Wat is anesthesie?

Anesthesie is de verzamelnaam voor alle soorten verdoving voor operaties en noemen wij ook wel narcose. Maar in de praktijk is anesthesie meer dan alleen de verdoving. Het doel van de anesthesie is om u in de best mogelijke conditie te houden tijdens de operatie.

Bij algehele anesthesie wordt uw hele lichaam verdoofd. Doordat u tijdelijk buiten bewustzijn bent, merkt u niets van de operatie en herinnert u zich ook na die tijd niets van de operatie. De verdovingsmiddelen (anesthesiemedicijnen) krijgt u via een infuus toegediend. Zodra u onder anesthesie bent, wordt er een buisje in uw keel gebracht voor de beademing.

Wat is een anesthesioloog?

Een anesthesioloog is een medisch specialist die gespecialiseerd is in de verschillende vormen van anesthesie, pijnbestrijding en andere medische zorg rondom de operatie. De anesthesie bij hartoperaties wordt gegeven door speciaal opgeleide anesthesiologen. Deze worden cardio-anesthesiologen genoemd. Uw lichaam moet goed blijven functioneren tijdens de operatie. De anesthesioloog zorgt ervoor dat de lichaamsfuncties stabiel blijven, zodat u de operatie zo goed mogelijk kunt doorstaan. Met behulp van speciale apparatuur bewaakt en regelt de anesthesioloog onder andere uw bloeddruk, hartslag en ademhaling. Als het nodig is kan hij op ieder moment de anesthesie aanpassen.

Wat is preoperatieve screening?

Op de polikliniek Anesthesiologie beoordeelt een anesthesioloog tijdens de preoperatieve screening uw lichamelijke toestand. Ook bekijkt hij hoe groot het risico voor u is voor de operatie. U heeft een anesthesievragenlijst toegestuurd gekregen. Het is belangrijk dat u dit formulier nauwkeurig invult en meeneemt naar het gesprek met de anesthesioloog. Naar aanleiding van uw antwoorden kan de anesthesioloog u om nog meer informatie vragen. Als het nodig is, verwijst hij u door naar een internist of longarts voor eventueel aanvullend onderzoek. Met de anesthesioloog of de anesthesioloog-in-opleiding op de polikliniek maakt u afspraken over de soort anesthesie die u zult krijgen. In ons ziekenhuis werken meerdere cardio-anesthesiologen. Het is daarom niet altijd zo dat u ook echt de anesthesie krijgt van degene die u op de polikliniek gesproken heeft. Op de dag vóór de operatie of op de operatiedag zelf maakt u kennis met de cardio-anesthesioloog die verantwoordelijk is voor uw anesthesie.

Zijn er veranderingen in uw gezondheid?

Waarschijnlijk zit er enige tijd tussen het moment dat u op de polikliniek bent geweest en het moment van opname. Dit kan liggen tussen de één en acht weken. Is er in deze tijd iets veranderd in uw gezondheidstoestand? Geeft u dat dan door aan uw behandelend arts. Er kan dan bij uw behandeling rekening mee gehouden worden. Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken: achteruitgang van de longfunctie; beschadigingen of infecties van uw huid in het operatiegebied. Heeft u op het moment dat u opgeroepen wordt voor de opname koorts of last van een ernstige verkoudheid? Dan is het belangrijk dit direct door te geven aan de arts die u gaat opereren. In dat geval kan de operatie meestal niet doorgaan.

Zorg voor een goede nachtrust!

Het is belangrijk dat u op de dag van de operatie goed uitgerust bent. Misschien bent u zenuwachtig of houdt de vreemde ziekenhuisomgeving u wakker. Op de polikliniek schrijft de anesthesioloog een slaaptablet voor.

Nuchter zijn: wat mag u wel en niet eten?

Om problemen te voorkomen, kan de operatie alleen plaatsvinden als u enkele uren ervóór nuchter bent gebleven. Over het algemeen betekent dit, dat u vanaf zes uur voor de operatie niets meer mag eten. Tenzij anders met u is afgesproken, mag u tot twee uur voor de ingreep heldere vloeistof drinken. Dit is thee, koffie zonder melk, appelsap, water of limonade. Hiermee kunt u ook uw medicijnen innemen.

Medicijngebruik

In de meeste gevallen moet u uw eigen medicijnen blijven gebruiken tot aan de operatie. De cardio-anesthesioloog bepaalt wat u nog wel en wat u niet meer mag gebruiken. Bloedverdunnende medicijnen moet u een aantal dagen voor de operatie stoppen, tenzij uw anesthesioloog of behandelend arts anders met u heeft afgesproken. Dit heeft te maken met het effect van deze medicijnen op de stolling van het bloed.

Medicijnen vlak voor de operatie: de premedicatie

Het tijdstip van de operatie kan vooraf niet precies aangegeven worden. U hoort dit als u opgenomen bent. Voordat u naar de operatiekamer gebracht wordt, krijgt u meestal van de verpleegkundige de 'premedicatie'. Dit heeft de cardio-anesthesioloog voorgeschreven. Het is medicatie waar u rustiger van wordt en waar u een slaperig gevoel van kunt krijgen.

Gang van zaken in het operatiecentrum

Voordat u met uw bed naar de operatiekamer gaat komt u eerst in een wachtruimte. Dat noemen wij: de holding. Het is een ruimte waarin zich meerdere patiënten kunnen bevinden die een operatie ondergaan. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Ook wordt er eventueel apparatuur aangesloten om onder andere uw hartslag en uw bloeddruk te meten. Vanuit de holding wordt u naar de operatiekamer gebracht. Hier stapt u van uw bed over op de operatietafel. Om te voorkomen dat u het koud krijgt, krijgt u een warme deken over u heen. In de operatiekamer ziet u diverse apparatuur staan. Boven u hangt een grote operatielamp. Op de operatiekamer wordt de bewakingsapparatuur aangebracht en worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de anesthesie. Na afloop van de operatie wordt u wakker gemaakt op de Intensive Care (IC).

Voorbereidingen voor de anesthesie

De cardio-anesthesioloog brengt twee infusen in uw arm. Een om de slaapmedicatie toe te dienen en een om continu uw bloeddruk te meten. U wordt ook aangesloten op de bewakingsmonitor met ECG-plakkers, een bloeddrukmanchet en een zuurstof-vingersensor.

Het in slaap maken via het infuus gebeurt op een rustige manier. Daarna merkt u niets meer van de operatie.

Extra informatie

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, stel ze dan gerust aan uw cardio-anesthesioloog.

Contactgegevens Hartcentrum

Eerste harthulp en Hartbewaking

T: 020-5665700 / 020-5665800 (24 uur bereikbaar)

Cardiologie

T: 020-5665777 (24 uur bereikbaar)

Cardiothoracale Chirurgie

T: 020-5664433 (24 uur bereikbaar)

Polikliniek Cardiologie

T: 020-5663794 (tijdens kantooruren)

Postadres

Amsterdam UMC, locatie AMC

Secretariaat Hartcentrum, B2-114

Postbus 22660

1100 DD Amsterdam

Website

www.amc.nl/web/specialismen/hartcentrum.htm