Uitslagen

Dit zijn veelgestelde vragen over uitslagen en andere medische informatie in Mijn Dossier. Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan naar telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur).

Hoe snel kan ik uitslagen van onderzoeken zien via Mijn Dossier?

Van de meeste onderzoeken kunt u de uitslag vinden in Mijn Dossier. De meeste uitslagen zijn zichtbaar in Mijn Dossier binnen 24 uur nadat een uitslag bekend is. De uitslagen van pathologie, radiologie en SOA zijn meestal later bekend dan labuitslagen.

Om technische redenen kunt u de volgende uitslagen (nog) niet zien via Mijn Dossier:

 • een aantal uitslagen van het bloedtransfusielab
 • een aantal uitslagen van speciële hematologie
 • een aantal uitslagen van microbiologie locatie AMC
 • een aantal uitslagen van het mobiliteitslaboratorium
 • hartfunctie-onderzoeksresultaten
 • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
 • longfunctie-onderzoeksresultaten
 • metabole labresultaten
 • KNO-onderzoek
 • oogheelkundig onderzoek

  HLA-typeringen en resultaten van genetisch onderzoek zijn nooit zichtbaar in Mijn Dossier.

  Kan ik een uitslag eerder zien dan mijn zorgverlener?

  Ja, het is mogelijk dat u een uitslag eerder ziet dan uw zorgverlener. Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen in delen binnenkomen. Verbind daarom géén conclusies aan de resultaten. Bij de volgende afspraak legt uw zorgverlener uit wat de uitslagen betekenen. Uw zorgverlener heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen.

  U kunt ervoor kiezen om uw uitslagen niet te zien via Mijn Dossier. In het antwoord op de volgende vraag ziet u hoe u dit kunt doen.

  Wat moet ik doen als ik een uitslag niet wil zien?

  U kunt zelf kiezen of u uw uitslagen wilt zien of niet. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in Mijn Dossier. Ga in het menu naar het onderdeel 'Vragenlijsten' onder 'Mijn Dossier'. Klik op 'Uitslagen tonen of verbergen'. Kies voor 'Uitslagen verbergen' en klik op 'Doorgaan' en daarna op 'Verzenden'. Op elk moment kunt u de uitslagen hier ook weer zichtbaar maken.

  Ik wil geen e-mail ontvangen als er een nieuwe uitslag is. Wat moet ik doen?

  U kunt zelf kiezen voor welke nieuwe informatie u een e-mail wilt ontvangen. U kunt dit aangeven in Mijn Dossier onder het tabblad ‘Accountinstellingen’ bij ‘Instellen meldingen’.

  Ik heb een vraag over mijn uitslag. Wat moet ik doen?

  Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen in meerdere delen binnenkomen. Bij de volgende afspraak legt uw zorgverlener uit wat de uitslagen betekenen. De zorgverlener heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen. U kunt ook wachten met het bekijken van de uitslagen tot uw volgende afspraak. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in Mijn Dossier via ‘Berichten’. Kies voor de optie 'Bericht aan polikliniek of afdeling'. In het weekend worden berichten niet gelezen.

  Ik heb een uitslag gelezen in Mijn Dossier. Nu kan ik deze uitslag niet meer zien. Hoe kan dat?

  Het kan zijn dat u ervoor heeft gekozen om uw uitslagen niet te willen zien in Mijn Dossier. U kunt dit controleren in Mijn Dossier via het onderdeel 'Vragenlijsten'. Het kan ook zijn dat uw zorgverlener de uitslag heeft weggehaald. Bespreek dit tijdens uw volgende afspraak.

  Ik zie een uitslag van een labaanvraag door een zorgverlener van buiten Amsterdam UMC, bijvoorbeeld een huisarts of ander ziekenhuis. Hoe kan dat?

  De laboratoria van Amsterdam UMC verrichten speciale diagnostiek voor veel verschillende zorgverleners buiten Amsterdam UMC. Deze laboratoriumuitslagen komen ook in uw dossier van Amsterdam UMC. Dit doen we voor uw eigen veiligheid. Zo zorgen we dat onze medisch specialisten de juiste informatie hebben als zij in consult geroepen worden door de andere zorgverlener buiten Amsterdam UMC. En we voorkomen we dat er in acute situaties (opname in Amsterdam UMC) kostbare tijd verloren gaat. Het is dus vanuit patiëntveiligheid dat alle labuitslagen in uw dossier komen en ook zichtbaar zijn in Mijn Dossier. 

  Ik begrijp de informatie in Mijn Dossier niet. Wat kan ik doen?

  Wanneer u informatie in Mijn Dossier niet begrijpt, stelt u uw vragen dan tijdens uw volgende afspraak. Kan uw vraag niet wachten, neemt u dan contact op met uw zorgverlener. U kunt dit doen door in Mijn Dossier een bericht te sturen via ‘Berichten’. Kies voor de optie 'Bericht aan polikliniek of afdeling'. We doen ons best om uw bericht binnen 5 dagen te beantwoorden.

  Ik zie de uitslagen van locatie AMC en locatie VUmc in een aparte grafiek. Hoe kan dit?

  Het AMC en VUmc hebben een ander laboratorium. Hierdoor is het technisch niet mogelijk om de uitslagen in dezelfde grafiek te laten zien.