Patiëntervaringsmonitor 2020

Van juni tot en met december 2020 hebben we patiënten gevraagd naar hun ervaring met Amsterdam UMC via de Patiëntervaringsmonitor (PEM). In totaal hebben 34.166 patiënten (volwassenen én kinderen) onze vragenlijst ingevuld.

De patiënten die de vragenlijst invulden gaven een ervaringsscore voor een aantal belangrijke onderwerpen tijdens hun (dag)opname in het ziekenhuis, hun afspraak op de polikliniek, of hun belafspraak of videoconsult. Daarnaast gaven zij een score voor hun totale ervaring met het ziekenhuis.

Resultaten

Patiënten gaven hun totale ervaring met een opname in het ziekenhuis gemiddeld een 8,4, en hun ervaring met een dagopname een 8,6.

De totale ervaring met de polikliniek gaven zij gemiddeld een 8,6. De totale ervaring met een belafspraak of videconsult gaven zij een 8,5.  

De beste en de minder goed scorende onderwerpen in de vragenlijsten zijn samengevat in drie figuren: ervaringen met een opname in het ziekenhuis, een dagopname en een polikliniekbezoek.

Ervaringen met een ziekenhuisopname

Ervaringen met een ziekenhuisopname

Ervaringen met een dagopname

Ervaringen met een dagopname

Ervaringen met een polikliniekbezoek

Ervaringen met een polikliniekbezoek

Onderwerpen die wij heel belangrijk vinden, zoals veiligheid, respect, het vertrouwen in de artsen en verpleegkundigen, en de informatie over voor- en nadelen van een behandeling zijn door patiënten positief beoordeeld.

De minst goede ervaringen van patiënten hebben onder andere te maken met de wachtlijst, de informatie over bijwerkingen van medicijnen, de tijd die verpleegkundige voor een patiënt hebben, de informatie die wordt meegegeven bij ontslag en de (informatie over de) wachttijd in de polikliniek.

Vergelijking met andere academische ziekenhuizen

Ook de andere academische ziekenhuizen hebben in 2020 hun patiënten gevraagd naar hun ervaringen. De resultaten van alle ziekenhuizen zijn met elkaar vergeleken. Op deze manier kunnen we goed zien waar we van elkaar kunnen leren. Mooi is dat patiënten over het algemeen positief zijn over hun eigen ziekenhuis. Er zijn geen grote verschillen tussen de UMC’s. Een samenvatting van de resultaten van alle Universitair Medische Centra (UMC’s)  is voor u beschikbaar

Verbeteren

Gezien de resultaten is ervoor gekozen om in 2022 en 2023 extra aandacht te besteden aan het verbeteren van:

 • De informatie over bijwerkingen van nieuwe medicijnen;
 • De informatie aan patiënten en familie bij vertrek uit het ziekenhuis; zij weten dan waar zij thuis op moeten letten. De datum vertrek overleggen we met de patiënt en familie;
 • De informatie over de wachttijden op de polikliniek, bijvoorbeeld op de wachtkamerschermen.

  Meer weten?

  In Amsterdam UMC meten we continu de ervaringen van onze patiënten. Zo kunnen we snel zien of de verbeteringen die we doorvoeren ook echt zorgen voor positievere patiëntervaringen.

    Meer weten?

    In Amsterdam UMC meten we continu de ervaringen van onze patiënten. Zo kunnen we snel zien of de verbeteringen die we doorvoeren, ook echt zorgen voor positievere patiëntervaringen.