Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Het Spierziektencentrum Amsterdam is een tertiair verwijzingscentrum voor patiënten met een verdenking op een spierziekte of polyneuropathie. De meeste verwijzingen zijn zogenaamde tweede meningen van collega neurologen of reumatologen in een grote regio rondom Amsterdam. 

Verwijzingen van huisartsen binnen en buiten de regio worden overwogen als uit de verwijsbrief blijkt dat er een zeer hoge verdenking op een myositis, CIDP of perifeer zenuwstelsel vasculitis bestaat. Het advies kan worden gegeven eerst naar een neuroloog in de regio te verwijzen. 

Huisartsen verwijzen via Zorgdomein.
Overige verwijzers kunnen
hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

De volgende documenten zijn absoluut noodzakelijk voor snelle beoordeling van uw verwijzing:

Alle relevante correspondentie van specialisten (neuroloog, reumatoloog, internist, dermatoloog, longarts, cardioloog)

  • Uitslagen/rapporten recente onderzoeken (laboratoriumonderzoek, EMG (inclusief de “getallen”)
  • Beeldvormend onderzoek van de spier
  • Eventueel uitslag van spierbiopt

Controleert u of het telefoonnummer van de patiënt juist vermeld staat.

Minimale vereisten: bovenstaande documenten dienen worden bijgevoegd als bijlage(s). Verwijzingen worden eerst beoordeeld op compleetheid door een getrainde doktersassistent. Als de verwijzing compleet is, wordt deze voor inhoudelijke beoordeling doorgestuurd naar een arts. Incomplete verwijzingen kunnen leiden tot vertraging van de zorg.

Intercollegiaal overleg

Als u twijfelt aan de indicatie of over de noodzaak voor een verwijzing is er de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg. Vraagt u naar dr van der Kooi, dr. Raaphorst of dr. Eftimov; dit kan via een intercollegiale overleglijn neuromusculaire ziekten: 06-29676030

Spoed

Indien u wilt overleggen over een patiënt met een neuromusculair (sub)acuut ziektebeeld, vragen we u, tijdens kantoortijden, eveneens telefonisch contact op te nemen met bovenstaand nummer of met het AMC via onderstaand telefoonnummer en te vragen naar de dienstdoende neuroloog.