De ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme komen veel voor in Nederland. Wanneer één van deze ziekten wordt vastgesteld en zich verder ontwikkelt, nemen de vragen en zorgen toe. Naast de patiënt kunnen ook de partner en de familieleden behoefte hebben aan uitleg, ondersteuning en begeleiding. De Parkinsonverpleegkundige heeft een eigen spreekuur waar u met uw vragen terecht kunt betreffende zorgproblemen; bijvoorbeeld over problemen veroorzaakt door de ziekte, bijwerkingen van de medicatie, verandering van gedrag, ondersteuning van uw partner en het oplossen van praktische problemen in huis.

Verpleegkundig spreekuur

De verschijnselen van de ziekte van Parkinson hebben invloed op het dagelijkse leven. Patiënten en hun naasten hebben vaak behoefte aan meer informatie en begeleiding. Daarom wordt u deskundig begeleid in het omgaan met de klachten en beperkingen door de Parkinsonverpleeg-kundige, die nauw samenwerkt met de neurologen, psychiaters en andere zorgverleners.

De Parkinsonverpleegkundige kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte.
U kunt terecht voor:

 • Begeleiding wanneer u net te horen hebt gekregen dat u de ziekte van Parkinson of een andere vorm van parkinsonisme heeft.
 • Informatie over de ziekte, uw klachten en de behandeling, als aanvulling op de informatie van de neuroloog.
 • Informatie over de praktische gevolgen van de ziekte zoals het gebruik van medicijnen, mobiliteit, voeding en lichamelijke verzorging.
 • Informatie over de maatschappelijke en sociale gevolgen van de ziekte. U kunt daarbij denken aan de gevolgen voor werk, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en vakanties.
 • Informatie over het aanpassen en bijstellen van uw medicatie.
 • Informatie over vergoedingen, het regelen en aanvragen van hulpmiddelen.
 • Zo nodig kan de Parkinsonverpleegkundige u doorverwijzen naar andere zorgverleners en/of hulpverlenende instanties zoals ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, diëtiste, thuiszorg, psycholoog of de Parkinson Vereniging.

Taken Parkinsonverpleegkundige

 • Geeft informatie en advies aan patiënten en hun familie.
 • Heeft een coördinerende taak bij contact met andere hulpverleners zoals uw neuroloog, huisarts of thuiszorg.
 • Bewaakt de continuïteit van zorg zowel binnen als buiten Amsterdam UMC, locatie AMC.
 • Geeft ondersteuning en begeleiding aan patiënten en diens naasten.
 • Heeft een signaleringsfunctie bij veranderingen/ontwikkelingen in de zorgvragen.
 • Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis heeft de Parkinsonverpleegkundige een begeleidende en ondersteunende rol.

Telefonisch spreekuur Parkinsonverpleegkundige

De Parkinsonverpleegkundige is werkzaam op maandag, woensdag en donderdag. Voor het maken van een telefonisch afspraak kunt u contact opnemen met 020 566 2500. Via de afsprakenbalie krijgt u een telefonische afspraak op korte termijn.

Ook is het mogelijk om de Parkinsonverpleegkundige te bereiken via Mijn Dossier. U kunt een bericht via uw eigen dossier versturen door in te loggen in de digitale omgeving van Amsterdam UMC.

Poliklinisch spreekuur Parkinsonverpleegkundige

Het spreekuur van de Parkinsonverpleegkundige is op woensdag en donderdag. Op dit spreekuur kunt u alleen of met uw partner terecht. Ook kan uw partner alleen naar dit spreekuur komen voor ondersteuning en begeleiding.

Om een afspraak te plannen op dit spreekuur kunt u bellen met de afsprakenbalie, 020 566 2500, bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 09:00-16:00 uur.

Polikliniek Neuropsychiatrie

Indien u vanwege psychiatrische symptomen reeds een behandeling heeft lopen bij de polikliniek Neuropsychiatrie, dan kunt u voor vragen over uw psychische klachten direct contact opnemen met het secretariaat Psychiatrie (tel nr 020 4444 1162), waarna u doorverbonden kan worden naar uw eigen behandelaar. Indien er nog geen medebehandeling plaats vindt door een van de psychiaters (prof.dr. O.A. van den Heuvel of dr. S. Rutten) dient dit eerst met de Parkinsonverpleegkundige en de neuroloog besproken te worden.

Recepten en machtigingen

Voor recepten en/of machtigingen kunt u een bericht naar de Parkinsonverpleegkundige versturen via Mijn dossier. De receptenlijn (020 566 2500: keuze 2 gevolgd door keuze 4) is op elk moment bereikbaar.