Gegevens delen

Dit zijn veelgestelde vragen over gegevens delen met andere zorgverleners vanuit Mijn Dossier. Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan naar telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur).

Hoe deel ik mijn medische gegevens met andere zorgverleners?

U kunt op meerdere manieren de medische gegevens uit uw patiëntendossier delen met anderen. Dit kunt u in Mijn Dossier doen op de pagina 'Mijn dossier delen'. U kunt bijvoorbeeld toestemming geven om uw medische gegevens te delen met zorgverleners in andere ziekenhuizen. Ook kunt u de medische gegevens in uw Mijn Dossier eenmalig en tijdelijk delen met bijvoorbeeld uw huisarts. Dit kan via Share Everywhere.

Met welke ziekenhuizen kan Amsterdam UMC elektronisch gegevens delen?

Amsterdam UMC kan alleen gegevens delen met andere zorginstellingen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit kunt u doen via de pagina 'Mijn dossier delen'. U geeft daar toestemming om uw gegevens met 'Alle zorginstellingen' te delen. 'Alle zorginstellingen' is op dit moment beperkt tot:

  • OLVG (locatie Oost en West), Amsterdam
  • Spaarne Gasthuis (locatie Hoofddorp en Haarlem)
  • Medisch Centrum Leeuwarden
  • St. Jansdal, Harderwijk
  • Radboud UMC, Nijmegen
  • UMCG, Groningen
  • Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis
  • St. Antonius Ziekenhuis.

We werken eraan om met meer zorgstellingen gegevens te kunnen delen.

Hoe werkt Share Everywhere?

Met Share Everywhere kunt u uw medische gegevens in Mijn Dossier delen met andere zorgverleners. Hiervoor moet u een code delen met uw zorgverlener. Ga naar 'Share Everywhere', vul de naam van uw zorgverlener in en klik op 'Code aanvragen'. De code die u krijgt is 5 minuten geldig. U geeft de code aan de persoon met wie u uw medische gegevens in Mijn Dossier wilt delen. De ontvanger van de code opent de website www.ShareEverywhere.com. Daar vult hij de code in samen met uw geboortedatum. Daarmee krijgt hij eenmalig tijdelijke toegang tot uw medische gegevens in Mijn Dossier.

Zodra de zorgverlener bij de Share Everywhere-website uitlogt, kan hij dezelfde code niet nog een keer gebruiken. Wilt u weer toegang tot uw patiëntgegevens geven, dan vraagt u opnieuw een code aan via Mijn Dossier > Share Everywhere.

Welke gegevens deel ik via Share Everywhere?

Degene die de code ontvangt, ziet dezelfde medische informatie als u kunt zien in Mijn Dossier. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over medicatie, allergieën, uitslagen, gezondheidsproblemen en vaccinaties.

Hoe kan mijn zorgverlener via Share Everywhere informatie doorgeven aan het behandelteam?

De zorgverlener kan een notitie schrijven in Share Everywhere. Deze komt als algemene aantekening in uw dossier terecht. De notities zijn niet persoonlijk aan een behandelaar in uw behandelteam gericht. Uw behandelteam ontvangt ook geen melding van de notities. Daarom raden wij aan dat de zorgverlener telefonisch of met een brief contact opneemt met uw behandelteam. Als de informatie dringend is, dan is het belangrijk dat de zorgverlener direct belt met uw behandelteam en niet Share Everywhere gebruikt.

Kan ik als gemachtigde ook Share Everywhere gebruiken?

Ook als u gemachtigd bent om de medische gegevens van een familielid in Mijn Dossier te bekijken, kunt u gebruik maken van Share Everywhere. Bijvoorbeeld als u ouder bent van een kind onder de 12 jaar. U kunt dan een code aanvragen in het Mijn Dossier-account van uw kind. Deze code geeft u aan de zorgverlener.

Ik zie Share Everywhere niet, wat moet ik doen?

Als u Share Everywhere niet ziet in Mijn Dossier, stuur dan een e-mail naar digipunt@amsterdamumc.nl.