Geestelijke verzorging

De afdeling geestelijke verzorging locatie AMC staat voor gastvrijheid, 24-uurs bereikbaarheid, vertrouwelijkheid, nauwe samenwerking met andere zorgverleners en precieze afstemming op uw behoefte en wensen.

Geestelijk verzorgers zijn gespecialiseerd in zingeving en levensbeschouwing. Wij bieden professionele begeleiding in vertrouwelijke gesprekken, rituelen en moreel beraad.

Wij staan open voor iedere levensovertuiging en zoeken samen naar wat kracht en inspiratie geeft. Wij organiseren kerkdiensten, meditaties, herdenkingen en lunchconcerten.

Ons team bestaat uit geestelijk verzorgers met christelijke, islamitische en humanistische achtergrond en wij zijn gelokaliseerd bij het Stiltecentrum – op de Begane Grond tussen de twee ziekenhuispleinen.

Telefoon: 020 – 566 34 25
E-mail: geestelijkeverzorging@amc.nl 

Patientenfolders

Herdenking volwassenen en kinderen

Ieder jaar begin november bieden wij aan nabestaanden de gelegenheid om tijdens de Volwassenherdenking hun dierbaren te gedenken die zij het afgelopen jaar hebben verloren.

Tweemaal per jaar, op een zaterdagmiddag in mei en november, vindt er een Kinderherdenking plaats. De ouders die hun kind in het halfjaar ervoor hebben verloren worden hiervoor uitgenodigd.

In de herdenkingen staan we stil bij het geliefde leven. Met het noemen van de namen, bloemen, kaarsen en kaarten maken wij onze verbondenheid zichtbaar. Er wordt muziek gespeeld en er is een moment van bezinning.

Inloopconcerten

Elke eerste dinsdag van de maand organiseert de geestelijke verzorging een lunchconcert van 12.15 - 12.45 uur in het Stiltecentrum.

Eén of twee conservatoriumstudenten treden op en zorgen met hun muzikaliteit voor een zeer gewaardeerd moment van inspiratie. Iedereen is hartelijk welkom!

Kerkdienst

Op zondag is er om 10.30 uur een oecumenische viering in het Stiltecentrum. Deze kerkdiensten vinden in 2023 iedere week plaats en vanaf 2024 om de week.

Patiënten die de viering willen bijwonen kunnen dit melden aan de verpleging en worden met bed of rolstoel door vrijwilligers opgehaald en na de dienst weer teruggebracht.

Ook kan de kerkdienst online worden gevolgd via Youtube: StiltecentrumAMC.

Meditatie

Iedere donderdag mediteren we gezamenlijk in het Stiltecentrum van 12.15 – 12.45. Online via Zoom: Meeting ID: 896 5646 9605; Passcode: pVD2te. Directe link: https://us05web.zoom.us/j/89656469605?pwd=UkhQamdsb1RTK3drOEJaVjlzNk56UT09

Met dezelfde link ken je ook meedoen met de meditatie vanuit VUmc, iedere dinsdag van 12.15-12.45.

Even voorstellen: Team Geestelijke Verzorging AMC

Alfons Bartholomée

Katholiek
Kamer G0-220
020 – 566 8794
j.m.bartholomee@amsterdamumc.nl

Als geestelijk verzorger sta ik open voor uw achtergrond en levensovertuiging. Samen kunnen we delen wat u inspireert en welke betekenissen bepaalde ervaringen voor u hebben. Ik luister naar u en probeer uw inbreng vanuit mijn ervaring met verschillende levensbeschouwelijke tradities te duiden.In ons gesprek ontstaat er ruimte voor wat er in u omgaat. Voor sommige situaties zijn er geen woorden. Dan kan het goed zijn om iemand bij zich te hebben die helpt om het uit te houden. Samen kunnen we op zoek gaan naar wat u pijn doet en wat u bemoediging geeft.

Als u net als ik katholiek bent krijgt het gesprek een extra dimensie vanuit onze gemeenschappelijke achtergrond. Het katholieke geloof is een rijke en inspirerende traditie die mij vertrouwd is. Wanneer u erom vraagt kan ik een bijdrage leveren aan de rituelen van gebed, communie, doop en ziekenzegen. Op zondag ga ik regelmatig voor als voorganger in de oecumenische dienst in het Stiltecentrum.

Tuba Karanfil

Islamitisch
Kamer G0-213
020 – 566 4023

"Het wordt niet gevonden door te zoeken, maar het zijn de zoekers die vinden."

Ons hele leven zijn we bezig met het zoeken naar de betekenis van het leven. Dit proces stopt nooit en elke onverwachte gebeurtenis daagt ons uit om opnieuw op zoek te gaan. Verblijven in het ziekenhuis als patiënt of naaste is ook zo'n moment in het leven waarop deze zoektocht opnieuw begint. Dit kan soms spannend en ingewikkeld zijn, omdat er veel om je heen gebeurt en er veranderingen plaatsvinden in je lichaam. Dit kan het gevoel geven dat je de controle over je leven verliest. Als geestelijk verzorger ondersteun ik je om de kracht van betekenis opnieuw te vinden. Dit doe ik samen met jou vanuit je eigen levensbeschouwing. Als islamitische geestelijk verzorger ben ik uiteraard bereid ondersteuning te bieden bij rituelen en ethische vraagstukken.

Adem Köse

Islamitisch
Kamer G0-212
020 - 566 8219
a.kose@amsterdamumc.nl

Hoop doet leven. Verlies nooit je GEDULD en HOOP op Degene die de bron is van GEDULD en HOOP.Tot uw dienst. Om voor u iets te betekenen tijdens het verblijf in het ziekenhuis beschouw ik als de meest waardevolle dienst in mijn leven. Vanuit uw eigen inspiratiebronnen of vanuit de bronnen die u rust en kracht geven, probeer ik mijn dienst te verlenen.

Als moslim geloof ik dat alles een betekenis heeft en dat er voor alle problemen een oplossing is. Daarom ben ik altijd hoopvol over de toekomst en de gebeurtenissen die ons te wachten staan.Als islamitische geestelijk verzorger van het AMC wil ik u graag ondersteunen en begeleiden met hulp van God, vanuit en op basis van uw spiritualiteit, en u helpen bij het zoeken naar antwoorden op uw religieuze en ethische vraagstukken.

Benita Spronk

Protestants
Kamer G0-218
020 - 566 3425
cb.spronk@amsterdamumc.nl

“There is a crack in everything, that is how the light gets in”

Dit is een liedtekst van Leonard Cohen. In de vorm van een schilderij hangt deze tekst op mijn werkkamer. Wat mij inspireert in deze tekst, is het vertrouwen dat hieruit spreekt. Niet alles in het leven hoeft perfect te zijn. In alles zit wel een barst. Juist door de barst kan het licht binnendringen.

Als geestelijk verzorger ondersteun ik patiënten en hun naasten bij wat zij meemaken hier in het ziekenhuis. In een gesprek kun je ervaringen delen en kunnen we samen verkennen wat op dit moment belangrijk voor je is.

Naast geestelijk verzorger ben ik leidinggevende van de dienst.

Hantie Kotzé

Protestants
Kamer G0-221
020 - 566 5704
h.p.kotze@amsterdamumc.nl

Wie in het lichaam prikt, prikt ook in de ziel,met gevolgen voorheelde mens.

Met speciaal oog voor de lagen van de ziel, wil ik samen met patiënten, en hun familie, zoeken naar een begaanbare weg tussen levenscrises en levenskunst. Door een luisterend oor te bieden wil ik bijdragen aan meer “innerlijke ruimte en tijd” voor existentiële vragen van patiënten over leven en dood, over geloof en lijden, over ziekte en gezondheid en de speurtocht naar zingevende bronnen.

Als predikant heb ik specifiek aandacht voor spiritualiteit en zoek ik samen met patiënten naar troost en bemoediging in gesprekken, tijdens kerkdiensten, en tijdens rituelen op maat (doop, ziekenzalving en herdenkingen).

Hasan Stranjac

Islamitisch
Kamer G0-213
020 – 566 3526
h.stranjac@amsterdamumc.nl

Mijn barmhartigheid omvat alles.

Op moeilijke momenten, zoals ziek zijn, is het mogelijk dat de spirituele beleving meer dan anders een rol speelt. De ontvankelijkheid voor gedachten, gevoelens en ervaringen die met zingeving te maken hebben, kan dan sterk toenemen. Er kunnen zich existentiële vragen voordoen en soms zoekt men liever niet alleen, maar samen met iemand naar het antwoord op deze vragen en naar de betekenis van de situatie.

Als geestelijk verzorger ben ik dan ook graag bereid om naar u te luisteren en u bij te staan tijdens de zoektocht naar zingeving en antwoord op levensvragen, ongeacht uw geloof of levensbeschouwing. Vanuit mijn islamitische achtergrond ondersteun ik verder bij ethische vraagstukken, en ook bij islamitische rituelen die voor velen een bron van innerlijke kracht, hoop en vertrouwen zijn.

Hugo Vlug

Protestants
Kamer G0-217
020 566 – 3525
h.j.vlug@amsterdamumc.nl

Patiënt zijn is geen gemakkelijke opgave: afhankelijk zijn, wachten, onzekerheid. Als geestelijk verzorger heb ik tijd en aandacht voor wat u als patiënt bezighoudt. Ik ben beschikbaar voor patiënten met allerlei achtergronden, gelovig of ongelovig.De kern van mijn geestelijke zorg is: u als patiënt helpen omop adem te komen. Dat betekent: terug naar de kern, je hart luchten, gevoelens en zorgen delen, nieuwe vitaliteit aanboren.

Op adem komenkan ook betekenen gevoed worden uit inspirerende tradities. Adem is verwant aan het woord spiritualiteit (spiritus = levensadem). Iemands spiritualiteit of geloof kan iemands vitale krachtbron zijn. Ook daarover kunt u met mij praten. Als predikant ben ik op de hoogte van de hele breedte van de christelijke traditie en tegelijk voel ik mij thuis bij een veelheid van vormen van spiritualiteit. Mijn intentie is om aan te sluiten bij wat voor u betekenisvol is.

Wouter de Vormer

Humanistisch
Kamer G0-212
06-50063249
w.devormer@amsterdamumc.nl

Alle zorgen, alle angst, alle verdriet, alle verlangen, het mag er allemaal zijn. Maar er is meer in je dan dat. Er is iets onder dat allemaal.

Een opname in het ziekenhuis, door ziekte of een ongeluk, kan een ingrijpende ervaring zijn. In korte tijd verandert er soms veel tegelijk. Datgene wat voor u belangrijk is kan onder druk komen te staan. Ziekte kan voelen als een scheur of breuk in uw levensverhaal. Soms vraagt dit om een innerlijke heroriëntatie.

Als geestelijk verzorger ondersteun ik u hierbij. Door bij u aanwezig te zijn en naar uw verhaal te luisteren. Door ruimte te bieden aan gedachten, gevoelens en (levens)vragen die u bezighouden. Samen verkennen we wat voor u bronnen van houvast, vertrouwen of troost mogen zijn. Ontvankelijk voor nieuwe, wellicht meer zingevende perspectieven die in zicht kunnen komen. Uw levensverhaal is een creatief proces, waarbij inspiratie en de geestelijke (veer)kracht van de verbeelding u tot steun kunnen zijn.

Mijn levensoriëntatie wortelt in het humanisme. Als u dat wenst, kan deze oriëntatie in ons gesprek op de voorgrond treden