Majoie, C.B.L.M. (Prof. Dr.)
Interventie neuroradioloog, PI Amsterdam Neurosciences, Onderzoeksleider nationale en internationale onderzoeksprojecten op gebied van herseninfarct
Contact

Als neuroradioloog houd ik mij bezig met de beeldvormende diagnostiek (CT, MRI, angiografie) van de hersenen en wervelkolom/ruggenmerg in bredere zin en op het gebied van vaatafwijkingen van de hersenen in het bijzonder. Verder behandel ik ook patiënten met een acuut herseninfarct, waarbij via de lies met een katheter stolsels uit de hersenvaten worden verwijderd. Het is iedere keer weer indrukwekkend om te zien hoe snel de patiënt kan herstellen van deze behandeling. Mijn wetenschappelijk onderzoek richt zich op de verdere verbetering van de beeldvormende diagnostiek en endovasculaire behandeling van patiënten met herseninfarct.

Specialist sinds 1994, Werkzaam bij Amsterdam umc sinds 1989

Aandachtsgebieden

 • Neuroradiologie
 • Endovasculaire behandeling van herseninfarct
 • Beeldvorming van vaatafwijkingen van de hersenen, inclusief kunstmatige intelligentie

Opleiding

 • UMC Groningen en Amsterdam UMC, locatie AMC

Mijn onderzoek richt zich op de verbetering van beeldvormende diagnostiek en endovasculaire behandeling van afwijkingen aan de hersenvaten met de nadruk op herseninfarct. Bij patiënten met een ernstig herseninfarct is er een afsluiting van een grote slagader in de hersenen. Bij de endovasculaire behandeling kunnen wij het stolsel verwijderen met een katheter ingebracht via de lies

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Wetenschaps- in Innovatieprijs FMS 2017
 • Winkler medaille Nederlands Vereniging neurologie 2021 voor MRCLEAN 202
 • CONTRAST (www.contrast-consortium.nl) Collaboration for New Treatments in Acute Stroke; CVON/Hartstichting
 • INSIST (www.insist-h2020.eu) In Silico Trials of Acute Ischemic Stroke Europese Commissie
 • MRCLEAN Registry (www.mrclean-trial.org)
 • CLEOPATRA Cost Effectiveness of CT Perfusion for Patients suffering from Acute Ischemic Stroke (www.zorgevaluatienederland.nl/cleopatra) LtC/ZonMw
 • IRIS Improving Reperfusion strategies in Ischemic Stroke

Wetenschappelijke publicaties

Media

Nevenfuncties

 • Onderzoeksleider CONTRAST (www.contrast-consortium.nl)
 • Onderzoeksleider INSIST (www.insist-h2020.eu)
 • Onderzoeksleider MRCLEAN Registry (www.mrclean-trial.org)
 • Onderzoeksleider IRIS (internationale pooling van 6 RCTs)