U bent patiënt bij de afdeling Urologie van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Bij u is onderzoek gedaan naar uw plasklachten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is vastgesteld dat een goedaardige vergroting van de prostaat de oorzaak van uw klachten is. In overleg met uw uroloog is besloten tot een TURP. In deze folder leest u meer over de TURP-behandeling.

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid. Zij doen zelfstandig spreekuren en assisteren bij operaties. Hierdoor kan het voorkomen dat u een afspraak heeft bij uw uroloog en een andere dokter aantreft. Dit is een arts in opleiding tot specialist (AIOS). Hij of zij werkt zelfstandig, maar altijd onder verantwoordelijkheid van uw uroloog. Als u liever uw eigen uroloog spreekt, kunt u dit aangeven als u een afspraak maakt. Wij proberen met uw wens rekening te houden.

Behandeling

TURP is een behandeling waarbij door middel van een kijkoperatie weefsel uit de prostaat wordt weggenomen. Hierdoor vermindert de druk op de plasbuis. Uw plasklachten verminderen of verdwijnen. Voor de behandeling wordt u één à twee dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Voor de operatie

 • U hoeft geen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen.
 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft u voor de opname met uw behandelend arts afspraken gemaakt wanneer u hiermee stopt.
 • Meestal wordt u één dag voor de dag van de operatie opgenomen.

De operatie

 1. De anesthesist brengt u onder narcose of geeft u een ruggenprik.
 2. Een resectoscoop wordt in de plasbuis ingebracht. Dit is een kijkinstrument dat aan de voorkant is voorzien van een thermisch lisje (een soort appelboor). Hiermee wordt weefsel van de prostaat van binnenuit weggehaald.
 3. Een blaaskatheter wordt ingebracht om met spoelvloeistof bloedstolsels naar buiten te brengen.
 4. Het weefsel gaat voor onderzoek naar het pathologisch laboratorium.

Na de operatie

 • Na de operatie houdt u nog één of enkele dagen de katheter met het spoelsysteem. Als de urine helder is, wordt de katheter verwijderd.
 • U kunt naar huis als de katheter is verwijderd, u goed kunt plassen en u zich goed voelt.
 • Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek na ongeveer zes weken.

Thuis

 • In het begin kan plassen pijnlijk of branderig zijn.
 • Soms heeft u last van incontinentie. Na ongeveer zes weken verdwijnt dat.
 • De eerste twee weken kunt u wat bloed in de urine hebben, dit kan komen en gaan.
 • De eerste twee weken is het verstandig het rustig aan te doen. Ga niet sporten en wacht met geslachtsgemeenschap (vrijen).
 • Neem contact op met het ziekenhuis, als u niet goed kunt plassen of koorts krijgt boven de 38.5°C.

Bijwerkingen

De TURP beschadigt de blaashals. Dit kan leiden tot zogenaamde 'retrograde ejaculatie'. Dat wil zeggen: klaarkomen zonder zaadlozing. Bij 80% van de mannen is dit een blijvend effect. De ingreep heeft meestal geen invloed op de kwaliteit van de erectie.

Prognose

De prognose is goed. In bijna alle gevallen verdwijnen de plasklachten en hoeft u niet meer onder controle te blijven. Als bij u retrogade ejaculatie optreedt, is dit effect helaas meestal blijvend. Op dit moment is daar nog geen behandeling voor.

Veelgestelde vraag

Moet ik mij in de toekomst nog laten onderzoeken op prostaatkanker?

Of u zich op prostaatkanker laat onderzoeken is een beslissing die u neemt in overleg met uw uroloog. Het hangt ervan af of u een verhoogde kans op prostaatkanker heeft. De TURP-behandeling heeft geen effect op de kans op het krijgen van prostaatkanker.

Informatie

Als u zich ongerust maakt of vragen heeft over diagnose, onderzoek of behandeling, kunt u telefonisch via 020 444 0229 contact opnemen met het verpleegkundig spreekuur van de afdeling Urologie. Het verpleegkundig spreekuur is van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 9:30 uur.

Voor spoedeisende zaken kunt u het ziekenhuis bereiken:

 • tijdens kantooruren, via de polikliniek Urologie op nummer 020 444 1103;
 • buiten deze tijden kunt u het algemene nummer van het ziekenhuis bellen 020 444 44 44 en vragen naar de dienstdoende uroloog.

Daarnaast kunt u terecht op de website: www.amsterdamumc.nl/urologie.

Tot slot

Deze folder bevat algemene informatie. Het is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts.