Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Het MS Centrum Amsterdam is een tertiair verwijzingscentrum op het gebied van multiple sclerose (MS) en neuromyelitis optica spectrum ziekten (NMOSD). Mensen met MS en NMOSD kunnen voor verschillende second opinion spreekuren verwezen worden naar het MS Centrum Amsterdam. 

Polikliniek second opinion MS (SOMS)

Voor mensen waarbij kort geleden de diagnose MS/NMOSD is gesteld of waarbij de verdenking op MS/NMOSD is gerezen of mensen die advies over de behandeling van MS/NMOSD willen, bestaat er het Second Opinion MS spreekuur. Patiënten worden gezien door één van de MS-neurologen of door een arts-assistent neurologie onder supervisie van een MS-neuroloog. 
Hierbij vindt het intake en uitslag gesprek op één dag plaats. 

Polikliniek second opinion MS en cognitie (SOMSCOG)

Voor mensen met cognitieve klachten is er een poli MS en cognitieve klachten. Tijdens een screeningsdag (verdeeld over 2 dagen) op de polikliniek neurologie krijgt men een neurologisch consult gecombineerd met neuropsychologisch onderzoek en aanvullende diagnostiek. Twee weken na deze screeningsdag vindt er een uitslaggesprek plaats. Vervolgens wordt er terugverwezen naar de behandelend arts met een behandeladvies op maat. Er is nog geen eenduidig bewijs op welke manier de diagnose voor cognitieve klachten bij MS gesteld moet worden. Ook is nog niet bekend wat de beste behandeling is. Afhankelijk van de conclusies van het onderzoek zal men uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit onderzoek is toename van de kennis over cognitieve klachten en de behandelmogelijkheden bij MS. 

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

Graag in de verwijzing vermelden of het gaat om polikliniek SOMS of SOMSCOG. De MRI-scans graag via TWIIN versturen of beschikbaar stellen via XDS. De aanvullende brieven van de verwijzer ook graag uploaden. 

Contact

  • Polikliniek neurologie (voor vragen over doorverwijzingen): 020 – 444 1160

  • Telefoonnummer voor overleg en/of sein dienstdoende: 06-2571 6313

  • Secretariaat Neurologie: 020-444 2834

  • Telefonisch verpleegkundig spreekuur: 020-4440775

  • Informatie voor de patiënt

Meer informatie

Telefonisch verpleegkundig spreekuur

Mochten patiënten of zorgverleners vragen hebben, dan kunnen zij bellen met 020 - 444 0775. Zij krijgen dan een belafspraak voor het MS verpleegkundig telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is van maandag t/m vrijdag in de ochtend. De MS-verpleegkundige belt ze op de afgesproken dag en tijdstip.

Meedoen aan onderzoek

Op de website van het MS centrum staan de onderzoeken beschreven waarvoor nog deelnemers worden gezocht met daarbij de contactpersonen die u van aanvullende informatie kunnen voorzien, kijk op www.vumc.nl/meedoen.


Social media


Informatiebijeenkomsten

Het doel van informatiebijeenkomsten MeetingS is om goede informatie over MS aan te bieden aan mensen met MS en aan hun directe omgeving.

Bepalen van antistoffen tegen MS-medicijnen

Sommige patiënten, die interferon-bèta (IFNß) gebruiken als MS-medicijn, kunnen neutraliserende antistoffen aanmaken tegen de IFNß. Als dit het geval is, werken de medicijnen niet meer goed en moet overwogen worden om over te stappen naar andere medicatie. Bij het Klinisch Chemisch laboratorium van Amsterdam UMC kan de aanwezigheid van neutraliserende antistoffen in het bloed bepaald worden.

Beoordelen MRI-scans op complicaties

Sommige MS-medicatie kan de ernstige bijwerking progressieve multifocale leukoencefalopathie (PML) geven. Dit is een zeldzame infectie van de hersenen die kan leiden tot ernstige invaliditeit of overlijden. PML wordt veroorzaakt door het JC-virus (JCV). Dit virus komt bij meer dan de helft van de bevolking voor, maar veroorzaakt alleen ziekte bij verminderde afweer door bepaalde medicijnen, zoals natalizumab. Het Image Analysis Center (IAC) van de afdeling radiologie biedt de mogelijkheid om de MRI-scans te laten beoordelen van mensen met MS die JC-virus positief zijn en natalizumab gebruiken. De experts op het gebied van MS en opportunistische infecties zullen de MRI-scans beoordelen.

Spreekuren overige afdelingen 

Polikliniek Revalidatie en MS

Het MS-revalidatieteam levert zorg op maat met individuele behandelprogramma's. Het team heeft speciale expertise op het gebied van vermoeidheid, loopproblemen en spasticiteitsbehandeling. De behandeling van vermoeidheid bestaat uit cognitieve gedragstherapie. Bij loopproblemen wordt op indicatie een gangbeeldanalyse verricht en bestaat de behandeling uit lokale spasticiteitsbehandeling, een spalk of fysiotherapie. Bij uitgebreide functioneel belemmerende spasticiteit kan na een proefbehandeling besloten worden tot behandeling met een baclofenpomp.

Om in aanmerking te komen voor bovenstaande poli moet men worden doorverwezen door de behandelend neuroloog. Hiervoor kunnen zij een brief richten aan polikliniek revalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC – locatie VUmc.

Polikliniek Werken met MS

Bij deze polikliniek werkt de afdeling revalidatiegeneeskunde samen met een klinisch arbeidsgeneeskundige van het Instituut Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland (IKA Ned). Deze poliklinische zorg is bedoeld voor mensen met MS die door hun ziekte kampen met complexe problemen op het werk.

De behandelend arts kan de doorverwijzing doen via mail (info@ika-ned.nl) of per telefoon (dinsdag t/m vrijdag: 085-0090005). Ook kunnen zij hiervoor een online formulier invullen op de website: www.ika-ned.nl.

Polikliniek oogheelkunde en MS - NOVU (Neuro-Oftalmologie Vision Unit)

Visuele problemen bij MS zijn complex. Het MS-neuro-oftalmologie team van VUmc bezit state-of-the-art equipment voor structureel en functioneel onderzoek van het hele visuele systeem en de oogbewegingen. Zij bieden specifieke farmacologische en visuele rehabilitatie behandelingsopties voor mensen met MS-gerelateerde oogklachten.

Patiënten kunnen worden verwezen door de behandelend arts middels een brief met referentie 'NOVU' aan polikliniek oogheelkunde van Amsterdam UMC.