Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop 'Direct verwijzen'

Het Alzheimercentrum Amsterdam is een tertiair verwijscentrum voor mensen met verdenking op een vorm van dementie met een focus op dementie op jonge leeftijd en complexe beelden. U kunt uw patiënt altijd verwijzen.  

Op basis van uw gegevens wordt patiënt getrieerd voor een afspraak voor onze dagscreening, een consult bij de neuroloog, een afspraak op het Centrum voor Oudergeneeskunde Amsterdam of kan een verwijzing worden geweigerd. 

De dagscreening van het Alzheimercentrum Amsterdam biedt de mogelijkheid om in 1 dag alle noodzakelijk diagnostiek te verrichten die nodig is om tot de juiste diagnose te komen en omvat neurologische beoordeling, neuropsychologisch onderzoek en meestal EEG, MRI en lumbale punctie. De patiënt krijgt binnen 2 weken een uitslaggesprek 

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de
verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

Wij ontvangen graag uw verwijsbrief met:

  • de reden van verwijzing,
  • de actuele problematiek,
  • een korte medische voorgeschiedenis,
  • het actuele medicatiegebruik,
  • indien aanwezig beeldvorming (via TWINN verstuurd of beschikbaar gesteld via XDS),
  • de ruwe scores van het neuropsychologisch onderzoek.

Er wordt contact opgenomen met de patiënt over de datum waarop hij of zij gezien kan worden.