Toegang door anderen

U kunt toegang krijgen tot het dossier van een ander. U krijgt dan ‘gemachtigdentoegang’. Dit betekent dat u gemachtigd bent om iemands dossier in te zien.

U heeft altijd een eigen dossier nodig om Mijn Dossier te kunnen gebruiken. Als u nog nooit in Amsterdam UMC bent geweest, wordt er een dossier voor u aangemaakt. Als u een Mijn Dossier-account heeft en gemachtigd bent tot iemands dossier, dan ziet u in Mijn Dossier ook de gegevens van de ander.

Mijn Dossier en toegang tot het patiëntendossier van een ander

U logt in in uw eigen Mijn Dossier-account. Na het inloggen kiest u voor wie u Mijn Dossier wilt gebruiken. In de app Mijn Dossier Amsterdam UMC krijgt u na het inloggen een keuzescherm. U kiest hier in welk dossier u wilt kijken. Als u Mijn Dossier via de website gebruikt, kiest u na het inloggen rechtsboven in de hoek voor de knop “Wisselen” met het pijltje. U wisselt dan naar het account van de ander.

Leeftijd en toegang door anderen

Kinderen tot 12 jaar
Als een kind jonger is dan 12 jaar, kan een ouder of verzorger gemachtigdentoegang krijgen op basis van ouderlijk gezag. De gemachtigdentoegang kunt u aanvragen bij de inschrijfbalies van het Serviceteam of bij het Digipunt (op locatie AMC en VUmc of telefonisch 020 - 444 3336). Een medewerker controleert of er ouderlijk gezag is.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar
Vanaf de 12e verjaardag mag het kind zelf beslissen wie er toegang heeft tot de medische gegevens. Ook is het vanaf 12 jaar mogelijk om een eigen Mijn Dossier account te hebben, met eigen inloggegevens. De toegang door de ouder/verzorger kan dan blijven bestaan. Het kind mag ook beslissen om alleen zelf toegang te hebben of nog geen eigen Mijn Dossier account te gebruiken. Vanaf 16 jaar wordt een kind in de zorg als volwassene gezien. De toegang door anderen tot het dossier van een kind vervalt daarom automatisch bij de 16e verjaardag. U kunt dan opnieuw gemachtigdentoegang aanvragen.

Patiënt ouder dan 16 jaar
Als u toegang wilt krijgen tot het dossier van een patiënt die ouder is dan 16 jaar, kom dan samen naar het ziekenhuis. Neem allebei uw legitimatiebewijs mee. Vraag om een gemachtigdenformulier bij de patiëntregistratie (locatie AMC) of bij de inschrijfbalie (locatie VUmc ). Beiden vindt u in de centrale hal van de poliklinieken. U kunt het ondertekende formulier daar ook weer inleveren.

De toegang blijft bestaan totdat één van de twee besluit om de gemachtigdentoegang stop te zetten.

Wilsonbekwaamheid
Als er sprake is van wilsonbekwaamheid, dan heeft u een bewijs van wilsonbekwaamheid (bij kinderen tussen de 16 en 18 jaar) of een beschikking (bij patiënten vanaf 18 jaar) nodig. Bekijk de stappenplannen onderaan deze pagina hoe u dit kunt regelen.

Bevallen in Amsterdam UMC
Moeders die bevallen zijn in Amsterdam UMC na november 2022 kunnen automatisch toegang krijgen tot het dossier van hun kind. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Machtiging intrekken

Heeft u iemand gemachtigd om uw dossier in te zien? Via Mijn Dossier kunt u een machtiging zelf weer intrekken.

  • Ga naar ‘Accountinstellingen’
  • Klik op ‘Personaliseren’.
  • Selecteer de gemachtigde en klik op ‘Toegang intrekken’ .

Als u geen eigen Mijn Dossier account heeft en een machtiging wilt laten intrekken, stuur dan een e-mail naar digipunt@amsterdamumc.nl. Stuur uw patiëntnummer, geboortedatum en de naam van de persoon waarvan u de machtiging wilt laten intrekken mee.

Mijn Dossier deactiveren

Als u uw Mijn Dossier account niet meer wilt gebruiken, dan kunt u uw account deactiveren. Het is mogelijk om dit zelf te doen via Mijn Dossier bij ‘Accountinstellingen’. U kunt ook het Digipunt bellen via het telefoonnummer 020 - 444 3336.

Stappenplannen voor Mijn Dossier met gemachtigdentoegang

Hier vindt u verschillende stappenplannen hoe u toegang tot de gegevens van een ander kunt regelen.