Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

Amsterdam UMC Neurologie is een tertiair neurologisch centrum met expertise binnen een breed palet van neurologische aandoeningen (zie onder). Voor verwijzingen die niet binnen onze speerpunten vallen, geldt dat wij in principe geen second/third opinions accepteren.

Patiënten van buiten onze regio die niet in het Amsterdam UMC bekend zijn, dienen in principe eerst naar een neuroloog in eigen regio te worden verwezen.

Speerpunten

Locatie VUmc

Locatie AMC

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

Kijk voor verwijzingen binnen de speerpunten bij desbetreffend speerpunt. Voor verwijzingen buiten de speerpunten geldt dat de verwijzing in behandeling wordt genomen wanneer alle informatie compleet binnen is. Dit betreft alle relevante correspondentie en uitslagen, beeldvormende onderzoeken etc.

Beeldvormende onderzoeken kunt u versturen via TWINN of beschikbaar stellen via XDS (indien uw ziekenhuis een XDS koppeling heeft).

Voor spoedgevallen neemt u contact op met de spoedlijn.