Het meten van de bloeddruk in de longslagaderU heeft een afspraak voor een rechterhartkatheterisatie omdat u een te hoge bloeddruk heeft in de longslagader (pulmonale hypertensie) of daarvan wordt verdacht. Via de rechterhartkatheterisatie kan heel precies de bloeddruk in de longslagader worden gemeten.

Dit onderzoek wordt meestal door de longarts, cardioloog of Physician Assistant van het Pulmonale Hypertensie team uitgevoerd. Een korte opname in het ziekenhuis is bij een rechterhartkatheterisatie vaak noodzakelijk.

Wat is een rechterhartkatheterisatie?

Een rechterhartkatheterisatie is een onderzoek waarbij een dunne slang kortgezegd katheter via de rechterharthelft tot in de longslagader wordt opgevoerd. Omdat het via de rechterharthelft gaat wordt het rechterhartkatheterisatie genoemd.

In het zwart de katheter die via de rechterharthelft tot in de longslagader wordt opgevoerd.

De techniek van de rechterhartkatheterisatie

Met behulp van een echo wordt een ader in de hals aangeprikt. Als de ader is aangeprikt wordt er een klein buisje in de ader geplaatst, waardoor de katheter wordt opgevoerd.

Via de rechterhartboezem en rechterhartkamer kan met de katheter de longslagader worden bereikt.

Als de katheter de longslagader heeft bereikt, wordt de katheter verbonden met apparatuur waarmee de bloeddruk kan worden gemeten in het hart en de longslagader.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is eten en drinken toegestaan. Meestal mag u al uw medicijnen blijven doorgebruiken, ook de bloedverdunners. Indien u hieraan twijfelt overleg dan met de longarts welke medicijnen u kunt blijven gebruiken en welke u in verband met het onderzoek tijdelijk moet staken.

Op de katheterisatiekamer

U wordt in uw eigen bed naar de katheterisatiekamer gereden. Tijdens het onderzoek blijft u gewoon op uw eigen bed. Op de katheterisatiekamer bent u omringd door ingewikkelde apparatuur, waar u misschien even aan moet wennen. Er mogen geen infecties optreden en de huid wordt daarom op de plaats waar de katheter wordt ingebracht, goed schoongemaakt met een desinfecterend middel. Daarna wordt dit gebied met steriele doeken afgedekt. Nadat de huid op de plek waar de katheter moet worden ingebracht is gedesinfecteerd, wordt dit gebied plaatselijk verdoofd.

Als de katheter is ingebracht, voelt u meestal geen pijn omdat de katheter in de bloedvaten vrij kan bewegen. Het onderzoek duurt meestal ruim een uur, maar kan soms langer duren door aanvullende metingen.

Via de hals

De rechterhartkatheterisatie wordt via de halsader uitgevoerd. Enkele voordelen hiervan zijn dat er in principe geen röntgenapparatuur nodig is en dat de weg naar de longslagader korter en eenvoudiger is. De katheterisatie wordt uitgevoerd door de longarts, cardioloog of Physician Assistant van het Pulmonale Hypertensie team. Daarnaast zijn er twee verpleegkundigen aanwezig die assisteren en u zo goed mogelijk begeleiden.

Soms wilt de longarts weten wat er met uw bloeddruk in uw hart en longen gebeurd als u gaat inspannen. Doordat de katheter via de hals wordt ingebracht kunnen wij u ook laten fietsen met katheter terwijl u op uw bed ligt. Er wordt gebruik gemaakt van een ligfiets die achteraan uw bed wordt “aangesloten”. Meestal zal de longarts dit vooraf met u bespreken, maar het kan ook zo zijn dat de metingen tijdens de katheterisatie ertoe leiden om u alsnog te laten fietsen met de katheter. Indien deze aanvullende meting plaatsvindt duurt het onderzoek circa 30-45 minuten langer.

De zorg na de rechterhartkatheterisatie

Na de rechterhartkatheterisatie gaat u terug op uw eigen bed naar waar u bent opgenomen. De zittende bedrust na de rechterhartkatheterisatie is één tot maximaal twee uur. Na de katheterisatie mag u weer gewoon eten en drinken.

Mogelijke complicaties

Veruit de meeste rechterhartkatheterisaties verlopen zonder problemen. Een enkele maal treden bijverschijnselen op zoals een bloeduitstorting op de plaats waar de katheter werd ingebracht, of een tijdelijke afwijking van het hartritme. Daarnaast treden hoogst zelden complicaties op zoals stolselvorming in de bloedbaan. Het team dat het onderzoek uitvoert, is gespecialiseerd in het voorkomen en het behandelen van dergelijke problemen. De longarts weegt altijd de (kleine) kans op problemen af tegen de voordelen van de belangrijke informatie die door de rechterhartkatheterisatie wordt verkregen.

108009

- ©amsterdamumc -

2020-02-10

- vumc.nl

Advies

Wij raden het aan om niet alleen naar het onderzoek te komen en ook niet alleen naar huis te rijden. Dit heeft met name te maken met het feit dat u na het onderzoek even voorzichtig met de hals moet omgaan. Dit houdt praktisch in dat u met name de eerste uren na het onderzoek druk op de hals dient te vermijden. De precieze nazorg krijgt u te horen als u bij ons bent.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de pulmonale-hypertensie opname planning telefoon (020) 4444324, bij geen gehoor 020-4442150, of anders via de mail phopnameplanning@vumc.nl