Rechten en plichten

Als patiënt van Amsterdam UMC heeft u rechten en plichten. Hier vindt u uw belangrijkste rechten en plichten. Ook vertellen we over ons beroepsgeheim en welke rechten u heeft als het gaat om uw medisch dossier.