Klachtenprocedure

Gastenverblijf - klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken

Soms loopt iets anders dan verwacht. Wanneer dat bij u onvrede oproept, gaan we graag met u in gesprek om die onvrede weg te nemen. U kunt zich persoonlijk wenden tot de manager van het Gastenverblijf op de 2e etage, of telefonisch contact opnemen via 020 444 3195. U kunt uw klacht ook schriftelijk naar ons sturen:

Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc Manager Gastenverblijf Postbus 7057 1077 MB Amsterdam

E-mail: gastenverblijf.management@amsterdamumc.nl

Vermeld altijd uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail en omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. De manager bevestigt schriftelijk de ontvangst. Het streven is de inhoudelijke behandeling van de klacht binnen 14 dagen af te ronden. U wordt ingelicht over de bevindingen en over de eventuele maatregelen die daaruit volgen. Indien een klacht desondanks voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan wordt uw klacht desgewenst doorgeleid naar de Voorzitter van de Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc.