Zojuist is er met u besproken dat er (mogelijk) sprake is van dementie. Dit is behoorlijk ingrijpend voor u en uw naasten. Naast alle emoties kan de diagnose ook veel vragen oproepen. U heeft veel informatie gekregen van de arts en de verpleegkundige. Kort samengevat geven we u hieronder nog wat belangrijke adviezen mee.

Zojuist is er met u besproken dat er (mogelijk) sprake is van dementie. Dit is behoorlijk ingrijpend voor u en uw naasten. Naast alle emoties kan de diagnose ook veel vragen oproepen. U heeft veel informatie gekregen van de arts en de verpleegkundige. Kort samengevat geven we u hieronder nog wat belangrijke adviezen mee.

Casemanager/ zorgregisseur

Wij zullen voor u een casemanager aanvragen. Een casemanager is voor u en uw naasten een eerste aanspreekpunt na de diagnose. Deze hulpverlener informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg voor mensen met dementie en hun partner of familieleden tijdens het verloop van de dementie. Meestal is de casemanager een gespecialiseerde wijkverpleegkundige van de thuiszorg, soms neemt de praktijkondersteuner (POH) van de huisarts deze rol op zich.

Huisarts

Uw huisarts is een belangrijke gesprekspartner voor u en uw familie. We raden u aan om tijdig in gesprek te gaan over uw wensen voor de toekomst, zoals rondom het wel of niet behandelen bij ziekte of achteruitgang. U kunt dit eventueel laten vastleggen in een levenstestament. Uw huisarts, casemanager of POH kunnen u hier meer over vertellen.

Acute verwardheid

Mocht u plotseling extra verward raken, dan kan dit veroorzaakt worden door een bijkomend delier. Dit kan bij voorbeeld ontstaan bij een blaasontsteking of luchtweginfectie, maar ook bij uitdroging of een verandering van omgeving. Een delier kan zich uiten in het omdraaien van het dag- en nachtritme, wegzakken tijdens een gesprek, verhoogde afleidbaarheid en/of hallucinaties. Het is noodzakelijk dat u dan snel contact opneemt met uw huisarts, om te kijken naar de mogelijke oorzaken en behandelmogelijkheden.

Ter preventie van een delier is het van belang is dat er tijdens een eventuele ziekenhuisopname preventieve maatregelen worden genomen (zoals het plaatsen van een kalender, spullen van thuis, rooming in van familie).

Autorijden

Met een diagnose dementie mag u niet zonder goedkeuring van het CBR autorijden. Indien gewenst om auto te blijven rijden, wordt u geadviseerd om een rijtest bij het CBR te doen om het rijbewijs te verlengen. Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder.

Vragen?

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts, de praktijkondersteuner Ouderenzorg van de huisartsenpraktijk, of (indien ingeschakeld) de casemanager.

Voor meer informatie over de diagnose kunt u terecht op

  1. www.alzheimer-nederland.nl of
  2. www.alzheimercentrum.nl

Bereikbaarheid

Email: coga@amsterdamumc.nl Telefoon: 020-4440540, elke maandag en donderdag van 15.00 - 15.30 uur.