Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? De Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc vindt het belangrijk dat u tevreden bent over uw verblijf. Bij ons team van vrijwilligers en management staat dienstverlening hoog in het vaandel. Er kan echter wel eens iets anders lopen dan verwacht. Wanneer dat bij u onvrede oproept, dan gaan we graag met u in gesprek om die onvrede weg te nemen. U kunt zich dan persoonlijk wenden tot de manager op de tweede etage, of indien gewenst telefonisch contact opnemen op nummer (020) 444 3195.
Mocht een gesprek in uw beleving onvoldoende zijn, dan kunt u uw klacht ook schriftelijk aan ons kenbaar maken. U kunt uw klacht richten aan:

Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc
Manager Gastenverblijf
Postbus 7057
1077MB, Amsterdam

E-mail: gastenverblijf.management@vumc.nl

Hoe wordt uw schriftelijke klacht in behandeling genomen?

Vermeld altijd uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail en omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. De Manager neemt uw klacht in behandeling en bevestigt schriftelijk de ontvangst hiervan. Het streven is de inhoudelijke behandeling van de klacht binnen 14 dagen af te ronden. U wordt ingelicht over de bevindingen en over de eventuele maatregelen die daaruit volgen. Mochten er nog aanvullende vragen zijn vanuit de Manager, dan neemt zij eerst contact met u op. Indien een klacht desondanks voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan wordt uw klacht desgewenst doorgeleid naar de Voorzitter van de Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc.