Lemstra, E. (Dr.)
Neuroloog, Senior onderzoeker
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 2834

Neurologie vind ik een boeiend vak dat nog volop in beweging is. Ziektes van het zenuwstelsel hebben niet alleen invloed op lichamelijk functioneren maar vaak ook op de geestelijke vermogens wat een grote impact kan hebben op patiënt en familie. Ik vind het een uitdaging om de kennis die we hebben over te dragen aan patiënten en hun naasten en hen te begeleiden in vaak moeilijke periodes in hun leven.

Werkzaam bij Alzheimercentrum Amsterdam sinds 01-12-2007

Aandachtsgebieden

  • Dementie met Lewy bodies (DLB)

Onderzoekslijn

Heterogeniteit in DLB
Invloed van alzheimerpathologie bij DLB
Biomarkers bij DLB

Naam studie

DEvELOP

Opleiding

Geneeskunde Rijksuniversiteit Groningen