Uw eerste bezoek

Als u patiënt van het AMC bent, dan worden uw persoons- en verzekeringsgegevens in een centraal gegevensbestand opgeslagen en bijgehouden.

Dat is ook het geval als u deelneemt aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek of als u in het AMC een medische keuring ondergaat. Bij uw eerste bezoek worden bij de Patiëntenregistratie (polikliniekgebouw, A0) uw gegevens ingevoerd en gecontroleerd, aan de hand van uw geldig legitimatiebewijs. 

Bij de inschrijving worden niet alleen uw persoonsgegevens, maar ook uw verzekeringsgegevens in het centrale gegevensbestand opgenomen. U wordt dan ook verzocht om bij uw eerste bezoek het inschrijfbewijs van uw zorgverzekering (zorgpas) mee te nemen. De verzekeringsgegevens worden bij inschrijving vergeleken met de gegevens die bij de ziektekostenverzekeraar bekend zijn.

Na inschrijving ontvangt u een patiëntenpas waarop uw patiëntnummer (MDN) is vermeld. Op de patiëntenpas staan verder de gegevens die voor ons belangrijk zijn: naam, geslacht en een barcode. Met de patiëntenpas kunt u zich in het AMC legitimeren. Wij vragen u deze pas bij elke afspraak mee te nemen.
Als u al ingeschreven bent, dan wordt u verzocht om eventuele wijzigingen in persoonsen/of verzekeringsgegevens bij de Patiëntenregistratie te melden.

Geldig legitimatiebewijs en Burgerservicenummer

De wettelijke identificatieplicht is ook van toepassing op patiënten van ziekenhuizen. Het AMC moet er voor zorgen dat medische gegevens op de juiste naam worden vastgelegd. U wordt dan ook verzocht om bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Als legitimatiebewijs wordt door het AMC geaccepteerd:

  • paspoort
  • Nederlands rijbewijs
  • identiteitskaart
  • vreemdelingendocument

Het AMC is wettelijk verplicht om bij het uitwisselen van medische en financieeladministratieve gegevens (ziektekostenverzekering) het Burgerservicenummer (BSN) te vermelden. Uw BSN wordt daarom in het centrale gegevensbestand bijgehouden. Aan de hand van het BSN worden de gegevens vergeleken met de gegevens die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) bekend zijn. Als de gegevens in beide bestanden niet overeenkomen, worden de gegevens uit het GBA als geldend beschouwd.

Verwijsbrief en overzicht medicijnen

Behandeling door een medisch specialist van het AMC is alleen mogelijk met een verwijzing van de huisarts, verloskundige, tandarts of een andere medisch specialist. In spoedeisende situaties wordt u ook behandeld zonder verwijzing. De verwijzer vermeldt in zijn verwijsbrief een vraagstelling plus uw medische gegevens die van belang zijn. Aan de hand van uw hulpvraag beoordeelt de specialist of behandeling noodzakelijk is.

In de meeste gevallen stuurt de verwijzer de verwijzing naar het AMC. De betreffende polikliniek neemt daarna contact met u op. Alleen voor Radiologie en Laboratorium neemt u zelf de verwijzing mee naar AMC. De specialist neemt de verwijsbrief op in uw medisch dossier. De specialist zal u ook vragen om een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit overzicht kunt u bij uw apotheek opvragen.

Een geldige verwijsbrief van uw huisarts of andere zorgverlener is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van onze zorg.

Klik hier voor een printversie van Uw eerste bezoek aan het AMC