Wat vind ik waar?

Via het menu linksboven in Mijn Dossier vindt u alle onderdelen van uw dossier. De belangrijkste onderdelen van het menu leggen we hieronder uit.

Communicatie

Berichten

Hier staan berichten van uw zorgverleners, of automatische berichten over uw Mijn Dossier. Ook kunt u hier een bericht sturen naar uw zorgverleners, of een vraag stellen over Mijn Dossier.

 • Berichten: hier vindt u een overzicht van al uw berichten.
 • Opgeslagen berichten: hier vindt u berichten die u heeft opgeslagen (klik op de ster bij een bericht om dit op te slaan).
 • Afspraken: hier staan digitale afspraakbrieven en afspraken die u heeft aangevraagd via Mijn Dossier. Een afspraak aanvragen via Mijn Dossier is nog niet voor alle patiënten mogelijk.
 • Automatische berichten: hier vindt u berichten die automatisch naar u zijn gestuurd. Dit zijn berichten over uw Mijn Dossier account.
 • Prullenbak: hier vindt u berichten die u heeft verwijderd.

Een bericht verzenden

Hier kunt u een vraag stellen aan een polikliniek of afdeling, herhaalrecepten aanvragen, afspraken inplannen of een algemene vraag over Mijn Dossier stellen. In uw bericht kunt u een bijlage toevoegen. Klik op het paperclip-symbool linksonder in uw bericht en kies een bestand om toe te voegen. U ontvangt binnen 5 dagen een reactie op uw bericht.

Let op: voor een dringende vraag belt u naar de polikliniek waar u onder behandeling bent. Of bel 112 als u meteen medische hulp nodig heeft.

  Brieven

  Hier vindt u verschillende brieven over uw medische situatie. Bijvoorbeeld brieven die u van ons ontvangt, maar ook brieven die vanuit Amsterdam UMC (locatie AMC of locatie VUmc) naar uw huisarts of een andere zorgverlener zijn gestuurd.

  Afspraken en Bezoeken

  Bij 'Afspraken en Bezoeken' vindt u een overzicht van uw afspraken en bezoeken. U kunt afspraken afzeggen of een nieuwe afspraak aanvragen.

  • Aankomende bezoeken: hier vindt u uw geplande afspraken. U kunt hier uw afspraak voorbereiden door uw gegevens te controleren en een aantal (medische) vragen te beantwoorden. Uw zorgverlener heeft dan uw meest recente gegevens. Zo blijft er meer tijd over voor uw gesprek met de zorgverlener. Een week voor uw afspraak sturen wij u een e-mail met de vraag om in Mijn Dossier uw gegevens te controleren en een paar vragen te beantwoorden.
  • Bezoeken uit het verleden: hier vindt u uw eerdere afspraken.
  • Een afspraak maken: op sommige poliklinieken kunt u als patiënt zelf een afspraak aanvragen.

  Laboratoriumonderzoeken 

  Uw zorgverlener heeft verteld wanneer u bloed moet laten prikken of urine/ontlasting moet inleveren bij de polikliniek Bloedafname. U vindt het overzicht van deze aanvragen via Mijn Dossier. Ga via het menu naar 'Laboratoriumonderzoeken'. U kunt langskomen bij de polikliniek Bloedafname van Amsterdam UMC om deze onderzoeken uit te laten voeren. 

  Heeft u met uw zorgverlener afgesproken wanneer u dit moet doen? Houd hier dan rekening mee. In het overzicht staat per onderzoek aangegeven door wie het is aangevraagd en wanneer u verwacht wordt. 

  Als u naar de polikliniek bloedafname komt, neem dan uw patiëntenpas mee. Dit kan de papieren patiëntenpas zijn of de digitale patiëntenpas die u vindt in Mijn Dossier.  

  Uitslagen

  Hier vindt u de uitslagen van onderzoeken die u heeft gehad. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of onderzoek in het maagdarmkanaal. Van beeldvormend onderzoek (zoals een echo of MRI) vindt u hier alleen de verslagen, geen foto's of filmpjes.

  Let op: soms staan hier uitslagen die de zorgverlener nog niet met u heeft besproken. Denk daarom goed na of u de uitslagen al wilt bekijken. U kunt uitslagen verbergen. Uw zorgverlener vertelt u tijdens uw volgende afspraak wat uw uitslag betekent.

  Medicijnen

  Hier staat een lijst van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn. Klopt de lijst niet? U kunt hier medicijnen toevoegen of verwijderen. Via de knop 'Herhaalrecepten aanvragen’ kunt u herhaalrecepten aanvragen, als u met uw zorgverlener heeft afgesproken dat u via Mijn Dossier herhaalrecepten kunt aanvragen.

  Gezondheidssamenvatting

  Hier vindt u een overzicht van de gezondheidsproblemen die bij ons bekend zijn. Ook staan hier de medicijnen die u op dit moment gebruikt.

  • Actuele gezondheidsproblemen: dit is een overzicht van de gezondheidsproblemen die bij ons bekend zijn. Heeft u gezondheidsproblemen die op dit overzicht ontbreken of zijn gezondheidsproblemen niet meer van toepassing? Dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.
  • Medicijnen: hier staat een lijst van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn. Klopt de lijst niet? Dan kunt u medicijnen toevoegen of verwijderen.
  • Allergieën: hier staat een lijst van allergieën die bij ons bekend zijn. Klopt de lijst niet? Dan kunt u allergieën toevoegen of verwijderen.
  • Medische voorgeschiedenis: hier vindt u een overzicht van uw medische voorgeschiedenis die bij ons bekend is.
  • Vaccinaties: hier staat een overzicht van vaccinaties die u in ons ziekenhuis heeft gehad en die bij ons bekend zijn.

  Vragenlijsten

  Hier vindt u een overzicht van de vragenlijsten die u kunt invullen. Als u deze vragenlijsten invult, komt u goed voorbereid naar uw afspraak.

  • Toegewezen vragenlijsten: hier staan vragenlijsten voor uw aankomende afspraken. Door op de vragenlijst te klikken kunt u de vragenlijst invullen.
  • Recente vragenlijstantwoorden: hier staan vragenlijsten die u eerder heeft ingevuld.
  • Optionele vragenlijsten: hier staan vragenlijsten die u kunt invullen. U kunt deze invullen en aanpassen wanneer u dat wilt.
  • Zelf metingen invoeren: hier kunt u zelf metingen invullen als uw behandelaar hierom gevraagd heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om hier uw bloeddruk, pols, gewicht en temperatuur in te vullen.

  Mijn dossier downloaden

  U kunt hier gegevens uit uw medische dossier downloaden. Denk aan uw allergieën, huidige medicijnen, gezondheidsproblemen, uitslagen en vaccinaties. U kunt deze download uitprinten en meenemen naar andere zorgverleners. Als u een bezoeksamenvatting downloadt, komt deze onder ‘Aangevraagde documenten’ te staan.

  Verzekering

  Hier kunt u uw verzekeringsinformatie bekijken die bij ons bekend is.

  Delen

  Mijn Dossier delen

  U kunt op meerdere manieren de medische gegevens uit uw patiëntendossier delen met anderen. 

  • Delen met anderenhier kunt u de toegang tot uw dossier door andere personen ('gemachtigden') beheren. Ook kunt u hier uw patiëntendossier downloaden.

  • Delen met andere zorgverleners: hier kunt u eenmalig toegang geven tot uw Mijn Dossier, bijvoorbeeld aan uw huisarts of fysiotherapeut. Ook kunt u hier toestemming geven voor het delen van uw medisch dossier met zorgverleners in andere ziekenhuizen.

  • Gekoppelde apparaten: hier kunt u controleren via welke apparaten en apps u uw Mijn Dossier kunt bekijken.

    Share Everywhere

    Met Share Everywhere kunt u uw dossier delen met wie u wilt. Bijvoorbeeld met uw huisarts, fysiotherapeut of een andere zorgverlener. U kunt deze zorgverleners tijdelijk en eenmalig toegang geven tot de medische gegevens zoals u die zelf in Mijn Dossier kunt zien.  

    Naslag

    Als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, dan vindt u hier uw deelname(s).

    Accountinstellingen

    Bij 'Accountinstellingen' kunt u uw gegevens en meldingen aanpassen.

    • Persoonlijke informatie: hier staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn, zoals uw adresgegevens, telefoonnummer(s) en mailadres. Ook kunt u hier een contactpersoon of meerdere contactpersonen toevoegen voor noodgevallen.

    • Wachtwoord wijzigen: hier kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen. Ook kunt u hier uw beveiligingsvraag/-antwoord aanpassen.

    • Personaliseren: hier kunt u zien wie uw dossier kan bekijken. U kunt hier ook toestemming geven of intrekken voor iemand anders om uw dossier in te zien. Via Bewerken kunt u ook een kleur instellen voor uw Mijn Dossier of voor dossiers waartoe u toegang hebt.

    • Uw snelkoppelingen wijzigen: hier kunt u instellen welke snelkoppelingen u in de menubalk bovenaan de pagina ziet bij het bekijken van uw dossier.

    • Instellen meldingen: hier kunt u instellen welke meldingen u wilt ontvangen per e-mail en/of sms.