Haan, de, W. (Dr.)
Neuroloog, Onderzoeker
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 0722

Werkzaam bij Alzheimercentrum Amsterdam sinds 2009

Aandachtsgebied

Klinische neurofysiologie bij dementie

Opleiding

Geneeskunde (Amsterdam UMC, locatie AMC), Neurologie (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

Projecten

ExMachinaManta