ontvangen als er een nieuwe uitslag is. Wat moet ik doen?

  U kunt zelf kiezen voor welke nieuwe informatie u een e-mail wilt ontvangen. U kunt dit aangeven in Mijn Dossier onder het tabblad ‘Accountinstellingen’ bij ‘Instellen meldingen’.

  Ik heb een vraag over mijn uitslag. Wat moet ik doen?

  Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen in meerdere delen binnenkomen. Bij de volgende afspraak legt uw zorgverlener uit wat de uitslagen betekenen. De zorgverlener heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen. U kunt ook wachten met het bekijken van de uitslagen tot uw volgende afspraak. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in Mijn Dossier via ‘Berichten’. Kies voor de optie 'Medische vraag'. In het weekend worden berichten niet gelezen.

  Ik heb een uitslag gelezen in Mijn Dossier. Nu kan ik deze uitslag niet meer zien. Hoe kan dat?

  Het kan zijn dat u ervoor heeft gekozen om uw uitslagen niet te willen zien in Mijn Dossier. U kunt dit controleren in Mijn Dossier via het onderdeel 'Vragenlijsten'. Het kan ook zijn dat uw zorgverlener de uitslag heeft weggehaald. Bespreek dit tijdens uw volgende afspraak.

  Ik begrijp de informatie in Mijn Dossier niet. Wat kan ik doen?

  Wanneer u informatie in Mijn Dossier niet begrijpt, stelt u uw vragen dan tijdens uw volgende afspraak. Kan uw vraag niet wachten, neemt u dan contact op met uw zorgverlener. U kunt dit doen door in Mijn Dossier een bericht te sturen via ‘Berichten’. Kies voor de optie 'Medische vraag'. In het weekend worden berichten niet gelezen.

  Er staat een fout in Mijn Dossier. Wat moet ik doen?

  De informatie in Mijn Dossier komt rechtstreeks uit uw medisch dossier. De gegevens over ‘actuele gezondheidsproblemen’, ‘medicijnen’ en ‘allergieën’ kunt u zelf aanvullen in Mijn Dossier. Uw zorgverlener controleert deze aanvullingen bij een volgende afspraak. Daarna wordt de informatie pas toegevoegd aan uw medisch dossier. Als andere medische informatie volgens u niet klopt, dan kunt u dit vertellen tijdens uw volgende afspraak in het ziekenhuis. Of stuur een bericht via het kopje 'Berichten' in Mijn Dossier. Kies voor de optie 'Medische vraag'.

  Kan ik gegevens uit Mijn Dossier downloaden en printen? 

  U kunt sommige gegevens printen, zoals uw uitslagen en uw afsprakenoverzicht. Ook kunt u uw bezoeksamenvattingen downloaden en printen. Uw bezoeksamenvattingen vindt u via ‘Afspraken en bezoeken’. Ga naar uw lijst met bezoeken uit het verleden.

  Ik ben ingelogd in Mijn Dossier, maar er staat geen informatie in. Hoe kan dat?

  Ziet u geen informatie staan in Mijn Dossier? Dan is er op dit moment nog geen informatie uit uw medische dossier beschikbaar in Mijn Dossier. In Mijn Dossier ziet u de gegevens die vanaf 25 oktober 2015 in het AMC en 13 maart 2016 in VUmc ingevoerd zijn. Oudere gegevens zijn wel zichtbaar voor uw zorgverleners, maar niet voor u via Mijn Dossier.