Digitale ontwikkelingen poliklinieken

Via het patientenpanel kunt u uw mening geven over onderwerpen, zoals onze zorg en service, de informatie op onze website, Mijn Dossier en de inrichting van onze gebouwen. 'Digitale ontwikkelingen poliklinieken' is één van de onderzoeken die we hebben uitgevoerd met behulp van dit panel.

[oktober 2021]

Waarom deden we dit onderzoek?

Amsterdam UMC werkt steeds vaker digitaal, maar wat vinden patiënten hiervan? Wij vroegen de panelleden onder andere naar hun mening over het online inplannen van afspraken, het ontvangen van een digitale afspraakbrief en videobellen.

Wat zijn de belangrijkste (uitkomsten en) conclusies?

682 leden van het panel hebben deze vragenlijst ingevuld.

  • 76% van de panelleden wil zelf zijn/haar afspraak online inplannen
  • 67% van de panelleden wil een digitale afsprakenbrief ontvangen
  • 74% heeft liever een videobelafspraak dan een telefonische afspraak
  • Percentage panelleden dat helemaal tevreden is over:
    • Telefonische afspraak: 66%
    • Videobelafspraak: 82%
    • Afspraak in de polikliniek: 85%

Wat gaan we doen met deze uitkomsten?

Zelf online inplannen van afspraken

Op de poli's Reumatologie, Hematologie en Dagbehandeling is het zelf inplannen van afspraken ingevoerd. Op poli Endocrinologie gebeurt dit in mei. Voor 2022 is het doel om dit op minstens 30 afdelingen mogelijk te maken.

Digitale afsprakenbrief

Op de poli Gender is gestart met een proef. Het verloopt tot nu toe succesvol: 80% van de patiënten die meedoen, zijn tevreden. In april zal de proef worden uitgebreid naar de poli Klinische Genetica. Voor 2022 is het doel om de digitale afsprakenbrief op 30 afdelingen mogelijk te maken.

Afspraakvoorbereiding

Op basis van de uitkomsten van het panelonderzoek is het aantal vragen in de afspraakvoorbereiding (vragenlijst) minder geworden. Ook vragen we patiënten minder vaak om de vragenlijst in te vullen. We zullen het systeem zo aanpassen dat patiënten goed zien wat hun eerdere antwoord was op een vraag uit de vragenlijst. Zo kunnen patiënten sneller door de vragenlijsten heen. Ook zullen we medewerkers er nog beter op wijzen als een patiënt de vragenlijst heeft ingevuld.