Erkend Goed Doel

CBF Erkend Goed Doel

De Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC is sinds januari 2016 een CBF erkend doel.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omdat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk hieronder de CBF-Erkenningspaspoort.

CBF-Erkenningspaspoort

ANBI

ANBI

De Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs hun giften aan de Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels) en dat de Stichting is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht voor alle ANBI’s. De Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft de gegevens volgens deze regeling op de website gepubliceerd.

De officiële formulering van de doelstelling vindt u in de gepubliceerde jaarverslagen.

Kort samengevat: Het stichten, beheren en exploiteren van een logeervoorziening en familiekamers ten behoeve van volwassen (ambulante) patiënten van Amsterdam UMC, hun partners, familie en andere begeleiders teneinde deze patiënten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Organisatiestrategie

Lees onze Organisatiestrategie Stichting Gastenverblijven

Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC
RSIN nummer: 805376598
KvK-nummer: 41215495