Geestelijke verzorging

De afdeling geestelijke verzorging locatie AMC staat voor gastvrijheid, 24-uurs bereikbaarheid, vertrouwelijkheid, nauwe samenwerking met andere zorgverleners en precieze afstemming op uw behoefte en wensen.

De geestelijk verzorgers vormen een divers team met christelijke, islamitische en humanistische achtergrond, en zijn gelokaliseerd in en rond het stiltecentrum. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. U kunt bij ons terecht voor professionele begeleiding bij zingeving, moreel beraad, crisisinterventies, vertrouwelijke gesprekken, rituelen en gebed. Tevens verzorgen wij kerkdiensten, meditaties, herdenkingen en lunchconcerten.

U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen via de telefoon 020-5663425 of e-mail geestelijkeverzorging@amc.nl.

Bij het intakegesprek of tijdens uw verblijf kunt u ook via uw verpleegkundige een beroep doen op geestelijke verzorging.

U kunt bij onze geestelijk verzorgers terecht voor professionele begeleiding bij zingeving, moreel beraad, crisisinterventies, vertrouwelijke gesprekken, rituelen en gebed. De afdeling geestelijke verzorging staat voor gastvrijheid, 24-uurs bereikbaarheid, vertrouwelijkheid, nauwe samenwerking met andere zorgverleners en zorgvuldige afstemming op uw behoeften en wensen. Ook verzorgen wij kerkdiensten, meditaties, herdenkingen en lunchconcerten.

Stiltecentrum

Het Stiltecentrum bevindt zich op de begane grond tussen de twee ziekenhuispleinen.

Telefoon: 020 – 566 34 25
E-mail: geestelijkeverzorging@amc.nl 

Bij het intakegesprek of tijdens uw verblijf kunt u ook via uw verpleegkundige een beroep doen op geestelijke verzorging.

Patientenfolders

Herdenking op Allerzielen

Veel mensen blijken behoefte te hebben aan een gezamenlijk moment om stil te staan bij de vaak intensieve tijd die zij in het Amsterdam UMC, locatie AMC hebben meegemaakt. Een plek waar zij met hun dierbaren hebben gezorgd en gehoopt. Waar zij technologie, vakmanschap, menselijkheid en emoties ontmoetten.

Op 2 november bieden wij daarom aan nabestaanden en vrienden de gelegenheid om patiënten te gedenken die zij het afgelopen jaar hebben verloren.

Met het noemen van de geliefde namen, bloemen, kaarsen en kaarten maken wij onze verbondenheid zichtbaar. Er wordt muziek gespeelt, gedichten voorgelezen en er is een moment van bezinning.

Een bijdrage om de tijd hier in dit ziekenhuis op een warme manier af te sluiten.

Herdenking van overleden kinderen

Op een zaterdagmiddag begin mei en november vinden er Kinderherdenkingsbijeenkomsten plaats. De ouder(s) (en dierbaren) die hun kind in het halfjaar ervoor hebben verloren worden uitgenodigd. Met ca 100 mensen gaan we stil staan bij het geliefde leven. Namen worden genoemd, kaarsen aangestoken, een kaart in een boom opgehangen en een bloem in een grote gemeenschappelijke vaas gezet.

Naast het houden van een kleine bezinning lezen wij een gedicht en een verhaal voor. Verbindend element is de gevoelige muziek van een pianiste. Na drie kwartier is er koffie en thee. Sommige ouders kennen elkaar nog of praten wat na met één van de medewerkers van de afdelingen. De gevoelde verbondenheid en het respect voor de betekenis van het verlies op de plek van medische zorg helpt om verder te gaan.

Inloopconcerten

Elke eerste donderdag van de maand, tussen 12:15 en 12:45 organiseert de geestelijke verzorging een lunchconcert.

Eén of twee conservatoriumstudenten treden op in de intieme sfeer van het Stiltecentrum.

Patiënten, medewerkers en belangstellenden zijn daarvoor hartelijk welkom!

Keer op keer een groot genot! Meegesleept worden door de virtuositeit en bevlogenheid van jonge talenten! Muziek blijkt harten te openen en energie te geven.

Kerkdienst

Zondagviering

Iedere zondag is er om 10.30 uur een oecumenische viering in het Stiltecentrum op G-0. In deze viering met patiënten – die soms vergezeld zijn van hun familie – met vrijwilligers, met mensen van buiten, met ex-patiënten, wordt geluisterd, gezongen, gebeden. We proberen moed, kracht en troost te vinden in ons samenzijn. Een moment van bezinning en op adem komen in de wereld van het ziekenhuis. 

Aanmelding

Patiënten die de viering willen bijwonen kunnen dit melden aan de verpleging en worden – indien gewenst – met bed of rolstoel door vrijwilligers opgehaald en na de dienst weer teruggebracht. Na de kerkdienst is er altijd gelegenheid om even na te praten en een kopje koffie of thee te drinken.

Wanneer patiënten niet in staat zijn naar het Stiltecentrum te komen voor de viering, kunnen zij een liturgieboekje. De viering kan men volgen via AMC tv kanaal 15.

Inventarisatie

Iedere zondagochtend tussen 8.30 uur en 10.00 uur belt de dienstdoende geestelijk verzorger naar de klinische afdelingen met de vraag welke patiënten naar de kerkdienst willen komen of een liturgieboekje willen ontvangen om via AMC tv kanaal 15 mee te luisteren. De dienst geestelijke verzorging is op zondagmorgen altijd te bereiken op het nummer 020-5663425.

Vanaf 10.00 uur worden patiënten met bed of rolstoel door vrijwilligers van de afdeling opgehaald. Na de viering worden patiënten weer door de vrijwilligers naar de afdeling teruggebracht.

Meditatie

Begeleide meditatie op dinsdag

Op iedere 1e dinsdagmiddag van de maand is er begeleide meditatie en mogelijkheid om vragen over je meditatie te stellen.

Tijd

eerste dinsdag van de maand 16.00 – 16.30 uur

Plaats

Stiltecentrum AMC

Begeleiding

Hugo Vlug (geestelijk verzorger locatie AMC)

Lunchpauzemeditatie op donderdag

Donderdagmiddag tijdens de lunchpauze is gelegenheid voor meditatie met een korte begeleiding en daarna stilte.

Deze lunchpauze meditaties zijn er op alle donderdagen, behalve de 1e donderdag van de maand, dan is er in het Stiltecentrum een gratis lunchconcert.

Tijd

iedere donderdag 12.15 – 12.45 uur, behalve de 1e van de maand

Plaats

Stiltecentrum AMC

Begeleiding

Hugo Vlug, Alfons Bartholomée (geestelijk verzorgers locatie AMC)

Achtweekse meditatiecursus

Regelmatig organiseren wij achtweekse cursussen ter introductie in verschillende vormen van meditatie.Voor meer informatie hierover, neem s.v.p. contact op met Hugo Vlug: h.j.vlug@amsterdamumc.nl.

Team Geestelijke Verzorging AMC

Alfons Bartholomée

Katholiek
Kamer G0-220
020 – 566 8794
j.m.bartholomee@amsterdamumc.nl

Als geestelijk verzorger sta ik open voor uw achtergrond en levensovertuiging. Samen kunnen we delen wat u inspireert en welke betekenissen bepaalde ervaringen voor u hebben. Ik luister naar u en probeer uw inbreng vanuit mijn ervaring met verschillende levensbeschouwelijke tradities te duiden.In ons gesprek ontstaat er ruimte voor wat er in u omgaat. Voor sommige situaties zijn er geen woorden. Dan kan het goed zijn om iemand bij zich te hebben die helpt om het uit te houden. Samen kunnen we op zoek gaan naar wat u pijn doet en wat u bemoediging geeft. 

Als u net als ik katholiek bent krijgt het gesprek een extra dimensie vanuit onze gemeenschappelijke achtergrond. Het katholieke geloof is een rijke en inspirerende traditie die mij vertrouwd is. Wanneer u erom vraagt kan ik een bijdrage leveren aan de rituelen van gebed, communie, doop en ziekenzegen. Op zondag ga ik regelmatig voor als voorganger in de oecumenische dienst in het Stiltecentrum.

Adem Köse

Islamitisch
Kamer G0-212
020 - 566 8219
a.kose@amsterdamumc.nl

Hoop doet leven. Verlies nooit je GEDULD en HOOP op Degene die de bron is van GEDULD en HOOP.Tot uw dienst. Om voor u iets te betekenen tijdens het verblijf in het ziekenhuis beschouw ik als de meest waardevolle dienst in mijn leven. Vanuit uw eigen inspiratiebronnen of vanuit de bronnen die u rust en kracht geven, probeer ik mijn dienst te verlenen. Als moslim geloof ik dat alles een betekenis heeft en dat er voor alle problemen een oplossing is. Daarom ben ik altijd hoopvol over de toekomst en de gebeurtenissen die ons te wachten staan. Als islamitische geestelijk verzorger van het AMC wil ik u graag ondersteunen en begeleiden met hulp van God, vanuit en op basis van uw spiritualiteit, en u helpen bij het zoeken naar antwoorden op uw religieuze en ethische vraagstukken.

Benita Spronk

Protestants
Kamer G0-218
020 - 566 3425
cb.spronk@amsterdamumc.nl

Hantie Kotzé

Protestants
Kamer G0-221
020 - 566 5704
h.p.kotze@amsterdamumc.nl

Wie in het lichaam prikt, prikt ook in de ziel, met gevolgen voor heel de mens. Met speciaal oog voor de lagen van de ziel, wil ik samen met patiënten, en hun familie, zoeken naar een begaanbare weg tussen levenscrises en levenskunst.Door een luisterend oor te bieden wil ik bijdragen aan meer “innerlijke ruimte en tijd” voor existentiële vragen van patiënten over leven en dood, over geloof en lijden, over ziekte en gezondheid en de speurtocht naar zingevende bronnen. Als predikant heb ik specifiek aandacht voor spiritualiteit en zoek ik samen met patiënten naar troost en bemoediging in gesprekken, tijdens kerkdiensten, en tijdens rituelen op maat (doop, ziekenzalving en herdenkingen).

Hasan Stranjac

Islamitisch
Kamer G0-213
020 – 566 3526
h.stranjac@amsterdamumc.nl

Mijn barmhartigheid omvat alles.

Op moeilijke momenten, zoals ziek zijn, is het mogelijk dat de spirituele beleving meer dan anders een rol speelt. De ontvankelijkheid voor gedachten, gevoelens en ervaringen die met zingeving te maken hebben, kan dan sterk toenemen. Er kunnen zich existentiële vragen voordoen en soms zoekt men liever niet alleen, maar samen met iemand naar het antwoord op deze vragen en naar de betekenis van de situatie. Als geestelijk verzorger ben ik dan ook graag bereid om naar u te luisteren en u bij te staan tijdens de zoektocht naar zingeving en antwoord op levensvragen, ongeacht uw geloof of levensbeschouwing. Vanuit mijn islamitische achtergrond ondersteun ik verder bij ethische vraagstukken, en ook bij islamitische rituelen die voor velen een bron van innerlijke kracht, hoop en vertrouwen zijn.

Hugo Vlug

Protestants
Kamer G0-217
020 566 – 3525
h.j.vlug@amsterdamumc.nl

Patiënt zijn is geen gemakkelijke opgave: afhankelijk zijn, wachten, onzekerheid. Als geestelijk verzorger heb ik tijd en aandacht voor wat u als patiënt bezighoudt. Ik ben beschikbaar voor patiënten met allerlei achtergronden, gelovig of ongelovig. De kern van mijn geestelijke zorg is: u als patiënt helpen om op adem te komen. Dat betekent: terug naar de kern, je hart luchten, gevoelens en zorgen delen, nieuwe vitaliteit aanboren. Op adem komen kan ook betekenen gevoed worden uit inspirerende tradities. Adem is verwant aan het woord spiritualiteit (spiritus = levensadem). Iemands spiritualiteit of geloof kan iemands vitale krachtbron zijn. Ook daarover kunt u met mij praten. Als predikant ben ik op de hoogte van de hele breedte van de christelijke traditie en tegelijk voel ik mij thuis bij een veelheid van vormen van spiritualiteit. Mijn intentie is om aan te sluiten bij wat voor u betekenisvol is.

Amale Zerouali

Islamitisch
Kamer G0-213
020 – 566 4023
a.zerouali@amsterdamumc.nl

Het kan zijn dat je een afkeer hebt van iets, terwijl het goed voor je is. En het kan zijn dat je van iets houdt, terwijl het slecht voor je is.Ik geloof erin dat alles in dit leven een doel heeft. En dat iets wat in eerste instantie (alleen maar) slecht lijkt ook altijd iets goeds met zich meebrengt. Het is van belang om goed te beseffen wat er gebeurt en wat het met je doet, maar juist in moeilijke tijden, zoals bij ziekte en dood, is het ook erg belangrijk om dat positieve niet uit het oog te verliezen. Hoop en vertrouwen zijn noodzakelijk om te kunnen overleven.Als geestelijk verzorger sta ik u graag bij tijdens uw zoektocht, ongeacht uw levensbeschouwing. Indien u kracht put uit het islamitische geloof dan help ik u graag om hier zoveel mogelijk uit te halen.

Wouter de Vormer

Humanistisch
Kamer G0-212
06-50063249
w.devormer@amsterdamumc.nl