Wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij of zij niet meer beter wordt, kan dat veel emoties teweeg brengen. Deze fase kan gepaard gaan met klachten en problemen die specifieke zorg vereisen. Wij, medewerkers van het palliatief supportteam, kunnen daarbij een belangrijke ondersteuning zijn, ook voor de naasten/familie van de patiënt.Deze brochure geeft u informatie over palliatieve zorg. U leest wat palliatieve zorg is, voor wie het bedoeld is, wat het Palliatief supportteam voor u kan betekenen en hoe u contact kunt krijgen met ons .

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer zullen herstellen van hun ziekte.

Behandeling en zorg richten we in deze fase daarom niet meer op genezen, maar vooral op de kwaliteit van leven. We kunnen nog veel doen om deze periode van het leven zo goed mogelijk te laten verlopen. We leggen de nadruk op het voorkomen van klachten. Als er toch klachten optreden, zowel lichamelijk als psychisch, dan willen we de klachten zo adequaat mogelijk behandelen. We doen dit om het leven van de patiënt zo comfortabel en rustig mogelijk te maken. Voor ons staat het behoud van zelfstandigheid daarbij voorop. Bij iedere hulpvraag zoeken wij het evenwicht tussen voor- en nadelen van de behandeling, de ernst van de klachten en de vooruitzichten en wensen die de patiënt heeft.

Voor wie is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met de zorg voor patiënten met een onbehandelbare, kwaadaardige aandoening in de allerlaatste fase van het leven. Maar palliatieve zorg kan ook waardevol ingezet worden voor mensen met andere vormen van ongeneeslijke ziekten zoals COPD, dementie, een beroerte of hartfalen. Soms kan palliatieve zorg al vroeg in het ziektetraject nodig en belangrijk zijn. Wij richten ons dus niet alleen op de laatste dagen of weken van het leven.

Palliatief supportteam

Amsterdam UMC wil goede palliatieve zorggeven. Ons team bestaat uit palliatief artsen

met verschillende medische achtergronden, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig

consulenten. Zo nodig schakelen wij maatschappelijk werk, een diëtiste, een psycholoog of

andere disciplines in.

Waar kan het palliatief supportteam u mee helpen?

 • Behandeling van lichamelijke klachten zoals pijn, benauwdheid, misselijkheid,
 • vermoeidheid of obstipatie.
 • Ondersteuning bij psychosociale zorgen en problemen.
 • Ondersteuning bij existentiële, levens- en spirituele vragen of problemen.
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of afzien
 • van behandelingen en het maken van een wilsverklaring.
 • Informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuis, hospice of andere instellingen.
 • Een goede samenwerking met andere hulpverleners zoals huisarts en thuiszorg.
 • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven en ondersteuning bij rouw
 • en verdriet.
 • Begeleiding voor partner en/of kinderen.

Hoe komt u met het palliatief supportteam in contact?

Als u in het ziekenhuis verblijft, of poliklinisch behandeld wordt, kunt u uw behandelend arts

vragen om een gesprek met iemand van het Palliatief supportteam.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over palliatieve zorg in Amsterdam UMC? Neem dan contact op met

het Palliatief supportteam van de locatie waar u onder behandeling bent. Het team is

bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 uur.