Pijnenburg, Y.A.L. (Prof. Dr.)
Medisch directeur, Neuroloog, Senior onderzoeker
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1160

Ik ben gespecialiseerd in de cognitieve- en gedragsneurologie. In mijn dagelijks werk houd ik me bezig met dementie op jonge leeftijd, in het bijzonder frontotemporale dementie. Ook houd ik me bezig met neuropsychiatrische ziektebeelden die zich presenteren met gedragsstoornissen en met (atypische presentaties van) de ziekte van Alzheimer zoals Posterior Cortical Atrophy. Ik ben betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar bovengenoemde ziektebeelden.

Werkzaam bij Alzheimercentrum Amsterdam sinds 01-04-1995
Per 01-10-2020 aangesteld als hoogleraar met de leerstoel dementie op jonge leeftijd.
Per februari 2022 aangesteld als directielid van onderzoeksinstituut Amsterdam Neuroscience van Amsterdam UMC.

Aandachtsgebieden/specialismen

Frontotemporale dementie
Primair progressieve afasie
Klinische verschijningsvormen van dementie op jonge leeftijd
Biomarkers

Onderzoekslijn

Vroegdiagnostiek

Naam studie

Social brain project / LOFBEAT ITMELODIA

Opleiding

 • Geneeskunde

    Nevenfuncties

    • Voorzitter Nederlands-Vlaamse FTD expertgroep
    • Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad PRECODE onderzoek
    • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
    • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Normal Aging Brain Collection Amsterdam
    • Lid Executive Committee International Society Frontotemporal Dementias
    • Lid International scientific Committee ISFTD Conference 2022
    • Chair Professional Interest Area Frontotemporal Dementia and related disorders ISTAART