Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Het Neurovasculair Interventie Centrum Amsterdam (NICA expertisecentrum) is een samenwerking tussen de afdelingen neurologie, neurochirurgie en neuroradiologie van Amsterdam UMC locatie AMC. Wij geven landelijk advies aan artsen over de behandeling van neurovasculaire ziektebeelden.

Neurologen kunnen patiënten met de volgende aandoeningen verwijzen voor advies en eventuele behandeling:

  • aneurysma

  • arterioveneuze malformatie

  • caverneuze malformatie

  • durale AV fistel (zowel spinaal als cerebraal)

  • andere neurovasculaire aandoeningen

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken. Eventuele beeldvorming kunt u digitaal versturen of beschikbaar stellen via XDS of Twiin. 

Neem bij spoed contact op met de dienstdoende van de neurologie of dienstdoende van de neurochirurgie. 

LET OP! Wanneer u een patiënt verwijst, wilt u dan de verwijzing met patiënt bespreken en hem/haar informeren dat het poliklinisch-/video consult waarschijnlijk de eerstvolgende maandag al zal plaatsvinden? Dan kan de patiënt hier rekening mee houden. 

NICA-dag 

Alle patiënten die in het NICA MDO besproken worden vooraf poliklinisch gezien. Aangemelde patiënten worden elke maandagmorgen of maandagmiddag op de NICA polikliniek gezien (videoconsult/fysiek). Het NICA MDO vindt vervolgens van 16:15-17:00 plaats. Na het NICA MDO wordt het advies en het eventuele vervolgtraject telefonisch of poliklinisch met de patiënt besproken. 

Overzicht proces 

maandagmorgen/begin middag: Nieuw consult patiënt (videoconsult/poliklinisch) 

  • maandagmiddag 16:15-17:00: NICA MDO 
  • vervolgconsult patiënt (telefonisch/poliklinisch) 

  • adviesbrief retour verwijzend specialist 

Digitale aanwezigheid verwijzer NICA MDO 

Het is voor u, als verwijzend specialist, mogelijk om digitaal het NICA MDO bij te wonen. Zo bent u direct op de hoogte van de overwegingen, het advies en vervolgtraject. Ook is het mogelijk om eventuele vragen te stellen. Ná aanmelding van een patiënt voor het NICA MDO ontvangt u van het secretariaat een Microsoft Teams link voor het bijwonen van het NICA MDO. 

Terugkoppeling verwijzer 

Wanneer uw patiënt op het NICA MDO is besproken, wordt er dezelfde dag (of uiterlijk 1 dag later) een brief verstuurd met een verslag wat er in het MDO is besproken. Deze brief ontvangt u per email of per post. 

Terugkoppeling patiënt 

De patiënt krijgt na het NICA MDO een telefonische of poliklinische afspraak waarin het NICA advies en het eventuele vervolgtraject met de patiënt wordt besproken.